Darowizna pieniężna pomiędzy kuzynami a roczne rozliczenie Pit


Jeśli kuzynostwo przekazuje sobie pewną kwotę pieniędzy, w świetle prawa podatkowego będzie to uznane za darowiznę. Roczne rozliczenie Pit powinno po stronie obdarowanego uwzględniać taką darowiznę, o ile jest ona wyższa od kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że nie zawsze podatek od darowizny dla kuzyna będzie naliczony i uwzględniony w rozliczeniach rocznych.

 

PITy z rozliczeniem darowizn u kuzynów muszą zaś stosować odpowiednią dla tej grupy podatkowej stawkę opodatkowania darowizny. Sprawdźmy, jak wygląda to w praktyce i kiedy podatek od darowizny będzie rzeczywiście opłacony, a kiedy fiskus zaniecha jego pobierania od obdarowanego.

Podatek od darowizny

Darowizny z gruntu prawa podatkowego są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. PITy z rozliczeniem darowizn powinny uwzględniać taki podatek, choć istnieją wyjątki od tej reguły. Podatek od darowizny zostanie opłacony, jeśli miejsce opodatkowania znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby biorące udział w przekazaniu darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT.

Opłacania podatku od darowizny można uniknąć, jeśli zastosowanie znajduje:

 • Zwolnienie z podatku od darowizn,
 • Kwota wolna od podatku dla darowizny w danej grupie podatkowej,
 • Ulga nielimitowana.
 • Darowizna dla kuzyna 

Przekazywanie darowizn w obrębie bliższej i dalszej rodziny, pozwala na skorzystanie z kwot wolnych od podatku i zwolnienia z podatku od darowizn. PITy z rozliczeniem darowizn w takim przypadku nie będą musiały być składane w Urzędzie Skarbowym. Kiedy podatek od darowizny nie zostanie naliczony? Otóż w momencie, kiedy kwota darowizny pieniężnej dla danej grupy podatkowej nie przekroczy wskazanej sumy:

 • 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Pytanie tylko, do jakiej grupy podatkowej zalicza się kuzynów w odniesieniu do obowiązujących przepisów podatkowych.

Kuzynów można zaliczyć do II grupy podatkowej, w której wymienia się: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Warto przy tym dodać, że w grupie I w podatku od spadków i darowizn wymienia się zaś: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

III grupa podatkowa obejmuje wszystkich innych obdarowanych, spokrewnionych lub nie z darczyńcą.

Należy powiedzieć, że jeśli w okresie 5 kolejnych lat podatkowych następuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby więcej niż jeden raz, wówczas darowizny sumują się. W odniesieniu do zsumowanej kwoty darowizny oblicza się w takim przypadku podatek należny fiskusowi.

Jeśli darowizna przekazywana kuzynowi nie przekracza w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych łącznie kwoty 7276 zł, wówczas roczne rozliczenie Pit nie będzie jej uwzględniało, a podatek od darowizny w takim przypadku w ogóle nie zostanie zapłacony.

Ile podatku należy zapłacić?

W przypadku, gdy darowizna dokonana między kuzynostwem przekracza kwotę wolną od podatku od spadków i darowizn, obdarowany musi opłacić należny fiskusowi podatek. PITy z rozliczeniem rocznym darowizn będą uwzględniać inną wysokość takiego podatku, w odniesieniu do konkretnych grup podatkowych.

Dla przykładu, jeśli chodzi o pierwsze dwie grupy podatkowe, opodatkowaniu podatkiem od darowizny podlega kwota:

Dla I grupy podatkowej:

 • Darowizny w kwocie do 10 278 zł – podatek w wysokości 3% nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku,
 • Darowizny w kwocie pomiędzy 10 278 – 20 556 zł – podatek w wysokości 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • Darowizny w kwocie ponad 20 556 zł – podatek w wysokości 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Dla II grupy podatkowej:

 • Darowizny w kwocie do 10 278 zł – podatek w wysokości 7% nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku,
 • Darowizny w kwocie pomiędzy 10 278 – 20 556 zł – podatek w wysokości 719,50 zł i 9% nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • Darowizny w kwocie ponad 20 556 zł – podatek w wysokości 1644,50 zł i 12% nadwyżki ponad 20 556 zł.
 • Darowizny w kwocie do 10 278 zł – podatek w wysokości 12% nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku,
 • Darowizny w kwocie pomiędzy 10 278 – 20 556 zł – podatek w wysokości 1233,40 zł i 16% nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • Darowizny w kwocie ponad 20 556 zł – podatek w wysokości 2877,90 zł i 20% nadwyżki ponad 20 556 zł.