Dlaczego deklaracje PITy z rozliczeniem sprzedaży nieruchomości - wzbudzają wiele wątpliwości podatników? Co mówią przepisy?


Sprzedaż lub zakup nieruchomości zwykle wiąże się z dużymi zmianami w życiu człowieka. Pomijając kwestie zmiany otoczenia, być może także standardu życia, warto zwrócić uwagę, iż każda strona transakcji jest podatnikiem, którym interesuje się Urząd Skarbowy. Sprzedając nieruchomość, wchodzimy w posiadanie gotówki, która po części może trafić do rąk fiskusa.

 

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu przypadkach nie tylko zachodzi konieczność uregulowania spraw podatkowych, ale także trzeba pamiętać, by jeszcze raz o transakcji wspomnieć wypełniając coroczne rozliczenie Pit (od tego ostatniego są wyjątki od reguły).  Niezależnie od stanu wiedzy, podatnicy muszą poddać się obowiązującemu prawu skarbowemu, dotrzymywać terminów wyznaczonych przez ustawodawcę itd.

Warto prześledzić przepisy podatkowe i sprawdzić w jakich sytuacjach zapłacimy podatek od sprzedaży nieruchomości i jaka to będzie procentowo kwota. Na tej podstawie osoby planujące sprzedaż ustalają ceny zbycia.

Wiele zależy od tego, kiedy dokładnie właściciel mieszkania, domu lub innej nieruchomości nabył prawa do tego obiektu:

  • nieruchomość nabyta do końca 2006 roku – opodatkowany jest przychód w wysokości 10% od kwoty sprzedaży ;
  • nieruchomość nabyta od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 – opodatkowany jest dochód (przychód minus koszty) w wysokości 10% od kwoty sprzedaży  ;
  • nieruchomość nabyta od 1 stycznia 2009 roku  - opodatkowany jest dochód (przychód minus koszty) w wysokości 19% od kwoty sprzedaży.

W deklaracje PITy podatnik nie wpisuje takich informacji jak adres sprzedanej nieruchomości ani też nie oznacza daty nabycia. Informuje fiskusa tylko i wyłącznie o kwocie sprzedaży i na tej podstawie opłaca podatek.

Istnieją oczywiście ulgi podatkowe, dzięki którym podatnicy zupełnie legalnie nie mają obowiązku dzielenia się ze skarbówką częścią dochodów ze sprzedaży swojej nieruchomości. Nabywając nieruchomość w drodze spadku można odsprzedać mieszkanie bez konieczności opłacenia podatku. Jest jednak pewna, żelazna zasada. Zanim dojdzie do sprzedaży nieruchomości, właściciel musi wstrzymać się z transakcją na okres minimum pięciu lat od daty nabycia na drodze spadkowej. Po tym terminie można zamienić mieszkanie na gotówkę i zostawić całą kwotę wyłącznie dla siebie. Rozwiązanie to cieszy się wśród podatników sporą popularnością, gdyż wielu z nich z oczywistych względów przeczekuje okres objęty opodatkowaniem.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, która została nabyta na drodze spadku, i nie ma konieczności odprowadzania podatku, osoba zbywająca swoją własność nie ma obowiązku wpisywać w deklaracje PITy tego faktu, ani też nie musi niczego zgłaszać urzędnikom skarbowym. W takiej sytuacji transakcję zgłasza kancelaria notarialna, w której zawarto umowę kupna – sprzedaży nieruchomości.  

Poszukując innych sposobów na to, by po sprzedaży nieruchomości nie trzeba było dzielić się z fiskusem sporą częścią zysku, można zastosować kolejną metodę. Ta również jest całkowicie legalna, a co więcej, ustawodawca skarbowy sam podsuwa podatnikom ten pomysł. Nie od dziś wiadomo, iż stymulacja rozwoju i ruchu w branży budownictwa oraz obrotu nieruchomościami napędza gospodarkę, dlatego też wprowadzono przepis, dzięki któremu podatnik może skorzystać z ulgi podatkowej po sprzedaży nieruchomości, o ile zadeklaruje, iż w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży dokona przynajmniej jednej z poniżej wypisanych czynności:

  • kupi mieszkanie lub inną nieruchomość
  • wyremontuje lub przebuduje inną nieruchomość, której jest właścicielem

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż sama deklaracja nie wystarczy, oświadczenie przedłożone fiskusowi należy wcielić w życie, najprościej mówiąc -  z deklaracji nie można się wycofać. Podatnik, który nie dotrzyma warunków skorzystania z ulgi będzie musiał ponieść konsekwencje, to znaczy zapłaci należy podatek z odsetkami, które zostaną naliczone za okres dwóch lat.

Podatnicy obawiają się zwykle, iż kwota zakupu nowego lokum, gruntu lub remont innej nieruchomości nie pokryje całości sumy uprzedniej sprzedaży. Co w takiej sytuacji? Składając  deklaracje PITy musimy podać informację o konieczności opłacenia podatku odliczonego od różnicy pomiędzy sprzedażą a kupnem.  Podatnicy z pewnością zainteresują się informacją, iż samo rozliczenie Pit nie wystarczy. Notując różnicę pomiędzy poniesionym przychodem a zakupem należy złożyć formularz w Urzędzie Skarbowym tuż po dokonaniu transakcji.

Sprzedając mieszkanie lub inną nieruchomość, jako prywatna osoba fizyczna, musimy pamiętać o tym, iż deklaracje PITy wymagają pobrania formularza PIT-37, gdzie taka informacja będzie zawarta. Tutaj także wpisujemy podatek, o ile został opłacony i nie zaszła możliwość skorzystania z ulgi podatkowej.  Rozliczenie Pit to jedynie oświadczenie, deklaracja,  podatnicy nie dołączają do druków umów świadczących o sprzedaży nieruchomości, ani też faktur czy innych dokumentów.

Jeśli dany PIT będzie weryfikowany przez pracowników skarbowych w trybie kontrolnym lub wyjaśniającym,  wówczas zajdzie potrzeba przedłożenia wszelkich dokumentów potwierdzających  przebieg transakcji. Przepisy podatkowe mówią o konieczności zachowywania dokumentacji w okresie do pięciu lat od daty ich powstania. Rzecz jasna, takie dokumenty jak akty notarialne, orzeczenia sądu itd., należy zachowywać przez wiele lat.