Czy od sprzedaży działki budowlanej odprowadza się podatek?


Jeśli właściciel nieruchomości zbywa swoją własność, jest zobowiązany uregulować w Urzędzie Skarbowym należny skarbowi państwa podatek PIT. W zależności od okoliczności uprzedniego nabycia, naliczane są stawki podatkowe dla sprzedaży. Podatnik zapłaci więc fiskusowi 10% albo 19% wartości sprzedaży, w zależności od tego, ile lat temu sam nabył nieruchomość.

 

Jeśli nieruchomość (np. działka budowlana) została nabyta w drodze darowizny lub spadku, to wystarczy, iż minie od tego czasu pięciu lat, a właściciel będzie mógł sprzedać własność bez odprowadzania do Urzędu Skarbowego nawet przysłowiowej złotówki. Czas ten jest liczony od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Nie ma tu znaczenia faktyczna data dzienna nabycia. W takim przypadku nie ma konieczności zgłaszania transakcji fiskusowi. Zrobi to za nas kancelaria notarialna, w której doszło do aktu zbycia.

Jeśli podatnik zamierza sprzedać nieruchomość, a martwi go wysoki podatek PIT, to ma do dyspozycji jeszcze inną możliwość uniknięcia tej opłaty. Musi on zadeklarować, iż w przeciągu dwóch lat od daty sprzedaży zakupi w tej samej cenie, lub wyższej, inną nieruchomość, albo przeznaczy pieniądze na remont / przebudowę innej własnej nieruchomości.

Jeśli kwota zakupu lub remontu innej inwestycji będzie niższa niż dochód ze sprzedaży starej nieruchomości, wtedy podatnik zapłaci podatek PIT wynikający z różnicy pomiędzy tymi dwiema kwotami i ureguluje odsetki.

Nie ma tu znaczenia czy sprzedajemy działkę budowlaną, czy inny grunt, przez fiskusa dobra nieruchome traktowane są bardzo podobnie. Warto także uważać na deklarowaną kwotę sprzedaży. Bardzo często w zaniżonych kwotach urzędnicy skarbowi dopatrują się chęci uniknięcia płacenia wysokiego podatku, dlatego też transakcje o niższych kwotach niż te rynkowe są weryfikowane. Aby sprzedać działkę budowlaną w zaniżonej cenie, musimy mieć ku temu znaczące powody, np. może to być bardzo niekorzystna lokalizacja, bardzo bliskie sąsiedztwo zakładu przemysłowego lub po prostu kiepski stan fizyczny budynków na tejże działce, duże obciążenie hipoteczne itd. Musimy wtedy wykazać, iż sprzedaż po cenach rynkowych była niemożliwa ze względu na brak ofert od klientów.

Podatnik, który zbył nieruchomość, musi dostarczyć do Urzędu Skarbowego druk Pit-39, w którym wykazuje dochód ze sprzedaży. Jeśli za uzyskany dochód zakupi inną nieruchomość, nie zapłaci podatku, ta reguła dotyczy także gdy część dochodu pochodzi ze sprzedaży a część z zaciągniętego kredytu bankowego.