Czy kartowicze rozliczają roczny PIT? Na czym dokładnie polega metoda opodatkowania kartą podatkową?


Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce muszą ją opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mogą tego dokonać na kilka różnych sposobów, wybierając jedną z metod opodatkowania podatkiem PIT. Karta podatkowa to najprostszy sposób na to, aby wywiązywać się na bieżąco z płatności podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Kartowicze opłacają podatek dochodowy w uproszczony sposób. Składają też zeznania podatkowe Pity do Urzędu Skarbowego. Roczny PIT kartowicza powinien trafić do Urzędu Skarbowego na druku PIT-16A. Uproszczona forma opodatkowania, jaką jest karta podatkowa, nie likwiduje konieczności rozliczenia rocznego PIT z fiskusem. Sprawdźmy, na czym będzie to polegało?

Metoda opodatkowania kartą podatkową

Przedsiębiorcy przy rejestracji działalności gospodarczej lub w toku jej wprowadzenia, przy zachowaniu odpowiednich terminów, mogą wybrać bądź zmienić sposób jej opodatkowania. Do wyboru mają:

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, 18 i 32%,
 • Opodatkowanie podatkiem liniowym, w wysokości 19%,
 • Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • Opodatkowanie kartą podatkową.

Karta podatkowa jest uproszczoną, ryczałtową formą rozliczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Roczny PIT kartowicza nie ujmuje jednak podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w taki sposób, jak ma to miejsce w zeznaniach podatkowych przy innych formach opodatkowania. Kartowicze płacą podatek dochodowy w jednakowej wysokości przez cały rok podatkowy. Opodatkowanie kartą polega na opłacaniu stałej kwoty podatku, ustalonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego dla konkretnego rodzaju pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy wyliczaniu wysokości podatku ryczałtowego fiskus bierze pod uwagę:

 • Rodzaj działalności,
 • Liczbę mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Podatek przy karcie podatkowej nie jest opłacany od podstawy opodatkowania stanowiącej dochód lub przychód z działalności gospodarczej.

Kto może rozliczać się za pośrednictwem karty podatkowej?

 • Nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej będą dopuszczone do opodatkowania za pośrednictwem karty podatkowej. Prawo podatkowe wskazuje, że karta podatkowa może zostać zastosowana w przypadku:
 • Przedsiębiorców prowadzących działalność bez korzystania z usług osób niezatrudnionych przez nich na podstawie umów o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów – wyjątkiem od tej reguły jest korzystanie z usług typowo specjalistycznych,
 • Przedsiębiorców nieprowadzących innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • Przedsiębiorców, których małżonkowie nie prowadzą działalności w takim samym zakresie,
 • Przedsiębiorców wykonujących działalność w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Najczęściej kartowiczami mogą stać się mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym. Karta podatkowa jest dostępna również jako forma opodatkowania dla przedstawicieli wolnych zawodów, którzy chcą do minimum uprościć kwestie formalne i podatkowe w swojej działalności zarobkowej.

Warunkiem opodatkowania na zasadach karty podatkowej jest oświadczenie wyboru takiej metody opodatkowania przy rejestrowaniu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na druku CEIDG-1. Przedsiębiorca może też zmienić dotychczas stosowaną formę opodatkowania działalności na kartę podatkową, składając do Urzędu Skarbowego wniosek na druku PIT-16 o zastosowaniu opodatkowania w takiej formie, w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Po zgłoszeniu opodatkowania kartą podatkową, organ skarbowy w drodze decyzji ustali wysokość podatku oraz terminy zapłaty podatku w danym roku podatkowym.

Rozliczenie roczne kartowiczów

Kartowicze nie są zwolnieniu z rozliczania rocznych PIT w Urzędzie Skarbowym. Zeznania podatkowe Pity składane są przy karcie podatkowym na druku PIT-16A, w terminie do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego, który następuje po roku rozliczenia. Kartowicze nie mają możliwości składania rocznej deklaracji podatkowej łącznie ze współmałżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz nie mają możliwości korzystania z ulg czy odliczeń podatkowych.