Giełda papierów wartościowych a rozliczenie podatkowe Pit


Giełda papierów wartościowych to miejsce gdzie można legalnie pomnożyć kapitał bez świadczenia stosunku pracy. Jest to także miejsce, w którym ów kapitał można stracić. Osoby z zasobnym portfelem, biznesmeni, ludzie znający się na mechanizmach działania giełdy za pomocą domów maklerskich starają się uczestniczyć w życiu tejże instytucji.

 

Szansa pomnożenia kapitału, przyjemny dreszczyk emocji związany z ryzykiem wiedzie bardzo wiele osób ku temu by spróbować. Osobom, którym uda się w szybkim czasie zarobić trochę pieniędzy, gra na giełdzie z pewnością przypadnie do gustu. Często akcjonariusze wpadają w pewien rodzaj uzależnienia od sprawdzania trendów giełdowych, od zmieniania posiadanych pakietów itd.

Z punktu widzenia prawa skarbowego, tak zwane zyski kapitałowe traktowane są rozdzielnie z innymi formami pomnażania dochodów. Rozliczenie podatkowe PIT związane z zyskami na giełdzie papierów wartościowych wiąże się z koniecznością wypełnienia osobnego formularza, czyli PIT-38. Tego rodzaju pity są traktowane niejako załączniki do takich druków jak Pit-36 czy też Pit-37, chociaż oczywiście posiadają znacznie wyższy status niż na przykład załącznik PIT/O.

Małżonkowie wypełniający wspólnie rozliczenie podatkowe PIT muszą zdawać sobie sprawę, iż jeśli grają na giełdzie papierów wartościowych, lub to zajęcie dotyczy tylko jednego z nich, to tak czy inaczej PIT-38 jest sprawą indywidualną. Każdy gracz wypełnia ten druk samodzielnie. Pity na zasadach preferencyjnych małżonkowie mogą składać tylko wtedy gdy 75 % ich łącznych dochodów zostało zarobionych na terenie Rzeczypospolitej, posiadają wspólność majątkową a ich małżeństwo trwało przez cały rok podatkowy.

Niezależnie od formy opodatkowania rozliczenie podatkowe PIT osoby biorącej udział w zakupie oraz zbyciu akcji na giełdzie papierów wartościowych musi uwzględniać dochody kapitałowe. Obydwa pity w tym przypadku uwzględniają kwotę do opodatkowania. Zysk na giełdzie może być jedynym dochodem podatnika, jednak zawsze musi on wypełnić dwa formularze.

Jak wspomniano powyżej, giełda papierów wartościowych to nie tylko zyski, często gra wiąże się ze stratami finansowymi. Należy brać pod uwagę takie ryzyko i wiedzieć jak poradzić sobie ze stratą nie tylko w kontekście pustego portfela ale także z rozliczeniem tej straty w PIT. Otóż stratę z giełdy wpisuje się w rozliczenie podatkowe tak samo jak zysk.

Wszelkie wpływy na konto maklerskie pomniejszone są już o prowizje. Po zanotowaniu zysku, dom maklerski wypłaca akcjonariuszom należne kwoty. Osoba biorąca udział w giełdzie inwestuje swój kapitał ponownie, lub bez problemu wypłaca nagromadzony kapitał. Roczne dochody z giełdy papierów wartościowych dolicza się do wszelkich innych dochodów np. z tytułu umów o pracę, umów zlecenie, dzieło, z tytułu najmu lub sprzedaży majątku osobistego.

Formularz PIT-38 to nie tylko zeznanie osób grających na giełdzie papierów wartościowych, gdyż jak powszechnie wiadomo, akcje spółek można kupić poza warszawskim parkietem. Akcje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością bądź innych podmiotów prawnych można nabyć indywidualnie z pakietów różnych udziałowców. Niezależnie więc od metody nabycia akcji, należy zyski lub straty rozliczać na formularzu PIT-38.

Termin składania PIT-38, czyli zeznania z zysków kapitałowych uzależniony jest od terminu, którym obwarowany jest drugi z Pit-ów. Jeśli akcjonariusz rozlicza się na zasadach ogólnych, wówczas składa fiskusowi swoje formularze maksymalnie ostatniego dnia roboczego w kwietniu. Jeśli natomiast podatnik jest ryczałtowcem to swoje zeznanie dostarcza do skarbówki do 31 stycznia za ubiegły rok podatkowy.

Warto korzystać z formularzy aktywnych, które wypełnia się w sposób elektroniczny. Program automatycznie zaokrągli kwoty, nie dopuści aby wymagane pola tabel pozostały bez ingerencji podatnika. Formularz następnie drukujemy, własnoręcznie podpisujemy i dostarczamy w odpowiednim terminie fiskusowi. Istnieje także możliwość wysyłki elektronicznej. Oba sposoby są identycznie traktowane przez urzędników skarbowych.

W sytuacji gdy PIT został złożony, a podatnik przypomniał sobie, iż nie uwzględnił wszystkich posiadanych informacji (np. płynących z PIT-11), przysługuje mu prawo do złożenia korekty. Tego typu sytuacje zwykle pozostają bez konsekwencji, gdyż wprowadzenie w błąd Urzędu Skarbowego jest z zasady niecelowe, a mankamenty zostają naprawione przez samego podatnika. Sytuacja wygląda niestety inaczej, gdy to urzędnicy skarbowi wykryją nieprawidłowości. Czasem jednak pismo dotyczące tak zwanego czynnego żalu oraz odpowiednie wyjaśnienia mogą załagodzić sprawę.