Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Gdy mieszkasz w Anglii i sprzedajesz produkty swej firmy w Internecie, które kupują Polacy - Twoje rozliczenie PIT


Polak mieszkający w Polsce i posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum swoich interesów i życia prywatnego, posiada polską, nieograniczoną rezydencję podatkową. W praktyce oznacza to, że musi on składać swoje roczne zestawienia Pity we właściwym względem miejsca zamieszkania w Polsce, Urzędzie Skarbowym. Równocześnie, powinien on w Polsce, w ramach swojego rozliczenia podatkowego, ująć również dochody zagraniczne.

 

Czy z takimi samymi zasadami będziemy mieli do czynienia w przypadku, gdy podatnik ma miejsce zamieszkania i zarobkowania poza granicami kraju? Jakie rozliczenie PIT w takim przypadku powinien on złożyć?

Zagraniczna rezydencja podatkowa

W przepisach prawa podatkowego ujmuje się, że rezydencja podatkowa dla danej osoby jest w kraju zamieszkania i zarobkowania. Jeśli podatnik przebywa przez połowę roku, czyli przez co najmniej 183 dni w ciągu roku kalendarzowego, na terytorium danego państwa, mając tam centrum życia osobistego i zawodowego, czyli np. rodzinę i pracę zawodową, właśnie w tymże państwie ma rezydencję podatkową. Tak jest między innymi w przypadku Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy roczne zestawienia Pity z reguły nie składają w polskich Urzędach Skarbowych. Mianowicie rozliczają się z podatków z angielskim fiskusem.

Status rezydenta podatkowego w Anglii wskazuje, że podatnik powinien rozliczać się ze wszystkich swoich dochodów, z różnych państw, w państwie swojej rezydencji.

Wiele problemów może nastręczać rozliczenie PIT dla osób, które mieszkają w Anglii, mają tam zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale sprzedając swoje produkty w Internecie, uzyskują dochód od polskich klientów. Czy w takiej sytuacji właściwe będzie opodatkowanie takich dochodów na polskiej deklaracji podatkowej, składanej w polskim Urzędzie Skarbowym? Otóż – niezupełnie.

Przede wszystkim, jeśli sprzedaż produktów firmowych, o których mowa powyżej, odbywa się w sposób zorganizowany i ciągły, konieczne będzie zarejestrowanie firmy, jako że w świetle prawa, takie zarobki pochodzą już z prowadzonej działalności gospodarczej. W przedstawionym przykładzie firma musi być więc zarejestrowana.

Przepisy polskiego prawa podatkowego mówią, że z tytułu sprzedaży produktów dla polskich klientów przedsiębiorca będzie musiał zapłacić w polskim Urzędzie Skarbowym podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli dochód uzyskany zostanie faktycznie w Polsce i tu też pozostanie, np. na polskim koncie bankowym przedsiębiorcy, założonym w celu łatwiejszych rozliczeń z polskimi klientami. Jeśli jednak dochód ze sprzedaży produktów firmy przez Internet trafia na zagraniczny rachunek osoby mieszkającej w Anglii, wówczas polski fiskus nie ma żadnego prawa do opodatkowania takiego dochodu.

Jeśli rezydent Wielkiej Brytanii uzyskuje dochody na terytorium Polski i w Polsce dochody te pozostają, wówczas konieczne jest ich rozliczenie w polskim Urzędzie Skarbowym. Rozliczenie powinno zostać dokonane z uwzględnieniem metody wyłączenia z progresją, taka bowiem jest przewidziana w umowie międzynarodowej podpisanej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

Metoda wyłączenia z progresją

Jedną z metod rozliczeń dochodów zagranicznych podatników jest metoda wyłączenia z progresją. Polega ona na tym, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty poza granicami kraju. Jednakże, w toku ustalania stawki podatku od pozostałego dochodu, który został osiągnięty na terenie Polski, stosuje się stawkę podatku właściwą dla łącznego dochodu podatnika – krajowego i osiągniętego za granicą. Metoda ta nie umożliwia odliczenia podatku zapłaconego za granicą.