Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Jak MF radzi sobie z wyłudzeniami podatkowymi?


Wyłudzenia podatkowe są zmorą naszego systemu fiskalnego. Dlatego Ministerstwo Finansów podejmuje działania, mające na celu ograniczenie skali tego zjawiska. Przygotowało między innymi projekt zmian w prawie, który spowoduje wprowadzenie do systemu nowych narzędzi. Jak w najbliższej przyszłości MF zamierza walczyć z wyłudzeniami podatkowymi?

 

Nowe narzędzia systemu fiskalnego

Projekt dotyczący przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, który został przygotowany przez Ministerstwo Finansów, ma wprowadzić do polskiego systemu prawnego nowe narzędzia pomagające w walce z oszustwami i nadużyciami podatkowymi. Zakłada między innymi:

  • nadanie szefowi Krajowej Administracji Skarbowej uprawnień dokonywania analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (w skrócie SKOK-ów) do popełniania wyłudzeń skarbowych,
  • upoważnienie KAS do zarządzania nałożenia blokady na rachunki w bankach lub SKOK-ach na okres 72 godzin - z możliwością przedłużenia nawet na okres 3 miesięcy,
  • upoważnienie KAS doprowadzenia wykazów podmiotów, które nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT, podmiotów wykreślonych z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania lub podmiotów, które zostały przywrócone jako podatnicy VAT.

Analizy szefa KAS miałyby dotyczyć przede wszystkim podatku od towarów i usług, czyli podatku VAT. Byłyby tworzone na podstawie między innymi danych o rachunkach przedsiębiorstw i transakcjach między nimi.

Projekt ten krytycznie jest oceniany przez ekspertów Konfederacji Lewiatan, którzy obawiają się, że fiskus będzie miał możliwość bezwarunkowego stosowania represji w stosunku do wielu podatników w Polsce. Pomimo sprzeciwu środowisk przedsiębiorców, niewykluczone, że przewidywane w projekcie zmiany wejdą w życie już wkrótce. Wszystkie zostały ujęte w projekcie ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Walka z karuzelą podatkową

Wyłudzenia podatkowe zdarzają się wszędzie na świecie i poszczególne rządy państw, jak i cała Unia Europejska stara się z nimi walczyć. Jednym z wyłudzeń jest tzw. karuzela podatkowa. Pod pojęciem tym należy rozumieć przestępstwo skarbowe, które polega na unikaniu opłacania podatku VAT należnego przez podatników lub na wyłudzaniu zwrotu VAT naliczonego. Karuzela podatkowa prowadzi do realizowania transakcji karuzelowych, które łączą się w większe łańcuchy. Poszczególne transakcje są dokonywane przez różnych przedsiębiorców, którzy mogą, ale nie muszą mieć świadomości, że biorą udział w przestępstwie. Nieświadomi charakteru transakcji, spełniają rolę ofiary. W łańcuchach transakcji występują tzw. firmy słupy, tworzone tylko po to, aby umożliwić realizację karuzeli podatkowej. Później się je szybko zamyka.

Przedsiębiorcy, którzy realizują proceder karuzeli podatkowej, organizują w ramach tego samego łańcucha wiele transakcji handlowych, które tylko z pozoru są legalne. W tym celu zakładają rachunki bankowe, otwierają tzw. spółki - córki lub inne, niezależne podmioty prowadzące tylko fikcyjną działalność gospodarczą. Wszystko to po to, aby wyłudzić od fiskusa zwrot podatku VAT, który nie został zapłacony na wcześniejszym etapie obrotu handlowego.

Priorytetem dla polskiego Ministerstwa Finansów jest walka z karuzelami podatkowymi. Jest to o tyle trudne, że biorą w nich udział podmioty z różnych krajów, a fikcyjne towary krążą po np. całej Europie. Wygląda to w ten sposób, że firma z zagranicy sprzedaje towar do polskiej spółki, która korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, dzięki powołaniu się na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Nabywca towarów w Polsce dokonuje ich sprzedaży dla innej firmy krajowej, nalicza VAT zgodnie z obowiązującą stawką krajową, ale nie odprowadza podatku VAT, tylko znika. Kolejny nabywca sprzedaje dokładnie ten sam towar za granicę i ponownie korzysta z przepisów dotyczących zerowej stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Odlicza sobie przy okazji należny podatek, przez co dochodzi do wyłudzenia podatkowego. Kontrola skarbowa ma ogromne problemy z wykrywaniem tego typu przestępstw, z uwagi na ich międzynarodową skalę.

Jeśli jednak fiskus wykryje karuzelę podatkową, jej uczestnicy muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Nakładane są one głównie na firmy słupy, zakładane do wystawiania fikcyjnych faktur. Wszystko to jest definiowane jako przestępstwo podatkowe, a poszkodowanym jest Skarb Państwa. Wyłudzanie podatku VAT w ramach mechanizmu tzw. karuzeli podatkowej jest zagrożone karą.

Na osobie lub podmiocie biorącym udział w karuzeli podatkowej ciąży konieczność zapłaty zobowiązania, które zostało wygenerowane z tychże faktur. Dodatkowo firmy słupy odpowiadają za swoje czyny z przepisów kodeksu karnego i skarbowego. Kara może wynieść do 5 lat pozbawienia wolności i maksymalnie do 17 mln zł grzywny.