Czy emeryt, który nigdy nie korzystał z ulgi remontowej, ma do niej prawo w ramach swego rozliczenia rocznego


Podatnik chcący rozliczyć ulgi podatkowe musi spełniać następujące warunki:

  • rozliczać się na zasadach dających prawa do ulg podatkowych (zasady ogólne – skala podatkowa, podatek liniowy);
  • posiadać podstawy umożliwiające odliczenie ulgi (np. aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, trzeba być rodzicem biologicznym, adopcyjnym, lub tworzyć rodzinę zastępczą, aby skorzystać z ulgi remontowej należy posiadać dokumenty świadczące o poniesionych kosztach na remont / przebudowę itd. ) .
  • posiadać akt własności lokalu lub inny akt prawny do użytkowania
 

Fiskus daje możliwość rozliczania ulg podatkowych niezależnie od wieku, płci czy też statusu społecznego / zawodowego. Każdy podatnik – czyli osoba zarobkująca na etacie, lub w innej formie, czerpiąca zyski z wynajmów, czerpiąca inne dochody lub świadczenia, będąca czynną zawodowo lub będąca rencistą albo emerytem może skorzystać z ulg podatkowych. Wyjątkiem są tylko przedsiębiorcy - ryczałtowcy, płacący niższy podatek ale nie mający przywileju związanego z ulgami.

Rozliczanie ulg podatkowych przez emeryta nie jest wcale skomplikowane, warunkiem do skorzystania z ulg jest samodzielne rozliczenie Pit. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wysyła deklarację do podatnika – emeryta oraz do Urzędu Skarbowego (US). Sam emeryt – o ile chce rozliczać ulgi - musi jednak złożyć formularz PIT-40A, na którym wykazuje kwotę do odliczenia. Zeznania Pity rencistów i emerytów nie różnią się wiele od formularzy składanych przez osoby będące czynne zawodowo.

Ulga remontowa budziła i budzi nadal wśród podatników wiele emocji. Przepisy w tym zakresie nie są bardzo jasno doprecyzowane, a w takich sytuacja interpretacja podatników może być nieco inna niż tok myślenia urzędników. W zeznania Pity nie wpiszemy elementów codziennego użytku, które nie są wmontowane na stałe. Dużo kontrowersji budzi kwestia zasadności odliczenia inwestycji w postaci szafy o charakterze zabudowy. Wielu podatników uważa, iż jest to ewidentnie element stały, jednak Urząd Skarbowy może sprawę zakwestionować, o ile zabudowa nie znajduje się we wnęce. Na dobrą sprawę, rozmontować i przenieść można każdą zabudowę, niezależnie czy znajduje się we wnęce czy też nie.

Emeryci chcący dokonać odliczeń z tytułu remontu często wrzucają wszystkie wydatki do „jednego worka podatkowego”. Warto jednak zwrócić uwagę, iż zakup elementów stałych, wkręcanych w ścianę, których przeznaczeniem jest podniesienie bezpieczeństwa podczas korzystania z prysznica, wanny, toalety itd., można zakwalifikować z ramy ulgi rehabilitacyjnej. W tym przypadku lekarz musi wydać stosowne oświadczenie.

Rozliczenie Pit – 40A, czyli deklaracja emeryta lub rencisty, wzbogacona o odliczenia, od podatku musi trafić do Urzędu Skarbowego do ostatniego dnia roboczego kwietnia, tak jak wszystkich innych osób rozliczających się na zasadach ogólnych.

Osoba rozliczająca ulgę remontową wpisuje w zeznania Pity tylko te odliczenia, które faktycznie podlegają uldze. Na wszelkie zakupy należy posiadać imienne faktury, gdyż zwykły paragon nie jest żadnym dokumentem dla kontrolerów z ramienia Urzędu Skarbowego. Istotną kwestią jest także miejsce wykonywania prac budowlanych czy też remontowych. Tutaj punktem wyjścia jest fakt posiadania prawa do lokalu, w którym nastąpiły prace. Będąc właścicielem mieszkania / budynku, albo posiadając ważną umowę najmu możemy koszty remontu odliczyć od podatku. Z tego przepisu podatkowego wynika, iż podatnik, który dokonał remontu w nie swoim lokalu (np. w formie prezentu dla rodziny), nie może skorzystać z odliczeń i nie wpisze w swoje rozliczenie Pit wyżej omawianej ulgi.

Zeznania Pity z ulgą remontową mogą składać osoby, które wyremontowały lokal, do którego posiadają prawo, ale nie muszą być w tym miejscu zameldowane. W tej kwestii sprawa meldunku nie ma dla Urzędu Skarbowego najmniejszego znaczenia.

Warto zdawać sobie sprawę, iż zwrot podatku wynikający z ulgi remontowej, jest w rzeczywistości częściowym zwrotem za poniesione koszty zakupu materiałów budowlanych, od podatku nie odliczymy zatem kosztów zleconej robocizny.

Ulga remontowa posiada maksymalne limity (regulowane przez ustawodawcę) i można ją rozłożyć aż na pięć lat podatkowych, odliczając każdego roku część poniesionych uprzednio kosztów. Niekorzystną wiadomością dla podatników jest na pewno fakt, iż ustawodawca wycofuje się z decyzji o możliwości stosowania ulgi remontowej / budowlanej. Jest to więc ostatni moment, w którym można swobodnie czerpać zwrot podatku z tytułu przeprowadzonego remontu lub rozbudowy nieruchomości.