Czy ulga rehabilitacyjna a ulga na leki są tym samym?


Ustawodawca gwarantuje osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym przywileje związane z zakupem leków lub z nabyciem sprzętów prowadzących do odzyskania zdrowia oraz sprawności. W tej tematyce poruszamy się w obrębie dwóch głównych narzędzi podatkowych, a są to ulga rehabilitacyjna oraz bardzo korzystna ulga na leki. W obu przypadkach osoby przewlekle chore, posiadające aktualne orzeczenie lekarskie mogą uwzględnić przysługujące im ulgi wypełniając obowiązkowe, coroczne rozliczenie PIT.

 

Osoby po wypadkach, po przebytych ciężkich chorobach, w trakcie leczenia, a także osoby, które od urodzenia borykają się z chorobami psychicznymi lub natury fizycznej, objęte są szczególnym przywilejem. Ulga rehabilitacyjna to maksimum 2.280 zł do odliczenia. Oczywiście, aby móc odliczyć od podatku taką kwotę, należy wykazać dzięki fakturom imiennym, i takie koszty zostały poniesione. Ważny jest także tytuł, na jaki zostały spożytkowane pieniądze. Odliczyć można sobie przede wszystkim koszty  związane z dojazdami na rehabilitację, dojazdy do poradni, pobyty w sanatorium, zakup dodatkowych zabiegów. W rozliczenie PIT można także wpisać koszt poniesiony na adaptację pomieszczeń dla osoby niepełnosprawnej. W grę wchodzą tu koszty remontów ściśle związanych z adaptacją wnętrza, które będzie bardziej funkcjonalne, np. podjazdy na klatce schodowej, poszerzenie drzwi wejściowych, poszerzenie drzwi w mieszkaniu, zakup i montaż uchwytów pozwalających na bezpieczniejsze poruszanie się w mieszkaniu.

Odliczyć można również zakup i montaż prysznica, jeśli wykażemy, iż korzystanie z wanny sprawia większy problem. Urzędnicy skarbowi nie powinni mieć zastrzeżeń nawet do odliczenia kosztów wymiany mebli, w sytuacji gdy osobie niepełnosprawnej wygodniej jest korzystanie z niżej umieszczonych blatów i szafek.

Nieco inną specyfikę ma ulga na leki, która dotyczy tylko i wyłącznie tematyki medykamentów kupowanych w aptece. Muszą to być leki kupowane na receptę, na które pacjent otrzyma fakturę imienną. Leki, na które przysługuje odliczenie muszą ściśle wiązać się historią choroby, muszą być zapisane przez lekarza. W rozliczenie PIT można także ująć zamienniki leków, które faktycznie posiadają taki sam skład chemiczny jak te, które są rekomendowane przez lekarza prowadzącego.

Ulga na leki obliczana jest w następujący sposób. Od sumy pozostawionej w aptece w ciągu danego miesiąca odlicza się 100 złotych, natomiast reszta, o ile występuje, stanowi podstawę do odliczenia ulgi. Bardzo często ulga rehabilitacyjna jest wykorzystywana przez tych samych podatników, którzy korzystają z ulgi na leki, gdyż obie dotyczą osób niepełnosprawnych i / lub przewlekle chorych.  Nie należy jednak tych przywilejów łączyć ze sobą lub przyjmować za pewnik, iż zawsze występują razem.

Ulgi są uwzględniane przez osoby, które rozliczają się na ogólnych zasadach podatkowych. W tym celu należy wypełnić PIT-36 lub PIT-37. Podatnicy mają czas maksymalnie do ostatniego dnia roboczego w  kwietniu na zaniesienie lub wysłanie deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego.

Ulgi rehabilitacyjne, na leki, jak i wszystkie inne są często obiektem zainteresowania urzędników skarbowych pod kątem weryfikacji, czy danemu podatnikowi faktycznie przysługuje dana ulga. W przypadku kontroli należy okazać wszelkie dokumenty oraz faktury imienne zaświadczające o tym, iż koszt został poniesiony przez konkretną osobę.