Czy ulga odsetkowa wciąż obowiązuje? Rozliczenie PIT z ulgą


Ulga odsetkowa, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy tylko i wyłącznie samych odsetek od kredytu bankowego, nie dotyczy natomiast całych kwot, jakie związane są z comiesięcznymi ratami.

 

Posiadając kredyty, niezależnie od tego, czy jest to zobowiązanie hipoteczne na zakup mieszkania, czy też kredyt samochodowy czy konsumencki, zawsze w rozliczeniu i harmonogramie spłat –  kredytobiorca otrzymuje od banku informację zawierającą rozbicie raty na poszczególne części. Zwykle jest to kwota kapitału do spłaty, opłata administracyjna oraz odsetki od kredytu. W nasze rozliczenie PIT z ulgą możemy wpisać te ostatnie koszty.

Kredytobiorca powinien pamiętać, iż bank ma obowiązek poinformowania swojego klienta o dokładnych kwotach związanych z kredytem i jego obsługą. Właśnie na tej podstawie możemy rozliczyć się z fiskusem, korzystając z preferencyjnych ulg. W tym przypadku wystarczającym potwierdzeniem dla fiskusa w razie kontroli z ramienia Urzędu Skarbowego, będzie rozpiska rat kredytowych wystawiona przez właściwy bank oraz potwierdzenia przelewów wykonanych przez kredytobiorcę.

Ulga odsetkowa jest bardzo często pojawiającą się pozycją na drukach podatkowych, gdyż wiele osób kupuje nieruchomości lub ruchome dobra na kredyt. W związku z tym powstaje zobowiązanie kredytowe umożliwiające skorzystanie z takich ułatwień jak wspomniana ulga. Rozliczenie PIT z ulgą może być ujęte na formularzu PIT-36 lub PIT-37 a także PIT-28. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych posiadają przywilej uwzględniania wszystkich ulg, o ile spełniają ku temu odpowiednie warunki. Przedsiębiorca rozliczający się ryczałtowo nie ma już możliwości korzystania z ulgi odsetkowej, ani też żadnej innej.

Ulga odsetkowa związana z możliwością odliczenia odsetek od kredytu dotyczy tylko i wyłącznie  zobowiązań pobranych na cele:

  • budowa domu mieszkalnego 
  • nadbudowa domu mieszkalnego 
  • przekwalifikowanie budynku niemieszkalnego (np. gospodarczego, użytkowego) na cele mieszkalne 
  • gruntowny remont mający na celu poprawienie warunków bytowych 
  • wykup od gminy prawa do użytkowania lokalu mieszkalnego – własnościowego

Mimo że ustawodawca wycofał ulgę odsetkową z palety możliwych ulg do wykorzystania już w 2007 roku, bardzo wielu kredytobiorców nadal wpisuje w rozliczenia podatkowe ulgę odsetkową i okazuje się, iż jest to jak najbardziej zgodne z prawem. W myśl przepisów, z omawianej ulgi  mogą skorzystać wszystkie osoby, które zakupiły nieruchomość na kredyt w roku 2007 lub wcześniej, a teraz spłacają raty według harmonogramu kredytowego. Osoby te mają takie prawo aż do roku 2017, gdyż dopiero wtedy ulga odsetkowa zniknie ostatecznie.

Rozliczenie PIT z ulgą musi trafić do Urzędu Skarbowego nie później niż do ostatniego dnia roboczego kwietnia, gdy rozliczmy się za ubiegły rok podatkowy. Bardzo często okazuje się, iż najkorzystniejsze deklaracje podatkowe tworzą podatnicy, którzy rozliczają się wspólnie ze współmałżonkiem, odliczają ulgę prorodzinną, za Internet, budowlaną oraz odsetkową. W takich przypadkach podatnicy mogą zanotować  bardzo pokaźny zwrot podatku, który może w znacznej mierze podreperować domowy budżet. Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego na konto podatnika następuje zwykle w przeciągu dwóch-trzech miesięcy od momentu dostarczenia zeznania do fiskusa.

Warto być na bieżąco, jeśli chodzi o aktualnie obowiązujące ulgi podatkowe, ponieważ znajomość prawa podatkowego może wpłynąć bardzo korzystnie na kondycję finansową podatnika. Najłatwiejszą formą rozliczenia z fiskusem jest wypełnienie deklaracji na formularzach aktywnych, a następnie wysłanie zeznania za pomocą Internetu. Unikniemy w ten sposób straty czasu oraz ewentualnych kosztów przejazdu do siedziby Urzędu Skarbowego bądź kosztów związanych z przesłaniem dokumentów w sposób tradycyjny, czyli np. pocztą.