Dorabianie do emerytury - roczne PITy emerytów, którzy dodatkowo pracują


Uzyskiwanie świadczeń emerytalnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli z ZUS i KRUS, jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że każdy emeryt musi złożyć samodzielnie Pit w Urzędzie Skarbowym.

 

Z tego zobowiązania może go wyręczyć ZUS lub KRUS, czyli instytucja płatnika podatku dochodowego, zobowiązana do wypłacania świadczenia emerytalnego. Roczne PITy w takim przypadku trafiają do Urzędu Skarbowego emeryta na drukach PIT-40A lub PIT-11A. Jeśli podatnik sam chciałby się rozliczyć z fiskusem, albo jest do tego zobowiązany z innych względów, PIT-40A i PIT-11A są dla niego informacjami podatkowymi, na podstawie których sporządzi Pit samodzielnie.

Rozliczenie za pośrednictwem płatnika

Jeśli emeryt nie miał w poprzednim roku podatkowym żadnych innych dochodów, poza dochodami ze świadczenia emerytalnego, nie musi się samodzielnie rozliczać z Urzędem Skarbowym, o ile nie chce w deklaracji podatkowej Pit skorzystać z ulg i preferencji podatkowej, jakie mogą mu przysługiwać. W takim przypadku do końca lutego 2016 roku KRUS lub ZUS wyśle informację podatkową do Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego przez podatnika dochodu z emerytury wraz ze wskazaniem odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja ta trafia również do podatnika. Formularze złożone w Urzędzie Skarbowym przez ZUS i KRUS są traktowane jako właściwa deklaracja podatkowa emerytów, o ile ci nie złożą w terminie do 30 kwietnia tego samego roku – własnych rocznych zestawień PITy.

Warunkiem tego, aby to ZUS lub KRUS rozliczył emeryta z Urzędem Skarbowym jest to, aby świadczenie emerytalne było wypłacane przez jedną z tych instytucji przez cały rok podatkowy, od stycznia do grudnia.

Emeryt nie będzie miał jednocześnie obowiązku rozliczania się z fiskusem samodzielnie, na rocznym Pit, jeśli jego dochody w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 3091 zł.

Rozliczając się za pośrednictwem ZUS lub KRUS, nie można skorzystać z żadnych ulg podatkowych, rozliczyć się ze współmałżonkiem, ani przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Praca na emeryturze

Niskie świadczenia emerytalne skłaniają polskich emerytów do dorabiania na emeryturze. Dochód emeryta uzyskany w danym roku podatkowym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i należy go rozliczyć. Roczne Pity emerytów składane są albo na druku PIT-37 albo PIT-36. Oba drugi są wymagane do rozliczenia się z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Pit emeryta wypełniany jest na podstawie przesłanych przez ZUS lub KRUS informacji podatkowych, na formularzu PIT-40A lub PIT-11A. Emeryt dodatkowo uzyskuje od pracodawcy formularz PIT-11 z wyszczególnieniem wysokości rocznego dochodu i odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli emeryt dorabiał na etacie, albo w formie umowy cywilnoprawnej, wypełnia formularz podatkowy Pit na druku PIT-37 po czym składa go we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

Druk ten umożliwia emerytom skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych. Mogą między innymi odliczyć od dochodu wydatki na leki, jeśli mają orzeczony stopień niepełnosprawności. Mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej, ulgi rehabilitacyjnej, odpisu darowizny, czy też ulgi internetowej.

Jeśli na emeryturze podatnik prowadzi własną działalność gospodarczą, ZUS ani KRUS nie mogą wyręczyć go z obowiązku rozliczenia się z fiskusem. Musi w takim przypadku dokonać tego samodzielnie, wypełniając druk PIT-36. Formularz ten przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników, opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Zarówno PIT-37 jak i PIT-36 składa się w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.