Czy podatek liniowy jest odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających wysokie dochody?


Wybierając formę opodatkowania dla przedsiębiorstwa, należy kierować się bardzo dobrze opracowanymi symulacjami. Korzystny podatek to taki, który pozwoli zostawić jak największe oszczędności na firmowym koncie. Zastanawiając się nad możliwościami, jakie daje podatek liniowy, należy zdawać sobie sprawę, iż jest to sposób opodatkowania, który opłaca się tylko tym przedsiębiorcom, którzy notują bardzo wysokie dochody.

 

Podatek liniowy zaliczamy do ogólnych zasad podatkowych, różni się od opodatkowania według skali tym, iż niezależnie od zysków, zawsze należy oddać fiskusowi 19 % dochodu, natomiast skala przewiduje dwa progi, 18 % oraz 32 %, w zależności od wysokości zysków. Kolejna różnica polega na tym, iż rozliczając się liniowo, nie uwzględnimy ulg podatkowych, natomiast skala daje taki przywilej.

Punktem wyjścia do oszacowania, która z form opodatkowania według zasad ogólnych jest w indywidualnym przypadku najkorzystniejsza, jest poniższy wykaz.

Zasady ogólne – skala 18% i 32 % :

  • podstawa opodatkowania - 50.000 zł  - podatek do opłacenia - 8.444 zł ;
  • podstawa opodatkowania - 90.000 zł - podatek do opłacenia - 16.271 zł ;
  • podstawa opodatkowania - 100.000 zł - podatek do opłacenia - 19.471 zł ;
  • podstawa opodatkowania - 150.000 zł - podatek do opłacenia - 35.471 zł.

Zasady ogólne – podatek liniowy 19 % :

  • podstawa opodatkowania - 50.000 zł - podatek do opłacenia - 9.500 zł ;
  • podstawa opodatkowania - 90.000 zł - podatek do opłacenia - 17.100 zł ;
  • podstawa opodatkowania - 100.000 zł - podatek do opłacenia - 19.000 zł ;
  • podstawa opodatkowania - 150.000 zł - podatek do opłacenia - 28.500 zł.

Z powyższego wykazu jasno wynika, iż progiem, od którego opłaca się przedsiębiorcy podatek liniowy, to roczny dochód równy lub wyższy niż 100. 000 zł. Dla wielu małych firm zestawienie Pit nie wykazuje takich kwot, w związku z tym można stwierdzić, iż przy niższych wpływach do firmowej kasy, lepiej oddawać fiskusowi 18 % podatku dochodowego niż 19 %.

Rozliczenia PITy przedsiębiorców rozliczających się według skali nie mogą zawierać odliczeń ulg podatkowych. Kwestia ta może być problemowa, gdyby tych odliczeń mogłoby dużo, wówczas należy kalkulować, czy nie lepiej zostać przy skali i korzystać z ulg. W praktyce jednak korzyść wynikająca z uniknięcia 32 % podatku przy jednoczesnej rezygnacji z ulg – opłaca się bardziej, niż ta stawka plus ulgi.

Podatnicy korzystają najczęściej z ulgi prorodzinnej (pierwsze i drugie dziecko - 1112,04 zł) oraz ulgi za Internet (760 zł). Jeśli chcą zachować przywilej korzystania z tych ulg, wystarczy, że jedno z małżonków pozostanie przy rozliczaniu na zasadach ogólnych według skali, wówczas będzie uprawnione do odliczenia 100% wartości ulg. W ten prosty i zupełnie legalny sposób jedno gospodarstwo domowe zatrzyma korzyści z rozliczania według skali oraz jednocześnie skorzysta z ulg podatkowych.

Obowiązkowe rozliczenia PITy przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych trafiają do fiskusa najpóźniej do końca kwietnia. Zestawienie Pit w swojej pierwszej części zawiera informację o sposobie rozliczania, w tym miejscu należy zaznaczyć odpowiednie okienko.

Rozliczenia PITy przedsiębiorców, które zawierają błędy muszą zostać natychmiast skorygowane. Przywilej poprawy zeznania podatkowego bez konsekwencji mają ci podatnicy, który wytłumaczą, iż nieświadomie wprowadzili organ skarbowy w błąd.  Dokumenty, na podstawie których sporządzone zostało zestawienie Pit (PIT-11, umowy, faktury imienne, zaświadczenia) muszą być archiwizowane przez okres minimum pięciu lat, gdyż w tym czasie urzędnicy skarbowi mają prawo przeprowadzić kontrolę.