Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy wspólne konto generuje pojęcie darowizny?


Przekazałeś żonie lub przekazałaś mężowi darowiznę pieniężną, a macie wspólne konto bankowe? Sprawdź, czy taka darowizna wywołuje jakiekolwiek skutki w zakresie podatku dochodowego PIT. Czy musisz odprowadzić od niej podatek od darowizny na rzecz fiskusa? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.

 

Sprawdź, czym właściwie jest darowizna?

Pod pojęciem darowizny należy rozumieć nieodpłatne przekazanie rzeczy lub środków pieniężnych innej osobie fizycznej bądź też organizacji. Taką definicję terminu darowizna można napisać na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wskazano w niej, że z darowizną będziemy mieć zawsze do czynienia w przypadku, kiedy darczyńca nie oczekuje i nie otrzymuje niczego materialnego w zamian za przekazaną darowiznę. Ona sama może mieć formę pieniężną lub rzeczową. Po stronie obdarowanego darowizna dokonana na rzecz kościoła lub organizacji charytatywnych pozwoli na skorzystanie w deklaracji PIT z ulgi na darowiznę do określonego z góry limitu. Natomiast obdarowany musi sprawdzić, czy powinien odprowadzić podatek od darowizny. Istnieją jednak określone zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe z tego tytułu.

Darowizna w najbliższej rodzinie

W przypadku, gdy przekazujesz darowiznę żonie, mężowi czy dziecku i innym członkom najbliższej rodziny, którzy mieszczą się w tzw. I grupie podatkowej, będziesz mógł najprawdopodobniej skorzystać z nielimitowanej ulgi w podatku od spadków i darowizn. Zestawienie roczne PIT nie będzie musiało ujmować kwoty darowizny, jeśli zmieści się ona w kwocie wolnej od podatku. Dla poszczególnych grup podatkowych kwota ta wyniesie:

 • 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Musisz wiedzieć też, że do I grupy podatkowej w przypadku podatku od spadków i darowizn zalicza się takie osoby jak:

 • małżonka,
 • zstępnych,
 • wstępnych,
 • pasierba,
 • zięcia,
 • synową,
 • rodzeństwo,
 • ojczyma,
 • macochę,
 • teściów.

Z kolei w II grupie podatkowej wymienia się: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Wszystkie darowizny, jakie przekazujesz w ciągu 5 kolejnych lat, które następowały po sobie, powinieneś zsumować, jeśli trafiają do jednej osoby. W odniesieniu do zsumowanej kwoty darowizny oblicza się w takim przypadku podatek należny fiskusowi. Wyższe darowizny należy wykazać w rozliczeniu rocznym PIT składanym w urzędzie skarbowym w terminie rozliczenia rocznego.

Co z darowizną pomiędzy małżonkami?

Małżonek - żona lub mąż zaliczany jest do I grupy podatkowej, dlatego jako obdarowany darowizną może bez większych przeszkód skorzystać z ulgi nielimitowanej i nie płacić podatku, zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Musi jedynie dokonać zgłoszenia darowizny, tj. nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obdarowany małżonek będzie też zobowiązany do udokumentowania otrzymanej darowizny, np. dowodem przekazania na rachunek bankowy, ale jeśli konto małżonków jest wspólne, to najlepiej darowiznę przekazywać w postaci środków pieniężnych, np. przekazem pocztowym.

Zgłoszenia o darowiźnie dokonuje się na formularzu SD-Z2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Wystarczy samo zgłoszenie, bez dodatkowych dokumentów.

Jeśli mąż przekazuje żonie środki pieniężne w ramach darowizny, albo żona przekazuje darowiznę mężowi w postaci środków pieniężnych, które wcześniej znajdowały się na wspólnym rachunku małżonków, a więc także na rachunku bankowym obdarowanego, obowiązuje zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Nie ma przy tym konieczności dokonywania dodatkowych operacji finansowych na wspólnym koncie małżonków. Potwierdzeniem przekazania darowizny może być wyciąg z rachunku bankowego.

Podatek od darowizny

W przypadku, kiedy darowizna nie może być nieopodatkowana, przy wykorzystaniu zwolnienia podatkowego, należy ją ująć w rocznej deklaracji podatkowej. Podatnik powinien odprowadzić podatek w wysokości właściwej dla jego grupy podatkowej. W poszczególnych grupach podatkowych podatek wyliczany jest według innych stawek podatku:

 • Dla osób zaliczanych do I grupy podatkowej: darowizny w wysokości do 10 278 zł – podatek w wysokości 3 proc. nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku, darowizny w wysokości pomiędzy 10 278 – 20 556 zł – podatek w wysokości 308,30 zł i 5 proc. nadwyżki ponad 10 278 zł, darowizny w wysokości ponad 20 556 zł – podatek w wysokości 822,20 zł i 7 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł.
 • Dla II grupy podatkowej: darowizny w wysokości do 10 278 zł – podatek w wysokości 7 proc. nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku, darowizny w wysokości pomiędzy 10 278 – 20 556 zł – podatek w wysokości 719,50 zł i 9 proc. nadwyżki ponad 10 278 zł, darowizny w wysokości ponad 20 556 zł – podatek w wysokości 1644,50 zł i 12 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł.
 • Dla III grupy podatkowej: darowizny w wysokości do 10 278 zł – podatek w wysokości 12 proc. nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku, darowizny w wysokości pomiędzy 10 278 – 20 556 zł – podatek w wysokości 1233,40 zł i 16 proc. nadwyżki ponad 10 278 zł, darowizny w wysokości ponad 20 556 zł – podatek w wysokości 2877,90 zł i 20 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł.