Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Dochody z reklam na blogu a podatek, czyli roczny PIT blogera


Blogosfera w Polsce cały czas się rozbudowuje. Blog już dawno temu przestał być jedynie pamiętnikiem internetowym nastolatków - stał się narzędziem promocji dla dużych firm i koncernów. Prowadząc bloga, można czerpać realne dochody nie tylko z reklam graficznych umieszczanych w  obrębie witryny, ale również z reklam marek w kolejnych postach. Dla blogerów będzie to połączenie pasji i metody wypracowania realnych, często wysokich dochodów. Na blogach obecnie można zarobić nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, jeśli bloger naprawdę zaangażuje się w prowadzenie swojej strony i solidne przygotowanie każdego wpisu. Dochody z reklam na blogu powinny być ujęte w rocznym rozliczeniu podatkowym. Jaki podatek zapłaci bloger i na jakim formularzu PIT powinien zostać złożony roczny PIT blogera?

 

Rozliczanie się z dochodów z reklam

Każdy podatnik, który jest polskim rezydentem podatkowym, powinien rozliczyć się z fiskusem z podatku dochodowego od przychodów pochodzących z różnych źródeł. Między innymi będą to dochody z reklam na blogu, które są opodatkowane. Takie źródło dochodów będzie kwalifikowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, do dochodów z działalności wykonywanej osobiście lub do dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli fiskus uzna je za dochody z działalności, bloger będzie zobowiązany do założenia firmy i zarejestrowania jej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jakie dochody wypracowuje bloger?

Blogerzy prowadząc swoje blogi, mogą na nich bardzo dobrze zarabiać, bez względu właściwie na to, w jakiej branży będzie strona prowadzona. Prowadząc bloga, można zarabiać na wszelkiego rodzaju reklamach:
 • Reklamach kontekstowych, m.in. AdKontekst, AdSense, OnetKontekst, czyli reklam publikowanych z systemów, które dopasowują ich treść do treści znajdujących się na blogu. Na ogół wynagrodzenie w takim przypadku wypłacane jest w metodzie „Pay per click PPC”, czyli bloger otrzymuje pieniądze za każde kliknięcie użytkowników bloga w reklamę, według ustalonej z góry stawki.
 • Reklamach pochodzących z programów partnerskich.
 • Reklamach pozyskanych samodzielnie od reklamodawców, w tym przy realizacji kampanii reklamowej.
 • Reklamach marek i produktów w ramach pisanych postów.

Jak bloger rozlicza się z US?

W niektórych przypadkach bloger w ogóle nie będzie musiał odprowadzać podatku od dochodów z reklam na blogu. Będzie to miało miejsce, jeśli zarobki te będą stosunkowo niskie i wyniosą w ciągu całego roku podatkowego mniej niż wynosi kwota wolna od podatku, czyli 3091 zł. Jeśli będą wyższe, konieczne będzie złożenie właściwego rozliczenia podatkowego w Urzędzie Skarbowym, z działalności gospodarczej lub działalności wykonywanej osobiście.

Bloger może opłacać podatek PIT od dochodów z reklam jak przedsiębiorca. Na pewno będzie to miało miejsce, jeśli jego działalność będzie wykonywana we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. Wówczas bloger musi zarejestrować firmę w CEIDG oraz wybrać jedną z czterech dostępnych metod opodatkowania:

 • Skalę podatkową,
 • Podatek liniowy,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • Kartę podatkową.

Rozliczenie roczne przy poszczególnych metodach opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest składane na innym druku PIT:

 • PIT-36 dla skali podatkowej,
 • PIT-36L dla podatku liniowego,
 • PIT-28 dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-16A dla karty podatkowej.

Niemniej, działalność blogowa z reguły jest definiowana jako działalność wykonywana osobiście, jeśli przynosi konkretne zarobki, między innymi z reklam. W ustawie o PIT w art. 13 zdefiniowano, jak należy rozumieć pojęcie działalności wykonywanej osobiście. Jest to działalność wykonywana samodzielnie, przez osobę fizyczną, która realizuje pewne czynności na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności bez zatrudniania osób trzecich, na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenie i umów o dzieło.

W takiej formie blog również może przynosić dochody, które należy opodatkować na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

Bloger będzie zobowiązany do odprowadzania od dochodów z działalności wykonywanej osobiście, zaliczek na podatek dochodowy. Przez to staje się płatnikiem podatku i powinien wypełnić swoje rozliczenie roczne z wykorzystaniem druku PIT-36, który musi trafić do Urzędu Skarbowego właściwego względem jego miejsca zamieszkania w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. PIT-36 to formularz podatkowy, w którym podstawą opodatkowania jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania. Takie rozliczenie roczne można złożyć wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, na preferencyjnych zasadach. Dodatkowo, podatnicy mają szansę skorzystać z licznych ulg i odliczeń podatkowych, jeśli tylko mają do nich prawo oraz do odliczenia od kwoty dochodu kwoty wolnej od opodatkowania w wysokości 3091 zł.