Czy karnet na siłownię wiąże się z podatkiem Vat


Nie ma jednolitego orzecznictwa w kwestii opodatkowania podatkiem VAT karnetów na siłownię. W wielu miejscach w Polsce stosowane są więc zróżnicowane zasady takiego opodatkowania. Raz naliczany jest podatek Vat według preferencyjnej, 8% stawki, a raz według 23% stawki podstawowej.

 

Która wersja opodatkowania karnetów na siłownię podatkiem VAT jest właściwa? Na jakim stanowisku w tej kwestii stoi fiskus, a jak wypowiadają się na ten temat sądy w swoich orzeczeniach?

Preferencyjna stawka podatku VAT

Ustawa o VAT szczegółowo wskazuje, jakie towary i usługi powinny być objęte stawką preferencyjną w wysokości 8% VAT. Podatek VAT w takiej wysokości pobierany jest od towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W poz. 186 wspominanego załącznika ustawodawca określił, że taką stawkę VAT można stosować w przypadku pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”. Takie określenie sprawy jest niejasne i pozostawia zbyt szerokie pole na interpretację, zarówno korzystną z perspektywy przedsiębiorców sprzedających karnety na siłownię, jak i niekorzystną.

W załączniku wskazuje się ponadto, że usługi związane z rekreacją, polegającą na wstępie do obiektów rekreacyjnych, podlegają opodatkowaniu preferencyjną, 8% stawką podatku VAT bez względu na to, jaki mają symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Jak zatem rozumieć owy „wstęp” określony w ustawie o VAT? Najczęściej w orzecznictwie sądowym przyjmuje się definicję zaczerpniętą ze słownika języka polskiego. Według słownika, wstęp to możliwość wejścia gdzieś. Czy w taki sam sposób można określić karnety na siłownię, które umożliwiają w rzeczywistości wejście do obiektu sportowego? Niekoniecznie. Przeciwnicy opodatkowania karnetów na siłownię podatkiem 8% VAT twierdzą, że karnet umożliwia nie tylko sam wstęp na siłownię, ale także korzystanie ze sprzętów do ćwiczeń, co nie mieści się już w katalogu produktów i usług opodatkowanych preferencyjną stawką podatku VAT.  Podatek VAT w wysokości 8% znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy opłata za wstęp jest związania z dostępem do określonego obiektu czy sprzętu.

Stawka podstawowa podatku VAT

Uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych zdaniem fiskusa, jest usługą obłożoną stawką podstawową podatku VAT w wysokości 23%. Fiskus twierdzi, że karnet na siłownię upoważnia nie tylko do wejścia na siłownię, ile do uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, pod kierunkiem trenera. W takim rozumieniu karnet na siłownię nie będzie tylko wstępem do obiektu, więc zastosowanie w jego przypadku preferencyjnej stawki podatku VAT będzie niemożliwe.

Organy podatkowe uzasadniają konieczność zastosowania 23% stawki podatku VAT w związku z karnetami na siłownię tym, że nie jest to stricte tylko wstęp na obiekt sportowy, w celu biernego przyglądania się innym sportowcom, ale karnet ten daje możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych. Co jednak, jeśli karnet na siłownię daje możliwość wyłącznie wstępu do siłowni i korzystania ze zgromadzonego tam sprzętu samodzielnie, bez pomocy trenera czy innych osób zatrudnionych w takim miejscu. Obecnie sądy rozstrzygają takie wątpliwości na korzyść fiskusa, co oznacza, że bezpiecznym rozwiązaniem będzie dla przedsiębiorcy sprzedającego karnety na siłownię, opodatkowanie ich stawką 23% podatku VAT, nawet wówczas, gdy klient kupujący taki karnet nie będzie uprawniony do skorzystania z pomocy wykwalifikowanego instruktora.

Naczelny Sąd Administracyjny nie wydawał jeszcze żadnych orzeczeń w sprawie opodatkowania odpowiednią stawką podatku VAT karnetów na siłownię. Poszczególne składy sędziowskie wojewódzkich sądów administracyjnych nie znajdują konsensusu w tej sprawie. Jedne prezentują stanowisko, że stawka podatku VAT naliczona od karnetów na siłownię powinna mieć wartość 8% VAT, a inne przyznają rację fiskusowi i każdą obłożyć usługę udostępnienia sprzętów do ćwiczeń w siłowni stawką podstawową, 23% VAT.