Prawo

Co mówi art. 105 KP? Interpretacja przepisów z kodeksu pracy

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska28.06.20246 min.
Co mówi art. 105 KP? Interpretacja przepisów z kodeksu pracy

Art 105 KP to bardzo ważny przepis w Kodeksie Pracy, który reguluje kwestię kar za nieprzestrzeganie obowiązków pracowniczych. Ten artykuł określa rodzaje kar, jakie pracodawca może nałożyć na pracownika, a także okoliczności, w których mogą one zostać zastosowane. Znajomość tych przepisów jest niezwykle istotna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie i poszanowanie praw obu stron stosunku pracy.

Kluczowe wnioski:
 • Art. 105 KP określa rodzaje kar, jakie pracodawca może nałożyć na pracownika, np. upomnienie, naganę lub karę pieniężną.
 • Kary mogą zostać nałożone tylko za niewypełnienie obowiązków pracowniczych lub naruszenie porządku i dyscypliny pracy.
 • Przy wymierzaniu kary należy wziąć pod uwagę stopień zawinienia oraz dotychczasową pracę pracownika.
 • Pracownik ma prawo odwołać się od nałożonej kary do sądu pracy.
 • Znajomość przepisów art. 105 KP jest kluczowa dla zapewnienia sprawiedliwego traktowania w miejscu pracy.

Sankcje i kary z art. 105 KP - przykłady

Pracownik, który nie wypełnia swoich obowiązków lub narusza porządek i dyscyplinę pracy, może zostać ukarany przez pracodawcę na podstawie art. 105 KP. Artykuł ten określa rodzaje kar, jakie mogą być zastosowane w takich sytuacjach.

Jedną z najbardziej powszechnych kar jest upomnienie, które stanowi najmniejszą formę dyscyplinarną. Może być zastosowane w przypadku drobnych uchybień lub pierwszorazowego naruszenia regulaminu pracy. Upomnienie zazwyczaj ma formę pisemną i jest wpisywane do akt pracownika.

Kolejną karą jest nagana, która jest surowsza od upomnienia. Nagana może zostać nałożona w przypadku poważniejszych przewinień lub powtarzających się naruszeń obowiązków pracowniczych. Podobnie jak upomnienie, nagana ma formę pisemną i jest odnotowywana w aktach pracownika.

Najsurowszą karą przewidzianą w art. 105 KP jest kara pieniężna. Może ona być nałożona w przypadku rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych lub gdy inne kary nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Kara pieniężna nie może jednak przekroczyć jednodniowego wynagrodzenia pracownika.

Kiedy stosuje się art. 105 KP - podstawy prawne

Art. 105 KP znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy pracownik nie wypełnia swoich obowiązków pracowniczych lub narusza porządek i dyscyplinę pracy. Należy jednak pamiętać, że kary mogą być stosowane tylko za niewypełnienie obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Podstawą do zastosowania kar może być naruszenie regulaminu pracy, instrukcji lub innych wewnętrznych przepisów obowiązujących w zakładzie pracy. Kary mogą być również nałożone w przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w umowie o pracę, kodeksie pracy lub innych przepisach prawa.

Ważne jest również, aby stosując kary, pracodawca kierował się zasadą proporcjonalności. Oznacza to, że kara powinna być adekwatna do stopnia naruszenia obowiązków przez pracownika. Przy wymierzaniu kary należy także wziąć pod uwagę dotychczasową pracę pracownika, jego stopień zawinienia oraz okoliczności popełnionego przewinienia.

 • Pracodawca ma prawo karać pracownika za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
 • Kary mogą być nałożone za naruszenie regulaminu pracy, instrukcji lub innych wewnętrznych przepisów.
 • Przy wymierzaniu kary należy zachować zasadę proporcjonalności i uwzględnić stopień zawinienia pracownika.
 • Kary powinny być adekwatne do stopnia naruszenia obowiązków przez pracownika.

Czytaj więcej: Godziny otwarcia i kontakt ZUS Kartuzy - telefon i adres

Czytaj więcej: Notariusz Białystok, ul. Legionowa: Usługi notarialne w mieście

Jak liczyć okres uprawniający do kary z art. 105 KP?

Pracodawca nie może nałożyć kary na pracownika za przewinienie, które miało miejsce zbyt dawno temu. Zgodnie z art. 105 KP, kara może być zastosowana tylko za naruszenie obowiązków pracowniczych, które miało miejsce w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od powzięcia wiadomości o przewinieniu.

Okres 3 miesięcy liczy się od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o naruszeniu obowiązków przez pracownika. Jeśli przewinienie było długotrwałe lub powtarzające się, termin ten liczony jest od dnia ostatniego uchybienia.

Warto również pamiętać, że kara nie może być wymierzona po upływie roku od wystąpienia naruszenia obowiązków pracowniczych. Ta roczna przesłanka jest bezwzględna i nie podlega żadnym wyjątkom.

Zasady dotyczące terminu naliczania kar mają na celu ochronę pracownika przed arbitralnymi decyzjami pracodawcy. Przestrzeganie tych terminów jest obowiązkowe, a ich naruszenie może skutkować uznaniem kary za bezskuteczną.

Art. 105 KP a mobbing - mobbing jako przesłanka

Zdjęcie Co mówi art. 105 KP? Interpretacja przepisów z kodeksu pracy

Mobbing, czyli działania lub zachowania dotyczące lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, może stanowić podstawę do zastosowania kar dyscyplinarnych na podstawie art. 105 KP.

Zgodnie z art. 94 pkt 2 KP, przeciwdziałanie mobbingowi należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. W przypadku stwierdzenia zachowań mogących nosić znamiona mobbingu, pracodawca ma obowiązek podjąć odpowiednie kroki, w tym może zastosować kary dyscyplinarne wobec sprawcy mobbingu.

Kary przewidziane w art. 105 KP mogą więc być nałożone na pracownika, który dopuszcza się mobbingu wobec współpracowników. Stopień kary będzie zależał od wagi przewinienia oraz okoliczności sprawy.

Należy jednak pamiętać, że mobbing jest złożonym zjawiskiem, a jego ocena często wymaga dokładnej analizy sytuacji i zebrania dowodów. W przypadku podejrzenia mobbingu, zarówno pracodawca, jak i pracownicy powinni skorzystać z pomocy specjalistów w celu ustalenia właściwego postępowania.

Jakie kary przewiduje art. 105 KP? Rodzaj kar

Art. 105 KP określa trzy rodzaje kar, które pracodawca może nałożyć na pracownika za naruszenie obowiązków pracowniczych. Są to:

 • Upomnienie - najmniejsza forma kary dyscyplinarnej, zazwyczaj stosowana w przypadku drobnych uchybień lub pierwszorazowego naruszenia regulaminu pracy.
 • Nagana - surowsza kara niż upomnienie, stosowana w przypadku poważniejszych przewinień lub powtarzających się naruszeń obowiązków.
 • Kara pieniężna - najsurowsza kara, która może być nałożona w przypadku rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych lub gdy inne kary nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Kara pieniężna nie może przekroczyć jednodniowego wynagrodzenia pracownika.

Podsumowanie

Reasumując, art. 105 KP stanowi ważny przepis regulujący kwestię kar pracowniczych. Określa on rodzaje kar, które pracodawca może nałożyć na pracownika za niewypełnianie obowiązków lub naruszanie porządku pracy, a także okoliczności, w których kary mogą zostać zastosowane. Znajomość tego artykułu wraz z art. 166 KP jest kluczowa dla zapewnienia poszanowania praw obu stron stosunku pracy.

Należy jednak pamiętać, że kary powinny być wymierzane zgodnie z zasadą proporcjonalności i sprawiedliwości. Pracodawca musi uwzględnić stopień zawinionego postępowania pracownika, okoliczności naruszenia oraz jego dotychczasową pracę. Odpowiednie stosowanie przepisów zapewnia poszanowanie praw obu stron i utrzymanie dobrej atmosfery w miejscu pracy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Co mówi art. 477 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły