Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy przy wyborze opodatkowania za pomocą ryczałtu konieczne jest oświadczenie?


Każda forma opodatkowania wiąże się ze szczególnymi obowiązkami wobec urzędu skarbowego. Fiskus daje możliwość podatnikom wyboru formy opodatkowania. Rzecz jasna, nie każdy podatnik może dostarczać swoje rozliczenie podatkowe PIT w każdej możliwej formie. Istnieją przepisy ograniczające.

 

Przykładem może być przypadek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie może być rozliczana na zasadzie ryczałtu. Osoby fizyczne pobierające dochody tylko i wyłącznie od płatnika (pracodawcy) zobowiązane są do rozliczeń na zasadach ogólnych wypełniając PIT-37.

Ciekawą opcją jest ryczałt ewidencjonowany, niektórym przedsiębiorstwom takie rozwiązanie w ogólnym rozrachunku wychodzi korzystniej niż na przykład opodatkowanie według skali czy też w formie podatku liniowego. Podatek zryczałtowany jest atrakcyjny wtedy, gdy koszty prowadzenia działalności są niewielkie a ulgi nie mają wielkiego znaczenia. Tak samo w przypadku osób, które wynajmują swoje mieszkania. Warto rozliczenie podatkowe PIT oprzeć na ryczałcie, gdyż od osiągniętej kwoty za wynajem, podatnik odprowadza do urzędu skarbowego tylko 8,5%. Gdyby rozliczał się na zasadach ogólnych, musiałby oddać fiskusowi aż 23% swojego zarobku.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą wybiera formę opodatkowania, szacuje jaki podatek byłby dla niego najkorzystniejszy. Domyślną formą opodatkowania zawsze są zasady ogólne, o ile podatnik nie zgłosi chęci rozliczania się w inny sposób. Jeśli wybór padnie na ryczałt, należy złożyć podczas rejestracji firmy stosowny formularz. Takie oświadczenie można wystosować do organów skarbowych także w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Raz wybrane opodatkowanie można zmienić, jeśli okaże się, iż inna dostępna forma będzie korzystniejsza dla podatnika. Nie ma jednak możliwości zmiany opodatkowania nie informując o tym organów skarbowych. Aby przejść na tak zwany ryczałt, należy najpóźniej do 20 stycznia złożyć stosowne oświadczenie, a następnie fiskus musi je zaakceptować. Zgłoszenie podatnika będzie dotyczyło roku już rozpoczętego, tego typu oświadczenia nigdy nie działają wstecz.

Czy ryczałt to rzeczywiście niższy podatek? Niekoniecznie! Wybór lub zmianę sposobu opodatkowania należy bardzo dokładnie przekalkulować. Rozliczenie podatkowe PIT oparte na ryczałcie wiąże się z kasacją przywilejów związanych z możliwością odliczania kosztów prowadzenia działalności a także kasacją ulg podatkowych. Jeśli przedsiębiorstwo notuje duże koszty a marże sprzedażowe są niewysokie (na przykład ze względu na dużą konkurencję rynkową) to warto pozostać przy zasadach ogólnych. Jeśli jednak koszty są niewielkie, odliczeń nie jest dużo, a marża pokaźna, wówczas warto zostać ryczałtowcem.

Wstępując w związek małżeński, podatnicy zyskują preferencyjne warunki opodatkowania. Tak zwane wspólne rozliczanie wychodzi bardzo korzystnie, gdyż dochody dzieli się na dwie osoby, a w takim przypadku łatwiej o zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i jest ryczałtowcem to warto zastanowić się nad oddzielnym rozliczeniem z fiskusem. Ryczałtowiec korzysta z niewysokiego opodatkowania a osoba rozliczająca się na zasadach ogólnych bierze na siebie wszelkie odliczenia podatkowe, na przykład ulgę za Internet, ulgę na dzieci czy inne przysługujące odliczenia.

Jeśli podatnik wybierze ryczałt jako formę rozliczenia z fiskusem, musi pamiętać o szczególnych zasadach składania zeznań. Ma on znacznie mniej czasu na złożenie formularza podatkowego niż podatnicy, których dotyczą zasady ogólne. Ryczałtowcy składają zeznania do 20 stycznia za rok ubiegły, natomiast podatnicy na zasadach ogólnych mają na to dokładnie o trzy miesiące więcej.

Rozliczając się ryczałtem, podatnik składa w urzędzie skarbowym formularz PIT-28, może to zrobić osobiście lub w sposób elektroniczny.

Reasumując, podatnik chcący rozpocząć działalność gospodarczą wybiera dogodną formę opodatkowania, np. zasady ogólne lub ryczałt. Takiego wyboru może dokonać w każdym momencie, niezależnie od aktualnego miesiąca podatkowego. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany formy opodatkowania na ryczałt, wówczas należy poczekać do nowego roku podatkowego i maksymalnie do 20 stycznia złożyć fiskusowi stosowny formularz. Jedyną możliwością sposobu opodatkowania jest forma pisemna. Ewidencjonowany ryczałt kasuje przywileje dotyczące odliczenia ulg podatkowych, więc jest korzystny tylko dla tych podatników, którzy nie notują dużych kosztów i nie mogą lub nie chcą korzystać z odliczeń.