Czy w 2016 czekają nas nowe wzory formularzy PIT?


Społeczeństwo nie lubi zmian, szczególnie gdy chodzi o żmudne wypełnianie druków. Warto jednak uspokoić wszystkich podatników, wzory PIT nie będą bardziej skomplikowane niż były dotychczas. Formularze Pity w nowej wersji nie będą różniły się znacznie od swoich pierwowzorów, jednak konieczne jest wprowadzenie drobnych zmian.

 

Nowe druki Pit to projekt rozporządzenia wydany dnia 8.08.2014 roku, przez Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz formularzy podatkowych, jakie mają obowiązywać w zakresie podatku dochodowego.

Nowe druki Pit dotyczą zmiany w zakresie:

  • pouczenie dotyczące odpowiedzialności karnej za próbę dokonania nadużyć podatkowych oraz za zaniechanie obowiązków podatkowych, zamiast klauzuli potwierdzającej znajomość przepisów skarbowych przez podatnika ;
  • znowelizowane formularze Pity nie będą miały tak bardzo rozbudowanej tabeli dotyczącej identyfikacji osoby / podmiotu, niż to było dotychczas. Nowoczesne, elektroniczne bazy danych wprowadziły większy porządek, podatnicy i płatnicy są o wiele sprawniej identyfikowani niż to bywało w latach ubiegłych ;
  • wraz z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym należało zmienić wzory PIT, najważniejsze zmiany dotyczą w tym przypadku artystów, dziennikarzy oraz twórców, którzy nie mają już możliwości odliczania preferencyjnych ulg, od roku 2014 przychody z tytułu praw autorskich i pokrewnych nie mogą przekraczać połowy sumy stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

W głównej mierze ostatni podpunkt stał się pierwszoplanowym przyczynkiem do wprowadzenia zmian na formularzach podatkowych.

Jak zapewniają ustawodawcy, znowelizowane wzory PIT nie będą trudniejsze do wypełnienia dla podatników, wręcz przeciwnie, dąży się do tego by formularze Pity, były bardziej przyjazne dla wypełniających. Oczywiście nowe druki Pit najlepiej wypełniać na formularzach aktywnych, czyli elektronicznie. W ten sposób unikniemy wielu błędów. Kreator podpowie jak prawidłowo zaokrąglić końcówki. Wydrukowany formularz zanosimy do urzędu skarbowego lub wysyłamy pocztą. Zeznanie można także wysłać elektronicznie. Wszystkie podane formy doręczania PIT-ów są traktowane przez urzędników skarbowych na równi.

Zmiany od 2015 będą dotyczyć tylko i wyłącznie formularzy podatkowych, podatnicy nie powinni zbytnio odczuć tychże zmian. Druki nadal będą opatrzone we wskazówki związane z wypełnianiem poszczególnych pól tabel. Zmiany nie dotyczą dat krańcowych oznaczających ostateczny termin składania zeznań. Tak jak do tej pory, podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy) będą dostarczali swoje pity najpóźniej do końca kwietnia, natomiast podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu, muszą przedłożyć zeznanie podatkowe najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w styczniu.

Na chwilę obecną nie jest pewne czy aktualnie istniejące ulgi podatkowe i ich limity zostaną utrzymane na kolejny rok podatkowy. Prawo podatkowe ewoluuje w szybkim tempie, a prace nad różnorodnymi zmianami trwają nieprzerwanie. Pewnikiem jest natomiast wprowadzenie w 2015 roku nowych formularzy. Nowe wzory będą najprawdopodobniej obowiązywały przez kilka najbliższych lat podatkowych.

Wzory nowych formularzy podatkowych można już oglądać w internecie. Niektóre profesjonalne serwisy podatkowe, księgowe, prezentują pliki z nowymi drukami jako ciekawostkę. Aktualnie nie ma możliwości pobrania nowego formularza i załączników w urzędach skarbowych. Drukowane egzemplarze będą dostępne na przełomie 2014 / 2015 roku.