Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Dlaczego podatek VAT jest jednym z najtrudniejszych podatków w rozliczaniu?


Podatkiem, z którym spotykamy się na co dzień i z którego tak naprawdę najczęściej korzystamy, jest niewątpliwie podatek vat. Jednak, mimo że korzystamy z niego najczęściej, rozliczenie wspomnianego podatku przysparza nam wciąż niemało kłopotów i problemów. Można śmiało powiedzieć, że rozliczenia podatków nigdy raczej nie należały do czynności przyjemnych i prostych. Zmieniające się wciąż przepisy prawne i regulacje podatków sprawiają, że mało kto z nas jest na bieżąco z aktualnymi stawkami, czy sposobami rozliczania podatków; czy to podatku dochodowego, czy też podatku od towarów i usług. Stąd rozliczenie każdego z nich sprawia nam niemało kłopotów. Tym bardziej, jeśli mamy do czynienia z podatkiem vat, który podlega najczęstszym zmiano prawnym. Jak zatem rozliczyć podatek vat i czym on jest, o tym poniżej.

 

Podatek vat

Podatek vat, czyli od towarów i usług, to jeden z bardziej skomplikowanych podatków (rozliczany jest miesięcznie – do 25-tego dnia każdego miesiaca, bądź kwartalnie – w zależności od naszego wyboru formy jego zapłaty). Skomplikowanie wynika nie tylko ze względu na różnorodność stawek, z jakimi mamy do czynienia jako przedsiębiorcy – podatnicy vat. Mamy bowiem składki o wymiarze 22 % (to stawka podstawowa), stawkę obniżoną w wysokości 7%, jak również stawkę 0% i dodatkowo 3 % na produkty rolne.

Co istotne, często jeden produkt może być zakwalifikowany do dwóch grup podatkowych i problemem może być przypisanie go do odpowiedniej grupy podatkowej. Tym bardziej, że jak wspomnimy na końcu tekstu, błędna kwalifikacja naszego produktu czy świadczonych przez nas usług do grupy podatkowej, skutkować może poważnymi konsekwencjami w postaci sankcji, a nawet kary grzywny.

Skorzystać również możemy z obniżenia kwoty należnego podatku zgodnie z z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT. Odliczenie to przysługuje nam (jeśli oczywiście spełnimy określone w ustawie warunki) za okres, w którym otrzymaliśmy fakturę.  

Błędne rozliczenie vat i jego konsekwencje

Zanim rozliczysz sprzedaż swoich produktów, czy też usług, jakie świadczysz, zawsze upewnij się, jaka jest odpowiednia stawka vat dla poszczególnych produktów i usług. Warto o tym pamiętać, gdyż nieprawidłowe rozliczenie podatkowe vat sprawi, że narażeni będziemy na nieprzyjemności ze strony Urzędu skarbowego. Jakie?

Przede wszystkim, jeśli podczas kontroli skarbowej okaże się, że w naszych rozliczeniach ze skarbem państwa występują nieprawidłowości, zobowiązani będziemy do uregulowania należnego podatku wraz z należnymi odsetkami. Ale to nie koniec naszych problemów…

Poza wspomnianym już podatkiem  możemy spodziewać sie tak zwanej sankcji, czyli dodatkowego zobowiązania podatkowego, które w chwili obecnej może wynieś nawet do 30% podatku, jaki źle rozliczyliśmy.

Mało tego: może zdarzyć się również, że poza wspomnianymi już sankcjami i karami, nałożona na nas będzie jeszcze grzywna w wysokości od 112,60 do 22.520 złotych (w zależności od wielkości podatku, jaki zobligowani byliśmy uiścić). Bowiem zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zaniżona wartość należnego podatku vat może być potraktowana jako próba wyłudzenia zwrotu podatku naliczonego.

Dlatego też, jeśli podatki sprawiają Ci kłopot, zawsze warto skorzystać z porady doświadczonej księgowej, czy biura rachunkowego. Dzięki temu masz duże szanse na uniknięcie kłopotów i przykrych (i jakże bolesnych dla naszej kieszeni) konsekwencji błędnego rozliczenia vat, czy też nawet podatku dochodowego od osób fizycznych.

Warto wiedzieć, że…

Kwestie podatku vat regulowane są przez liczne ustawy i stosowne rozporządzenia ministerstwa finansów. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego, tak skomplikowanego i budzącego wiele wątpliwości, podatku, możesz zawsze mieć na podorędziu ich listę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać…

…a będą to:

  • Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.),
  • Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 03.01.2013,
  • Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z dnia 29.08.2005 (Dz.U. Nr 177, poz. 1468),
  • Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących z dnia 24.12.2012,
  • Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z dnia 16.11.2012 (Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 1342),
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie z dnia 24.12.2012,
  • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach z dnia 18.03.2011 (Dz.U. Nr 64 poz. 332).