Czy podatek giełdowy jest jednoznaczny z podatkiem Belki


W związku z grą giełdową, czyli inwestowaniem posiadanych środków finansowych w akcje spółek lub inne instrumenty finansowe, podatnik może osiągać przychody giełdowe. Przychody te w świetle obowiązującego prawa podatkowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czyli podatkiem giełdowym. Czy podatek giełdowy znaczy tyle samo co podatek Belki? Czy może są to zupełnie odmienne rodzaje podatków stosowanych w związku z uzyskiwaniem pewnych dochodów?

 

Pojęcie podatku giełdowego

Podatek giełdowy określany jest również mianem podatku od zysków kapitałowych, albo podatku Belki, od nazwiska ministra finansów, który wprowadził taki podatek w życie w polskim systemie podatkowym w 2004 roku. Podatek Belki, czy podatek giełdowy odprowadzany jest między innymi od zysków z giełdy i w tej formy takie dochody są opodatkowane. Należy wiedzieć, w jaki sposób rozliczyć się z dochodów giełdowych z fiskusem, aby nie narażać się na przykre konsekwencje, jeśli doszłoby do kontroli skarbowej u podatnika.

Jak rozliczyć podatek giełdowy?

Podatek Belki na przykład w odniesieniu do lokat bankowych nie jest opłacany stricte przez klientów deponujących w bankach swoje pieniądze na lokatach. Ciężar tego podatku spoczywa na kliencie, ale jego płatnikiem pozostaje bank, który wypłaca klientowi kwotę wypracowanych na lokacie odsetek, pomniejszając je jednocześnie o pobrany podatek Belki w wysokości 19%. Taki podatek od zysków kapitałowych zostanie również naliczony od zysków z tytułu gry na giełdzie. Jeśli podatnik inwestuje swój kapitał na giełdzie za pośrednictwem biura maklerskiego, to po zakończonym roku podatkowym otrzyma od maklera informację podatkową PIT-8C stanowiącą podstawę rozliczenia podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym wypadku będzie opłacany jednak podatek giełdowy.

Rozliczenie podatkowe z tytułu osiąganych dochodów giełdowych musi opierać się na formularzu podatkowym PIT-8C, który dotyczy właśnie zysków kapitałowych. Podatek Belki pobierany jest od dochodu ze sprzedaży akcji. W praktyce przychód pomniejszany jest o koszt nabycia akcji. Mianem kosztu podatkowego w takim przypadku określa się koszt związany z nabyciem akcji po wskazanej ich cenie, pokrycie prowizji maklerskiej i wszelkich opłat związanych z prowadzeniem rachunku maklerskiego. Dochód do opodatkowania po stronie inwestora pojawia się w momencie, gdy ten sprzedaje akcje. Jeśli taki moment w danym roku podatkowym nie nastąpi, gracz giełdowy pomimo swojego działania nie będzie miał obowiązku odprowadzenia podatku giełdowego, bowiem nie będzie zysku lub straty, które by można rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do Urzędu Skarbowego.

W przypadku powstania zysku lub straty z tytułu dochodów giełdowych, należy odprowadzić podatek Belki w wysokości 19%. Nie ma tu kwoty wolnej od podatku, ani ulg, jakie można by zastosować. Podatnik musi więc generalnie rozliczyć się z całości dochodów jakie uzyskał w ramach inwestowania na giełdzie.

Podatek giełdowy nie znajduje zastosowania w przypadku instrumentów finansowych nabytych przed datą jego wprowadzenia. Podatku nie zapłaci inwestor za instrumenty nabyte przed:

  • 24 grudnia 2003 roku dla akcji,
  • 31 grudnia 2003 roku dla kontraktów,
  • 1 stycznia 2003 roku dla obligacji Skarbu Państwa i obligacji komunalnych.

Nie płaci się podatku Belki od odsetek i dyskonta z obligacji Skarbu Państwa i komunalnych oraz od dywidend.

Podatek giełdowy rozlicza się w deklaracji rocznej składanej w Urzędzie Skarbowym na formularzu PIT-38.