Czy ryczałt ewidencjonowany jest dobrą formą rozliczania z fiskusem dla młodej firmy?


Ustawodawca podatkowy pozostawia podatnikom będącym przedsiębiorcami  różne formy rozliczania się z fiskusem. Zasady ogólne lub ryczałt ewidencjonowany, to najczęstsze sposoby, według których podatnicy regulują swoje powinności wobec Urzędu Skarbowego. Osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, muszą dobrze zastanowić się, jaka forma opodatkowania będzie dla nich najkorzystniejsza. W chwili złożenia w urzędzie miasta lub gminy formularza dotyczącego zgłoszenia chęci prowadzenia działalności gospodarczej należy między innymi określić sposób rozliczania podatków. Nie oznacza to jednak, iż raz podjęta decyzja nie może zostać zmieniona, gdy w praktyce okaże się błędna.

 

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, a chcący przejść na ryczałt ewidencjonowany, muszą zgłosić do Urzędu Skarbowego taki wniosek najpóźniej do dnia 20 stycznia, by móc jeszcze w tym samym roku zacząć rozliczać się ryczałtem. Droga odwrotna jest nieco prostsza, ryczałtowcy mają możliwość zgłoszenia w dowolnym momencie podczas  trwania roku podatkowego, iż od przyszłego miesiąca chcą rozliczać się na zasadach ogólnych. Aby móc już w kolejnym miesiącu rozliczać się według nowych zasad, należy zdążyć z dostarczeniem fiskusowi stosownego formularza najpóźniej do 20. dnia miesiąca poprzedzającego zmianę.  

Czy forma opodatkowania przedsiębiorcy jest tak bardzo istotna? Oczywiście, że tak. Nie chodzi jedynie o to, iż Pity osób rozliczających się według zasad ogólnych muszą trafić do skarbówki do końca kwietnia, natomiast PIT ryczałtowców o wiele prędzej, gdyż już w styczniu. Różnica między ryczałtem a zasadami ogólnymi jest bardzo duża. Ryczałt opiera się o różne stawki podatkowe od 3% do 20%, natomiast zasady ogólne dotyczą 18% i 32% (według skali podatkowej), oraz 19 % (liniowo). Sprawa kluczowa, to koszty. Dla przedsiębiorców na zasadach ogólnych kluczowy jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, natomiast ryczałtowcy rozliczają przychód bez odjęcia kosztów.

Ryczałt ewidencjonowany może być bardzo korzystną formą opodatkowania dla nowych firm, jak i dla tych, które od dawna istnieją na rynku, jednak tutaj wszystko sprowadza się do oszacowania kosztów. W niektórych branżach usługowych zakup, dzięki któremu przedsiębiorca będzie mógł wykonać daną usługę, może być znikomy. Wszelkie prace polegające w głównej mierze na zdolnościach intelektualnych człowieka lub na talencie manualnym – zwykle nie generują wielu kosztów. Główna wartość wyrobu/efektu końcowego polega na stworzeniu go przez twórcę, największym kosztem jest w tym wypadku czas, zaangażowanie, wykorzystanie własnych predyspozycji. Tego typu wartości – siłą rzeczy – nie wpiszemy w PIT, gdyż nie da się ich oszacować.

Pity opierające się o zryczałtowany podatek wypełnia się na druku PIT-28. Przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób, składają deklarację podatkową do końca stycznia, jeśli równocześnie sami pracują na etacie lub w formie umowy zlecenie/o dzieło u innego płatnika, wówczas są zobowiązani złożyć kolejny PIT na zasadach ogólnych, czyli do ostatniego dnia roboczego w kwietniu.

Specjaliści z dziedziny podatków nie podjęliby się twierdzenia, iż ryczałt ewidencjonowany zawsze będzie korzystniejszy niż zasady ogólne, a to dlatego, że wiele zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy (od profilu prowadzonej działalności).