Czy PIT z podatkiem od nieruchomości mogę złożyć elektronicznie?


Elektroniczne deklaracje podatkowe pozwalają na oszczędność czasu przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki nim podatnicy nie muszą stać w kolejkach w urzędzie czy na poczcie, aby móc rozliczyć się z fiskusem. Wystarczy wypełnić Pity przez Internet, żeby wypełnić obowiązek podatkowy.

 

Niemniej, czy elektroniczny PIT mogą składać wszyscy podatnicy bez wyjątku, czy też występują w tym względzie pewne ograniczenia? Czy na przykład można złożyć elektroniczny PIT z podatkiem od nieruchomości?

Warunek rozliczenia przez Internet

Wprowadzenie przez polską administrację podatkową e-deklaracji podatkowych rocznych spowodowało, że podatnicy mieli możliwość wywiązania się z obowiązku rozliczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych, bez osobistej wizyty w Urzędzie Skarbowym właściwym  względem swojego miejsca zamieszkania. Niestety, początkowo konieczne było posiadanie elektronicznego, kwalifikowanego podpisu, aby elektroniczny PIT rzeczywiście mógł być złożony poprawnie. Dziś nie ma już w większości przypadków takiej konieczności. PIT przez Internet złożą podatnicy, którzy znają kwotę przychodu wykazanego w ubiegłorocznej deklaracji podatkowej. Wpisanie na koniec składania e-deklaracji rocznej kwoty przychodu z poprzedniego zeznania jest wystarczające dla zweryfikowania swojej tożsamości w systemie elektronicznym. Jeśli podatnik tego nie zrobi, będzie musiał skorzystać z podpisu elektronicznego lub złożyć PIT w formie tradycyjnej, papierowej.

Po złożeniu poprawnie deklaracji PIT przez Internet, podatnik powinien na podany adres mailowy otrzymać od Urzędu Skarbowego tzw. UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Jest to dokument istotny dla podatnika, bowiem w przypadku wątpliwości fiskusa, podatnik dzięki niemu może dowieść, że poprawnie złożył swój PIT w terminie rozliczenia podatkowego.

Generalnie roczny PIT przez Internet mogą złożyć podatnicy, którzy rozliczają się na konkretnych, wskazywanych przez fiskusa formularzach, oraz znają wysokość swojego przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Przez Internet można złożyć wszystkie najważniejsze druki deklaracji podatkowych, z których korzystają polscy podatnicy, w tym:

  • PIT-37 – druk właściwy dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 – druk właściwy dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 – druk właściwy dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L – druk właściwy dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A – druk właściwy dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-38  – druk właściwy dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
  • PIT-39 – druk właściwy dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

PIT z podatkiem od nieruchomości przez Internet

Jak widać, PIT-39, którym posługują się podatnicy rozliczający zryczałtowany podatek od dochodów ze zbycia nieruchomości mieszkalnej, może zostać złożony przez Internet. Podatek od nieruchomości naliczany jest w wysokości 19% i jest to stawka ryczałtowa, znajdująca zastosowanie w każdym przypadku, w którym osoba prywatna dokonuje sprzedaży posiadanej nieruchomości.

Ustawa o PIT wskazuje, że podatek wyliczany jest w związku z datą nabycia lub wybudowania sprzedawanej nieruchomości. Podatek będzie wyliczany w podanej wysokości, jeśli w stosunku do nieruchomości nastąpiło:

  • nabycie lub wybudowanie do końca 2006 roku – podstawą opodatkowania jest przychód i naliczany jest 10-procentowy podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości,
  • nabycie lub wybudowanie w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku – podstawą opodatkowania jest dochód, a podatek od sprzedaży nieruchomości wyniesie 19% z tym, że w zastosowaniu jest ulga meldunkowa, pozwalająca na uniknięcie opłacania podatku.
  • Nabycie lub wybudowanie po 1 stycznia 2009 roku – podstawą opodatkowania jest dochód, a podatek od sprzedaży nieruchomości wyniesie 19%, z tym, że w zastosowaniu jest ulga mieszkaniowa, pozwalająca na uniknięcie opłacania podatku.

Podatnik zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości musi złożyć we właściwym względem swojego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym zestawienie podatkowe roczne na druku PIT-39.