Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy opłaca się samodzielnie prowadzić księgowość i rozliczać PIT niedużej firmy, czy lepiej zatrudnić księgową? Porady dla młodych przedsiębiorców.


Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z koniecznością podjęcia wielu ważnych decyzji podatkowych. Po pierwsze, przy rejestrowaniu działalności młody przedsiębiorca musi zadecydować, czy rozliczenie PIT będzie składał na zasadach ogólnych, czy też wybierze inną metodę opodatkowania swojej firmy podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Deklaracje Pity muszą uwzględniać dochód lub stratę z działalności gospodarczej, bez względu na ich wysokość i na wielkość przedsiębiorstwa, z którego pochodzą. Czy młodzi przedsiębiorcy powinni, z punktu widzenia oszczędności, zatrudnić do rozliczenia podatkowego księgowego, czy też takie zobowiązanie mogą z powodzeniem wypełnić samodzielnie?

Zobowiązania podatkowe przedsiębiorców

Osoby zakładające działalność gospodarczą w Polsce muszą ją zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wystarczy, aby złożyły w tym celu w urzędzie miasta lub gminy, czy też za pośrednictwem Internetu, formularz CEIDG-1 wypełniając w nim wszystkie pola dotyczące najważniejszych danych firmy, oznaczając za pomocą kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności obszar działalności firmy oraz wskazując wybraną metodę opodatkowania dochodów lub przychodów firmowych. Młodzi przedsiębiorcy mogą rozliczać się z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem:

  • Zasad ogólnych, według skali podatkowej, 18 i 32%,
  • Podatku liniowego, w wysokości 19%,
  • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • Karty podatkowej.

Każda z wspominanych metod opodatkowania dochodów lub przychodów firmowych wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia innej księgowości i rozliczania się z Urzędem Skarbowym na innych drukach PIT. Dla skali podatkowej deklaracje Pity podatników powinny być składane na formularzu PIT-36, dla podatku liniowego – na druku PIT-36L, dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – na druku PIT-28, a dla karty podatkowej na druku PIT-16A.

Samodzielne rozliczenie podatkowe

Przy skali podatkowej i podatku liniowym podatnicy zobowiązani są do prowadzenia pełnej księgowości lub podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencjonując w niej przychody i rozchody, jakie są ponoszone w działalności gospodarczej. Księga staje się następnie podstawą rozliczenia podatkowego. Muszą też wywiązywać się z opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 dnia każdego miesiąca lub kwartału, za poprzedni okres rozliczeniowy. Rozliczenie PIT przy skali podatkowej i podatku liniowym wymaga obliczenia podstawy opodatkowania, poprzez odjęcie od kwoty przychodów firmowych w danym miesiącu lub kwartale, kosztów ich uzyskania. Podatnik musi być jednak świadomy, co zalicza się do kosztów podatkowych, a jakie wydatki ponoszone przez niego w toku prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą być klasyfikowane w ramach kosztów uzyskania przychodów.

Art. 22 ustawy o PIT z dnia 26 lipca 1991 roku stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Podatnik prowadząc działalność gospodarczą albo sam musi zapoznać się z zasadami klasyfikacji przychodów i rozchodów w KPiR, albo musi zatrudnić do tego księgową, która również będzie brała odpowiedzialność za przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego deklaracji PIT. Samodzielne prowadzenie księgowości w działalności gospodarczej jest obecnie dużo prostsze niż kiedyś, a przedsiębiorca sam nie musi być wykwalifikowanym księgowym, aby wybrać samodzielną księgowość. Wystarczy, że w tym celu skorzysta z licznych programów i aplikacji do księgowości internetowej. Aplikacje online są na bieżąco aktualizowane, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa podatkowego. Programy do wypełniania deklaracji PIT również okazują się bardzo przydatne, jeśli w niedużej firmie przedsiębiorca oszczędza prowadząc samodzielnie księgowość firmową.

Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych wystarczy prowadzić ewidencję przychodów, ponieważ to one stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie trzeba więc ewidencjonować kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie podlegają one rozliczeniu podatkowemu. Jeśli więc młody przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem na mocy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może śmiało prowadzić własną księgowość, przy wsparciu tanich programów komputerowych do fakturowania. Deklaracje Pity rozliczać zaś będzie przy użyciu programów online przeznaczonych do tego celu. Rozliczenie PIT w takim przypadku musi jednak zostać złożone nieco wcześniej, niż PIT-36 i PIT-36L dla zasad ogólnych opodatkowania i podatku liniowego – do 31 stycznia. Sporządzane jest zaś na formularzu PIT-28.

Samodzielna księgowość na pewno będzie opłacalna przy rozliczaniu się z fiskusem na mocy karty podatkowej, gdzie podatnik odprowadza po prostu do Urzędu Skarbowego stałą wartość podatku dochodowego i nie ma potrzeby wyliczania jakiejkolwiek podstawy opodatkowania. PIT-16A może sporządzić przez Internet i w taki sam sposób go wysłać. Jest to deklaracja PIT właściwa dla karty podatkowej.

Dla dużych działalności gospodarczej, gdzie wystawianych jest kilkaset faktur miesięcznie, ponoszone są różnego rodzaju wydatki i zatrudniani są pracownicy, korzystniejsze będzie dla przedsiębiorcy zatrudnienie księgowej dla prowadzenia księgowości i rozliczania deklaracji Pity.