Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy ulgę internetową wykazywaną w rocznym PIT można złożyć w formie deklaracji przez Internet?


Dostęp do sieci internetowej pociąga za sobą pewne koszty po stronie podatników, które mogą być rozliczone w ramach rocznej deklaracji podatkowej. Pity z ulgą na Internet mogą jednak złożyć w Urzędzie Skarbowym jedynie nieliczne osoby do końca kwietnia 2015 roku. Roczny PIT, w którym ujęta będzie ulga internetowa może zostać śmiało złożony przez Internet.

 

Deklaracja podatkowa przez Internet nie wymaga składania na druku PIT podpisu podatnika czy podatników, jeśli składany jest wspólny formularz podatkowy. W jaki sposób rozlicza się ulgę internetową i jak takie rozliczenie przesłać pocztą elektroniczną do Urzędu Skarbowego?

Ulga na Internet w nowej wersji

W 2012 roku wiele mówiło się potrzebie zlikwidowania ulgi na Internet. Ulga internetowa jednak pozostała w użyciu, ale zdecydowanie ograniczono grono podatników, którzy mają prawo do jej zastosowania. Roczny PIT podatników, którzy co prawda korzystają w trybie odpłatnym z dostępu do sieci internetowej, niekoniecznie musi uwzględniać ulgę na Internet. Kto z niej skorzysta? W rozliczeniach za rok 2014, Pity z ulgą na Internet złożą podatnicy, którzy dopiero w rozliczeniach za rok 2012 korzystali z ulgi na Internet lub podatnicy, którzy w rozliczeniach za rok 2014 chcą po raz pierwszy z niej skorzystać. Potwierdza to art. 26 ust. 6 lit. h ustawy o PIT: „odliczenie od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.”

Roczny PIT z ulgą na Internet wymaga potwierdzenia przez podatnika faktu ponoszenia wydatków na dostęp do sieci internetowej. Nie można więc skorzystać z ulgi, jeśli z Internetu korzysta się nieodpłatnie. Ostateczna wysokość ulgi uzależniona jest od tego, jaką opłatę uiszczał w danym roku podatkowym podatnik za dostęp do Internetu. Podstawą do rozliczenia ulgi internetowej będą dokumenty potwierdzające, że dana osoba lub osoby poniosły taki wydatek, wyłącznie na cele osobiste.

Pity z ulgą na Internet złożą wyłącznie ci podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem z tytułu dochodów za pośrednictwem zasad ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, a więc rozliczają w Urzędzie Skarbowym swoje dochody na deklaracjach PIT-37 lub PIT-36. Jeśli podatnik rozlicza się z Urzędem Skarbowym za pomocą podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, nie będzie miał możliwości uwzględnienia w rozliczeniu ulgi na Internet.

Ulga internetowa rozliczana przez Internet

Jedną z możliwości złożenia deklaracji PIT-37 i PIT-36 jest wysłanie gotowych formularzy, wypełnionych poprawnie przez podatników, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Deklaracja podatkowa przez Internet bynajmniej nie wyklucza możliwości ujęcia w niej ulgi internetowej. Nie ma przeciwwskazań do tego, aby podatnik wypełnił swój PIT przez Internet, ujął w nim ulgę internetową i wysłał na adres mailowy Urzędu Skarbowego za pośrednictwem swojej skrzynki poczty elektronicznej.

Składanie rocznych zeznań podatkowych przez Internet pozwala na zaoszczędzenie wiele czasu i energii. Nie trzeba bowiem stać w długich kolejkach w Urzędach Skarbowych, aby móc dopełnić swojego obowiązku wobec fiskusa, w związku z opłacaniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wypełniając deklarację PIT w programie internetowym na ogół można skorzystać z aktualnych podpowiedzi w kwestii korzystania z ulg podatkowych, w tym ulgi na Internet. Podatnik nie musi więc samodzielnie wiedzieć, czy ma prawo do tej ulgi. Na takie i inne pytania odpowie program komputerowy, w którym będzie wypełniał swoją roczną deklarację podatkową. To wygodne rozwiązanie, które likwiduje część problemów dotyczących poprawnego rozliczania podatkowego.