Emeryci i renciści rozliczają się z fiskusem na tych samych drukach PITy?


Zarówno uzyskiwanie emerytury, jak i renty, może zobowiązywać podatnika do tego, aby rozliczył tak uzyskany dochód z Urzędem Skarbowym, składając druki Pity na odpowiednich formularzach.

 

Pytanie tylko, jakie druki PITy dla emerytów i rencistów będą odpowiednie? Czy emeryt i jego druk PIT będzie tożsamy z drukiem przeznaczonym na roczne rozliczenie podatkowe dla rencisty?

Rozliczenie za pośrednictwem organu rentowego

Rentę bądź emeryturę można pozyskiwać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oba rodzaje dochodów przysługujące emerytom i rencistom muszą być rozliczane w ramach druków Pity. Niemniej jednak należy powiedzieć, że w wielu przypadkach emeryt czy rencista nie będzie musiał samodzielnie rozliczać się z Urzędem Skarbowym.

Obowiązek ten będzie mógł scedować na organ rentowy. Oznacza to, że w praktyce ZUS lub KRUS mogą jako płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczyć swoich świadczeniobiorców. ZUS lub KRUS są zobowiązane na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent. Z tytułu opłacanych zaliczek, organ rentowy musi na początku kolejnego roku podatkowego wysłać podatnikowi informację podatkową, podobnie jak pracodawcy wysyłają informacje PIT-11 do swoich pracowników.

Do końca lutego kolejnego roku podatkowego ZUS i KRUS przesyłają emerytom i rencistom informacje podatkowe PIT-40A. Wypełniana deklaracja roczna jest wysyłana po jednym egzemplarzu dla podatnika, jak i do fiskusa. W praktyce, jeśli emeryt lub rencista nie uzyskiwał żadnych dodatkowych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej i nie chce rozliczać się samodzielnie z fiskusem korzystając z ulg podatkowych, może nie składać już własnej deklaracji podatkowej. Wówczas PIT-40A przesłany do Urzędu Skarbowego zostanie potraktowany jako druki PITy dla emerytów i rencistów.

Samodzielne rozliczenie

Jeśli emeryt i rencista musi lub chce rozliczyć się samodzielnie z Urzędem Skarbowym, składa rozliczenie roczne, a wypełnia je w oparciu o informację podatkową PIT-40A otrzymaną z ZUS lub KRUS. Jeśli emeryt zarobkował na podstawie np. umowy zlecenie, otrzyma również od pracodawcy informację podatkową PIT-11.

Druki PITy dla emerytów i rencistów są takie same powinny być wypełniane z wykorzystaniem formularzy PIT-36 lub PIT-37. Oznacza to, że emeryci i renciści rozliczają się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. PIT-36 wypełniają emeryci i renciści, którzy pozyskiwali dochody samodzielnie i byli zobowiązani do naliczania oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego. PIT-37 przeznaczony jest dla rencistów i emerytów, którzy albo rozliczają wyłącznie swoje świadczenia emerytalne i rentowe z Urzędem Skarbowym, albo obok nich pozyskiwali dochody tylko za pośrednictwem płatnika. Oba druki PITy dla emerytów i rencistów składane są w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.