Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy pojazdom demonstracyjnym/testowym przysługuje odliczenie podatku Vat


Warunki dokonywania odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych – o charakterze demonstracyjnym bądź testowym, reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa o transporcie drogowym. Ustawy te określają, w jakich okolicznościach nabywca pojazdu samochodowego ma możliwość odliczenia podatku VAT z takiej transakcji, a kiedy opodatkowanie VAT będzie koniecznością.

 

Podatek Vat można odliczyć między innymi od zakupu samochodów demonstracyjnych, które docelowo, jak twierdzi Minister Finansów, mają służyć dalszej odsprzedaży przez przedsiębiorcę. Ich demonstracyjna funkcja jest więc wyłącznie przejściowa.

Zasady odliczania podatku VAT

Podatek Vat generalnie jest opłacany przy okazji nabycia pojazdu samochodowego przez podatnika. Jeśli jednak nabywcą jest przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, ma on możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego. Na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług konsumpcyjnych oraz ustawy o transporcie drogowym, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego stanowi, co do zasady, 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6 000 zł. Jeśli z faktury podatek VAT ma wyższą wartość od wskazanego limitu, można odliczyć tylko 6 tys. zł w ramach zakupu pojazdu. Niewykluczone jednak, że zasady odliczania podatku VAT naliczonego w przypadku transakcji nabywania samochodu przez przedsiębiorcę będącego czynnym podatnikiem podatku VAT ulegną w najbliższym czasie zmianom, nad czym pracuje polski rząd.

W przypadku samochodów demonstracyjnych i testowych, wykorzystywanych do takich celów tylko w okresie przejściowym, a właściwie przeznaczonych do dalszej odsprzedaży przez przedsiębiorcę, możliwe jest odliczenie podatku VAT. Mogą tego dokonać przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami podatku VAT, których przedmiotem działalności jest odsprzedaż tych samochodów. Czasowe wykorzystywanie nabytych pojazdów samochodowych do testów lub demonstracji klientowi nie zmienia faktu, że docelowo zostaną one sprzedane przez podatnika, w ramach jego podstawowej działalności gospodarczej. W odniesieniu do transakcji nabycia pojazdu testowego lub demonstracyjnego podatnikowi przysługuje więc w takiej sytuacji prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w pełnej wysokości.

Inne cele wykorzystywania pojazdów demonstracyjnych lub testowych

Jeśli rzeczone pojazdy demonstracyjne lub testowe będą wykorzystywane do innych celów, niż wskazane powyżej testy lub demonstracje klientom, wówczas zastosowanie znajdzie opodatkowanie takiej działalności podatkiem VAT po stronie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Z takim opodatkowaniem podatkiem VAT będziemy mieli do czynienia, jeśli podatnik zajmujący się odsprzedażą i sprzedażą samochodów będzie je wykorzystywał do celów osobistych lub celów prywatnych swoich pracowników.  W takim przypadku rozliczenie podatku VAT będzie miało zupełnie inny charakter i będzie kosztem obciążającym podatnika – przedsiębiorcę lub pracowników korzystających z samochodów testowych bądź demonstracyjnych czy innych, przeznaczonych do odsprzedaży w najbliższej przyszłości.