Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy deklaracje podatku od towarów i usług mogą być składane przez Internet?


Dziś wiele kwestii załatwiamy za pośrednictwem własnego komputera. W ten sposób opłacamy rachunki za pomocą naszego konta internetowego i elektronicznego systemu bankowego, wysyłamy aplikacje do firm rekrutujących pracowników, albo też rozliczamy się z fiskusem. Deklaracja PIT może być dziś wysłana za pośrednictwem Internetu bez posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

To duże ułatwienie dla wszystkich podatników. Ich rozliczenie podatkowe może zostać bowiem wypełnione w programie komputerowym, a z niego wysłane do właściwego Urzędu Skarbowego. Zeznania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych przesyłane drogą elektroniczną cieszą się w Polsce rosnącym zainteresowaniem, tak wśród osób fizycznych, jak i wśród firm. Aby wysłać swój PIT przez Internet wystarczy znać swój dochód z poprzedniej deklaracji podatkowej. Za jego pośrednictwem weryfikowana jest tożsamość użytkownika składającego rozliczenie podatkowe w trybie online. Czy w podobny sposób przedsiębiorca będący zarejestrowanym podatnikiem VAT może złożyć deklaracje dotyczące tego podatku?

Bez podpisu elektronicznego

Od 1 października 2012 roku Ministerstwo Finansów zezwoliło na rozszerzenie możliwości przesyłania elektronicznych zeznań podatkowych w podatku od towarów i usług konsumpcyjnych, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przez 1 października 2012 nie miały możliwości złożenia deklaracji VAT przez Internet, chyba że dysponowały odpowiednim podpisem elektronicznym.

Dziś osoby te mogą składać w formie elektronicznej, przez Internet, bez użycia podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, deklaracje:

  • VAT-7 – deklaracja dla podatku od towarów i usług, za okresy miesięczne,
  • VAT-7K - deklaracja dla podatku od towarów i usług, za okresy kwartalne, przeznaczona wyłącznie dla małych podatników,
  • VAT-7D - deklaracja dla podatku od towarów i usług, za okresy kwartalne, dla podatników, którzy nie korzystają ze statusu małego podatnika.

Pierwszymi deklaracjami VAT, jakie można było składać przez Internet, były zeznania podatkowe za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r. – w przypadku osób fizycznych będących podatnikami podatku VAT.

Jak wysłać deklarację VAT online?

Za pośrednictwem systemu e-deklaracje możliwe jest złożenie deklaracji VAT w sposób bezpieczny i darmowy, bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, bez potrzeby ruszania się z domu czy z siedziby firmy. Wszystko odbywa się w trybie online – wybór deklaracji, jej wypełnienie i wysłanie. Aby móc skutecznie wysłać deklarację podatkową przez Internet, należy przygotować takie dane, jak:

  • Numer PESEL,
  • Numer NIP jest chodzi o osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, albo podatnika zarejestrowanego na potrzeby VAT,
  • Dane osobowe,
  • Kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy.

Pomimo istnienia możliwości składania deklaracji VAT w trybie online, jeśli podatnik ma takie życzenie, nadal może złożyć wszystkie wymienione powyżej deklaracje w podatku od towarów i usług, w tradycyjnej, papierowej formie, odwiedzając swój Urząd Skarbowy.