Prawo

Co mówi art. 257 KPK? Przepisy kodeksu postępowania karnego.

Autor Patryk Siewko
Patryk Siewko19.06.20246 min.
Co mówi art. 257 KPK? Przepisy kodeksu postępowania karnego.

Artykuł 257 KPK to przepis określający zasady uzupełniania zeznań lub wyjaśnień przez oskarżonego w toku postępowania karnego. Jest to ważne narzędzie procesowe pozwalające na pełne wyjaśnienie okoliczności sprawy. Przepis ten reguluje procedurę wezwania oraz zasady przesłuchania oskarżonego w celu uzupełnienia wcześniejszych zeznań lub wyjaśnień.

Kluczowe wnioski:
 • Artykuł 257 KPK umożliwia przesłuchanie oskarżonego w celu wyjaśnienia lub uzupełnienia wcześniejszych zeznań.
 • Przepis ten określa procedurę wezwania oskarżonego przez organ procesowy.
 • Gwarantuje oskarżonemu możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie.
 • Reguluje zasady przesłuchania oskarżonego, uwzględniając jego prawa procesowe.
 • Służy zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego oraz wyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy.

Artykuł 257 KPK - Uzupełnianie Zeznań lub Wyjaśnień

Zgodnie z art. 257 KPK, organ procesowy ma prawo wezwać oskarżonego w celu uzupełnienia wcześniej złożonych zeznań lub wyjaśnień. Jest to ważne narzędzie służące pełnemu wyjaśnieniu okoliczności sprawy i zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego.

Podstawą zastosowania tego przepisu jest sytuacja, gdy po przesłuchaniu oskarżonego pojawią się nowe okoliczności sprawy lub wątpliwości, które wymagają dodatkowych wyjaśnień. Może się to zdarzyć na każdym etapie postępowania karnego.

Uzupełnienie zeznań lub wyjaśnień odbywa się poprzez ponowne przesłuchanie oskarżonego. Podczas tego przesłuchania oskarżonemu umożliwia się złożenie dodatkowych wyjaśnień oraz odniesieniu się do nowych faktów lub dowodów, które wyłoniły się w sprawie.

Zastosowanie art. 257 KPK daje oskarżonemu możliwość przedstawienia swojego stanowiska w odniesieniu do nowych okoliczności. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawem oraz poszanowanie zasady prawa do obrony.

Prawo Wezwania Oskarżonego na Podstawie art. 257 KPK

Artykuł 257 Kodeksu Postępowania Karnego uprawnia organy procesowe, takie jak prokuratura lub sąd, do wezwania oskarżonego w celu uzupełnienia wcześniej składanych przez niego zeznań lub wyjaśnień.

Wezwanie to może nastąpić w sytuacji, gdy w toku dalszego postępowania wyłonią się nowe okoliczności lub dowody, które wymagają wyjaśnienia przez oskarżonego. Może się to zdarzyć na każdym etapie procesu karnego, zarówno w fazie przygotowawczej, jak i sądowej.

Wezwanie oskarżonego na podstawie art. 257 KPK jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem organu procesowego. Decyzja o skorzystaniu z tego przepisu zależy od oceny konkretnej sytuacji procesowej oraz potrzeby wyjaśnienia nowych faktów lub dowodów.

Wezwanie to odbywa się w formie pisemnej lub ustnej, w zależności od etapu postępowania oraz okoliczności sprawy. Oskarżony ma obowiązek stawić się na wezwanie i złożyć dodatkowe wyjaśnienia, chyba że występują uzasadnione przeszkody uniemożliwiające mu stawiennictwo.

 • Organ procesowy może również podjąć decyzję o wezwaniu oskarżonego w celu uzupełnienia zeznań lub wyjaśnień z własnej inicjatywy.
 • Wezwanie powinno określać zakres tematyczny, którego mają dotyczyć dodatkowe wyjaśnienia oskarżonego.

Czytaj więcej: Ulga na dziecko niepełnosprawne - Rozliczenie pit, dochody, orzeczenie

Czytaj więcej: Jakie przepisy zawiera art. 333 KPC? Kodeks postępowania cywilnego.

Przesłuchanie Oskarżonego po Złożeniu Zeznań wg 257 KPK

Po wezwaniu oskarżonego na podstawie art. 257 KPK, organ procesowy przeprowadza jego przesłuchanie. Celem tego przesłuchania jest umożliwienie oskarżonemu uzupełnienie wcześniej składanych zeznań lub wyjaśnień w świetle nowych okoliczności lub dowodów, które pojawiły się w sprawie.

Przesłuchanie odbywa się z zachowaniem wszystkich praw przysługujących oskarżonemu w postępowaniu karnym, takich jak prawo do obrony, prawo do odmowy składania wyjaśnień oraz prawo do korzystania z pomocy obrońcy.

Podczas przesłuchania oskarżony ma możliwość odnieść się do nowych faktów lub dowodów, przedstawić swoją wersję zdarzeń oraz wyjaśnić wszelkie niejasności lub wątpliwości, które pojawiły się w sprawie. Może również uzupełnić wcześniejsze zeznania lub wyjaśnienia, jeśli uzna to za konieczne.

Po zakończeniu przesłuchania, dodatkowe wyjaśnienia oskarżonego zostają dołączone do materiału dowodowego w sprawie. Organ procesowy ma obowiązek dokładnie rozważyć wszystkie okoliczności i dowody, w tym nowe wyjaśnienia oskarżonego, przy podejmowaniu dalszych decyzji procesowych.

Uprawnienia Prokuratora - artykuł 257 Kodeksu Postępowania Karnego

Zdjęcie Co mówi art. 257 KPK? Przepisy kodeksu postępowania karnego.

Artykuł 257 Kodeksu Postępowania Karnego przyznaje prokuratorowi, jako organowi procesowemu, szczególne uprawnienia w zakresie wezwania oskarżonego w celu uzupełnienia zeznań lub wyjaśnień.

Prokurator, działając na podstawie art. 257 KPK, może wezwać oskarżonego na każdym etapie postępowania przygotowawczego, jeśli pojawią się nowe okoliczności lub dowody wymagające wyjaśnienia przez oskarżonego. Wezwanie takie służy zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego oraz wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości.

Po wezwaniu oskarżonego, prokurator przeprowadza jego przesłuchanie, podczas którego oskarżony ma możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień i odnieść się do nowych faktów lub dowodów. Prokurator ma obowiązek przestrzegać praw oskarżonego, takich jak prawo do obrony i korzystania z pomocy obrońcy.

Uprawnienia prokuratora wynikające z art. 257 KPK są istotne, ponieważ umożliwiają mu pełne wyjaśnienie okoliczności sprawy i podjęcie właściwych decyzji procesowych na podstawie całokształtu zebranych dowodów oraz wyjaśnień oskarżonego.

 • Prokurator może wezwać oskarżonego na podstawie art. 257 KPK zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak i po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu.
 • Wezwanie oskarżonego w oparciu o ten przepis nie wymaga zgody sądu ani żadnych dodatkowych formalności.

Czynności Procesowe na Podstawie art. 257 Kodeksu Postępowania Karnego

Artykuł 257 Kodeksu Postępowania Karnego umożliwia organom procesowym podjęcie określonych czynności w celu uzupełnienia zeznań lub wyjaśnień oskarżonego. Są to ważne działania mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności sprawy.

Podsumowanie

Artykuł 257 Kodeksu Postępowania Karnego (257 kpk) to istotny przepis regulujący uzupełnianie zeznań lub wyjaśnień przez oskarżonego. Uprawnia organy procesowe do wezwania oskarżonego w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień, jeśli pojawią się nowe okoliczności sprawy. Gwarantuje oskarżonemu prawo przedstawienia swojego stanowiska w odniesieniu do nowych faktów lub dowodów.

Przepis ten ściśle łączy się z artykułem 252 KPK (252 kpk) dotyczącym przesłuchania oskarżonego. Umożliwia pełne wyjaśnienie okoliczności sprawy oraz zgromadzenie kompletnego materiału dowodowego. Stosowanie art. 257 KPK zapewnia przestrzeganie praw oskarżonego, takich jak prawo do obrony i korzystania z pomocy obrońcy podczas przesłuchania.

Najczęstsze pytania

Artykuł 257 KPK znajduje zastosowanie, gdy w toku postępowania karnego pojawią się nowe okoliczności lub dowody wymagające wyjaśnienia przez oskarżonego. Umożliwia to uzupełnienie wcześniej złożonych zeznań lub wyjaśnień i pełne wyjaśnienie sprawy.

Organy procesowe, takie jak prokuratura lub sąd, mają prawo wezwać oskarżonego w celu uzupełnienia zeznań lub wyjaśnień na podstawie art. 257 KPK. Decyzja o wezwaniu zależy od oceny konkretnej sytuacji procesowej.

Podczas przesłuchania na podstawie art. 257 KPK, oskarżony zachowuje wszystkie swoje prawa procesowe, w tym prawo do obrony, prawo do odmowy składania wyjaśnień oraz prawo do korzystania z pomocy obrońcy.

Artykuł 257 KPK może być stosowany na każdym etapie postępowania karnego – zarówno w fazie przygotowawczej prowadzonej przez prokuraturę, jak i w fazie sądowej po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu.

Dodatkowe wyjaśnienia oskarżonego złożone podczas przesłuchania na podstawie art. 257 KPK dołączane są do materiału dowodowego w sprawie. Organ procesowy ma obowiązek dokładnie je rozważyć przy podejmowaniu dalszych decyzji.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Patryk Siewko
Patryk Siewko

Jestem globtroterem z zamiłowania do dalekich wypraw. Na blogu dzielę się doświadczeniami z moich licznych podróży do Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Opowiadam o egzotycznych kulturach, niesamowitych krajobrazach i ciekawych spotkaniach. Daję praktyczne porady jak przygotować się do wyprawy w dzikie zakątki świata. Zapraszam do wirtualnej podróży ze mną.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły