Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może być opodatkowana ryczałtem rozliczanym na druku PIT


Każdy kolejny rok podatkowy rodzi obowiązek składania w Urzędzie Skarbowym deklaracji podatkowych. Swoje formularze Pity ujawniają osoby, które pracują na etacie lub osiągają dochody z innego tytułu - czyli podatnicy. Druk PIT, w odpowiednim terminie, przedkładają „skarbówce” także i płatnicy, czyli przedsiębiorcy. Warto zastanowić się nad dogodną formą opodatkowania, gdyż fiskus daje sporo różnych możliwości w tym zakresie.

 

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od rodzaju, ma obowiązek corocznego rozliczania się z fiskusem. W zależności od osiąganych przychodów, przedsiębiorstwa, a dokładnie ich właściciele - lub też główni księgowi - wybierają formę opodatkowania, która będzie najkorzystniejsza. Korzystna forma opodatkowania to taka, która pozwoli na odprowadzanie jak najniższego podatku do Urzędu Skarbowego. Od tego zależy między innymi, jakie formularze Pity będą towarzyszyć firmie.

Warto wiedzieć, iż wybór właściwego opodatkowania dla działalności gospodarczej nie jest taki prosty, gdyż nie wystarczy tylko na formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć opcji, która wykazuje najniższą wartość procentową opodatkowania. Nie od dziś wiadomo, iż korzystną formą rozliczania jest na przykład ryczałt, gdyż zabiera on określony procent wygenerowanego przychodu. W zależności od prowadzonej działalności może to być: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Bardzo ciekawym przypadkiem w sensie podatkowym jest tak zwana jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli firma zarządzana i prowadzona przez jedną osobę. Właściciel mikro przedsiębiorstwa jest sam dla siebie szefem, a także i pracownikiem. Działalność gospodarczą prowadzi pod swoim prywatnym Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Przed rozpoczęciem swojej działalności przedsiębiorca określa z jakiej formy opodatkowania chce korzystać, jaki druk PIT będzie wypełniał po zakończonym roku podatkowym. Ma on do dyspozycji następujące opcje:

  • zasady ogólne – opodatkowanie według rosnącej skali podatkowej 18% i 32%,
  • podatek liniowy – opodatkowanie według niezmiennej stawki 19%,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • karta podatkowa,
  • podatek tonażowy.


Każda z tych form opodatkowania ma swoje plusy i minusy, sztuka więc w tym, by dobrać dla własnej działalności gospodarczej taki rodzaj opodatkowania, który faktycznie odprowadzi jak najmniejszą kwotę podatku z firmy.

Bardzo ciekawie przedstawia się sprawa rozliczania z fiskusem na podstawie ryczałtu. W tym przypadku mamy do czynienia z niższą stawką podatkową (w porównaniu do opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatku liniowego), jednak fiskus rekompensuje sobie tutaj mniejszy wpływ z podatku poprzez kasację ulg podatkowych. Można powiedzieć zatem, iż ryczałtowiec nie wpisze w druk PIT ulgi na dziecko, ulgi remontowej czy też na Internet, jednak można tę sprawę doskonale rozwiązać, tak by pośrednio korzystać z ulg i jednocześnie korzystać z dogodniejszej formy opodatkowania...

Jeśli podatnik pozostaje w małżeństwie, lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z partnerem/partnerką, para posiada potomstwo, a drugie z podatników – nie rozliczające się ryczałtowo a wypełniające formularze PIT na zasadach ogólnych - to oboje mogą korzystać z ulg, które de facto wlicza w druk PIT ta druga osoba. W tej sytuacji drugi z podatników może odliczyć ulgę na dziecko w pełnym wymiarze czyli 1112,04 zł, ulgę za Internet, maksymalnie 760 zł, oraz ulgę remontową – w zależności od realnych wydatków i rozbicia ulgi w przeciągu pięciu lat podatkowych.

Nie będąc podatnikiem uprawnionym do ulg można swobodnie korzystać z wyżej wymienionych przywilejów, tak samo jak na przykład partnerzy czy małżeństwo, które rozlicza się według zasad ogólnych, gdyż tutaj ulgi nie dublują się, a wspomniana ulga prorodzinna może być odliczona maksymalnie do stałego limitu 1112,04 zł (na jedno dziecko). Na tym przykładzie widać bardzo wyraźnie, iż obostrzenia związane z rozliczaniem ryczałtowym nie są takie dotkliwe dla podatników.

Warto wiedzieć, iż formularze PIT zawierające rozliczenie ryczałtowe, mogą składać nie tylko jednoosobowe działalności gospodarcze reprezentowane przez właściciela firmy będącego podatnikiem, ale także osoby prywatne, które pracują na etat oraz (lub wyłącznie) pobierają profity z wynajmów. Jeśli wynajmem mieszkania/innej nieruchomości rozliczalibyśmy na zasadach ogólnych, musielibyśmy oddać fiskusowi aż 23% od zarobionej kwoty, jeśli jednak postawiliśmy na rozliczanie ryczałtowe, odprowadzimy tylko 8,5%. Z rozliczania ryczałtem możemy skorzystać tylko wtedy, gdy przed pobraniem jakiejkolwiek należności od najemcy - zgłosimy w Urzędzie Skarbowym chęć rozliczania się w formie ryczałtu.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczający się w formie ryczałtu, mogą także osiągać profity z działalności spółek, gdzie zarząd spółki składa się z osób prowadzących swoją firmę. W takim przypadku, każdy przedsiębiorca składa swój druk PIT niezależnie od innych współudziałowców, a dodatkowo spółka posiadająca osobowość prawną, także musi złożyć formularze PIT w Urzędzie Skarbowym.

Jak już wspomniano, przedsiębiorcy chcący zadeklarować chęć rozliczania się na podstawie ryczałtu, muszą złożyć u fiskusa odpowiedni formularz. Warto wiedzieć, iż nie możemy tego zrobić „po fakcie”, czyli tuż przed datą składania deklaracji PIT. W świetle przepisów skarbowych, osoby chcące rozliczać się ryczałtem, muszą do dnia 20 stycznia złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiednie oświadczenie, które będzie dotyczyć nowo rozpoczętego roku podatkowego. Od tej reguły nie ma odstępstwa.