Dochody małoletniego dziecka a zeznanie podatkowe PIT rodziców


Dochody małoletniego dziecka, które są objęte opodatkowaniem w Polsce, podatkiem dochodowym od osób fizycznych, muszą być wykazane w PIT. Niekiedy to samo dziecko musi ująć je w rozliczeniu rocznym wypełnianym na jego nazwisko i podpisywanym przez rodzica lub opiekuna prawnego, a innym razem będzie ujmować je zeznanie podatkowe rodziców. Jeśli masz nieletnie dziecko w domu, które w poprzednim roku zarobkowało, sprawdź, czy w twoim PIT muszą znaleźć się jego dochody i w jaki sposób je prawidłowo wykazać. W niniejszym artykule podejmujemy takie tematy jak: kiedy musisz rozliczyć dochody małoletniego dziecka we własnym PIT? Kiedy dziecko samo rozlicza się z fiskusem, a ty podpisujesz jego PIT? Jak prawidłowo ująć w PIT rodzica dochody małoletniego dziecka?

 

Dochody małoletniego w PIT rodzica

Na gruncie polskiego prawa wskazuje się, że osoba małoletnia, czyli generalnie do ukończenia 18. roku życia, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, ale nie oznacza to jednocześnie, że nie może ona uzyskiwać dochodów. Chcesz wiedzieć, czy dochody, które pozyskał syn lub córka w poprzednim roku podatkowym powinny zostać wykazane w twoim rocznym rozliczeniu podatkowym? Sięgnij do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, które dosyć szczegółowo określają, w jakich przypadkach dochody małoletniego dziecka będą musiały być uwzględnione w rozliczeniu rocznym rodzica.

Jako rodzic lub opiekun prawny osoby nieletniej, zarobkującej, masz obowiązek doliczenia w swojej deklaracji rocznej jej dochodów, jeśli pochodzą z wykonywanej przez dziecko działalności gospodarczej lub są nagrodami za wyniki w sporcie lub nauce. Łącznie z dochodami rodzica rozliczeniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają dochody z pracy wykonywanej przez dziecko i pozyskiwane z przedmiotów, jakie uprzednio zostały oddane dziecku do swobodnego wykorzystywania.

Kiedy małoletni rozlicza się samodzielnie?

Twoje dziecko będzie musiało wypełnić swój PIT wtedy, gdy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwało dochody pochodzące z:

  • pracy na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
  • praw autorskich prac małoletniego,
  • udzielonych licencji przez małoletniego,
  • stypendiów naukowych i socjalnych,
  • przedmiotów oddanych do swobodnego użytku.

Małoletni podatnicy muszą się rozliczyć w ten sam sposób, jeśli rodzice są pozbawieni prawa do pobierania pożytku z rzeczy dziecka. W takiej sytuacji nie ma możliwości, aby osoba dorosła, formalnie będąca rodzicem, ale bez prawa do korzystania z dochodów dziecka, mogła doliczyć jego dochodów do swoich i w ten sposób je opodatkować. Nie ma też znaczenia, z jakich źródeł małoletni pozyskiwał dochody w poprzednim roku podatkowym.

Jeśli dziecko samo jest zobowiązane do rozliczania się z fiskusem, wypełnia deklarację podatkową PIT-37 lub PIT-36 i składa ją do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego do urzędu skarbowego.

W takiej sytuacji nie ma znaczenia, z jakiego źródła małoletnia osoba pozyskiwała dochody w poprzednim roku podatkowym. Nie podpisuje się pod nią, ponieważ jego podpis nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych. Deklaracja małoletniego dziecka podpisywana jest przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Jak rozliczyć dochody małoletniego w PIT rodzica?

Jedynym słusznym drukiem podatkowym, w którym można zawrzeć dochody małoletniego dziecka, jest PIT-36. Będzie on dla ciebie właściwy bez względu na to, z jakich źródeł pozyskiwałeś w poprzednim roku podatkowym swoje dochody lub przychody i w jaki sposób były one opodatkowanego. PIT-36 wraz z dochodami małoletniego dziecka powinieneś złożyć w urzędzie skarbowym osobiście, listownie lub w trybie online, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Nawet jeśli jesteś pracownikiem etatowym i powinieneś rozliczać się zatem na druku PIT-37, to obowiązek rozliczenia również dochodów nieletniego dziecka bądź podopiecznego sprawia, że na zeznanie musisz wykorzystywać druk PIT-36. Dodatkowo, powinieneś wypełnić załącznik PIT/M, na którym wyszczególniane są dochody niepełnoletnich dzieci.

W praktyce polega to na tym, że w deklaracji PIT-36 rodzi wpisuje w pierwszej kolejności swoje własne dane i ubiegłoroczne dochody, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc., bez względu na to, czy były one pozyskiwane za pośrednictwem płatnika czy samodzielnie przez podatnika.

Następnie wpisujesz w rozliczenie dochody dziecka. Jeśli w ubiegłym roku w ogóle nie osiągałeś dochodów opodatkowanych skalą podatkową, to dla rozliczenia wspólnie z dzieckiem składasz PIT-36, w którym ujmujesz tylko dochody dziecka. W przeciwnym wypadku będą one podlegały zsumowaniu z twoimi dochodami.

Suma dochodów rodziców i dziecka opodatkowana jest według odpowiedniej stawki skali podatkowej:

  • dochody w kwocie poniżej 85 528 zł opodatkowane są według stawki 18 proc. podatku dochodowego,
  • dochody w kwocie powyżej 85 528 zł opodatkowane są według stawki 32 proc. podatku dochodowego, ponad limit I progu skali podatkowej.

Oprócz deklaracji PIT-36 rodzic doliczający dochody małoletniego dziecka do swoich własnych, musi złożyć jednocześnie załącznik PIT/M właściwy dla rozliczania dochodów małoletnich dzieci. Jeśli małżonkowie nie rozliczają się wspólnie, na jednej deklaracji podatkowej, to dochody ich małoletnich dzieci dzieli się na pół i proporcjonalnie dolicza do dochodu każdego rodziców.