Co może grozić za złożenie PIT po terminie?


Polski rezydent podatkowy objęty jest nieograniczonym obowiązkiem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to automatycznie, że powinien rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku PIT w ramach zeznania podatkowego. Deklaracja PIT w formie papierowej lub elektronicznej powinna trafić do urzędu skarbowego w terminie granicznym, wskazanym ustawą podatkową. Co zrobić, jeśli rozliczenie podatkowe złożyliśmy nieco później? Co będzie nam groziło w takim przypadku i w jaki sposób możemy naprawić swój błąd?

 

Sprawdź termin rozliczenia podatkowego PIT

W przypadku każdego podatnika, niezależnie od tego, czy odprowadza podatek dochodowy należny fiskusowi na podstawie skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu lub karty podatkowej, konieczne jest terminowe złożenie odpowiedniego zeznania PIT.

W przepisach ustawy dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca jasno podał, w jakich terminach trzeba składać swoje rozliczenia w polskich urzędach skarbowych lub przez internet. Wszystkich podatników w Polsce obowiązują następujące terminy na zeznania podatkowe PIT:

Do 31 stycznia danego roku podatkowego dla druków:

  • PIT-16A (karta podatkowa),
  • PIT-19A (rozliczenie osób duchownych),
  • PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Do 28 lutego danego roku podatkowego dla druków:

  • PIT-40 (roczne zeznanie PIT za pracownika),
  • PIT-40A (rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę).

Do 30 kwietnia danego roku podatkowego dla druków:

  • PIT-36 (rozliczenie podatkowe dla skali podatkowej, przy uzyskiwaniu dochodów bez pośrednictwa płatnika),
  • PIT-37 (rozliczenie podatkowe dla skali podatkowej, przy uzyskiwaniu dochodów za pośrednictwem płatnika),
  • PIT-36L (podatek liniowy),
  • PIT-38 (dochody kapitałowe, z giełdy),
  • PIT-39 (dochody z tytułu nieruchomości).

Jeśli termin graniczny wskazany powyżej wypada na dzień wolny od pracy - sobotę lub niedzielę, jest przesuwany na kolejny dzień roboczy. Na przykład 30 kwietnia 2017 roku przypadał na niedzielę, a 1 maja to święto, dlatego podatnicy mogli składać swoje rozliczenia roczne nawet do 2 maja 2017 roku i nie oznaczało to, że spóźnili się w jakikolwiek sposób z rozliczeniem.

Co mi grozi, jeśli później złożę rozliczenie?

Wielu podatników ze zwykłego zapominalstwa nie składa w terminie swojego rocznego, obowiązkowego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Muszą wówczas mieć świadomość, że czeka ich kara nakładana przez fiskusa za każdy, nawet jeden dzień spóźnienia. Urząd skarbowy może naliczyć ci odsetki od zaległości podatkowych. W efekcie zostaniesz obłożony karą w wysokości adekwatnej do stopnia uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie budżetu państwa, do którego wpływają podatki.

Jak uniknąć przykrych konsekwencji?

Za spóźnienie ze złożeniem PIT raczej nie unikniesz nałożenia odsetek ustawowych, ale będą one tym niższe, im szybciej dopełnisz obowiązku wobec fiskusa w związku z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powinieneś wypełnić właściwy dla siebie formularz PIT, a następnie wysłać go pocztą, listem poleconym na adres urzędu (nie zapominając o zwrotnym potwierdzeniu odbioru), zanieść osobiście do urzędu lub wysłać e-deklarację podatkową przez internet.

Jeśli wraz ze spóźnionym rozliczeniem rocznym PIT, złożysz pismo tak zwanego czynnego żalu, będziesz mógł uwolnić się od odpowiedzialności karnej za swoje niedopatrzenie. Art. 16 Kodeksu Karnego Skarbowego stanowi bowiem, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.