Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Ciekawostki ze świata: na czym polega podatek korporacyjny w Kanadzie?


Podatek korporacyjny to inaczej podatek dochodowy od osób prawnych, który jest płacony w zasadzie na całym świecie. Podatnicy opłacający tą daninę publiczną to duże firmy, często działające na rynkach zagranicznych. Jakie podatki korporacyjne opłaca się na świecie? Na czym polega ten podatek, który opłacają podatnicy w Kanadzie?

 

Pojęcie podatku korporacyjnego

Mianem podatku korporacyjnego zwykło określać się podatek dochodowy od osób prawnych, który opłacają podmioty posiadające osobowość prawną, m.in. spółki osób prawnych czy duże korporacje. Stawka podarku korporacyjnego, jaka obowiązuje w danym kraju w dużej mierze decyduje o tym, czy jest on atrakcyjny dla inwestorów, czy też nie.

Podatek korporacyjny na świecie

Na całym świecie istnieje podatek korporacyjny, niemniej od początku XXI wieku wiele państw podjęło decyzję o obniżeniu jego stawki, aby umożliwić dużym firmom spektakularny rozwój. Z raportu Tax Foundation pochodzącego z 2014 roku wynika, że spośród 34 państw, które są członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), najwyższe opodatkowanie podatkiem korporacyjnym obowiązuje w Stanach Zjednoczonych.

Jeszcze w 2004 roku w krajach azjatyckich obowiązywała najwyższa stawka podatku korporacyjnego na przeciętnym poziomie 31,2 proc., a aktualnie jest to 20,8 proc. Natomiast w krajach Ameryki Południowej taka średnia stawka zmniejszyła się z poziomu 29,8 proc. do 27,5 proc.  Kraje członkowskie OECD sukcesywnie, z roku na rok, obniżają podatek korporacyjny. Wyjątek stanowią USA, Chile i Węgry. Do krajów tych dołączyła obecnie Kanada.

Najwyższą stawkę górną podatku korporacyjnego opłacało się w 2014 roku, według raportu Tax Foundation w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - 55 proc., w Czadzie - 40 proc., oraz w USA - 39,1 proc. Na drugim biegunie znajdują się kraje, w których stawka podatku korporacyjnego jest najniższa. W Europie średnia stawka podatku od osób prawnych po zsumowaniu wszystkich stawek wynosi 18,6 proc.

Zmiany w Kanadzie i nie tylko

Nowa Partia Demokratyczna Kanady (NDP), socjaldemokratyczna partia opozycyjna, twierdzi, że zarówno najbogatsi Kanadyjczycy, jak i przedsiębiorcy powinni być wyżej opodatkowani. Obecnie podatek korporacyjny w tym państwie wynosi 15 proc., ale planuje się jego podwyższenie do 17 proc.  NDP przekonywało w ramach kampanii wyborczej, że podniesienie podatku dochodowego od osób prawnych pozwoli na usprawnienie i zrównoważenie kanadyjskiego systemu podatkowego. Miałby on być bardziej sprawiedliwy, a jednocześnie gospodarka Kanady miała zachować swoją konkurencyjność na arenie międzynarodowej, w kwestii przyciągania do siebie nowych inwestorów.

Podatek korporacyjny naliczany według wyższej, 17-procentowej stawki nadal jest poniżej średniej wskazanej dla krajów tzw. grupy G 7 oraz podatku pobieranego w Stanach Zjednoczonych. NDP przewidziało w swoim programie wyborczym, aby małe firmy płaciły mniejszy podatek dochodowy - obniżony z poziomu 11 proc. do 9 proc.

W przeciwieństwie do poczynań kanadyjskich polityków, rząd w Japonii kierowany przez Shinzo Abe chce obniżyć stawkę podatku korporacyjnego już w 2016 roku. Ma on być obniżony w Kraju Kwitnącej Wiśni do poziomu poniżej 30 proc. Dzięki temu już trzeci rok z rzędu podatek ten będzie obniżany, co pozytywnie wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną Japonii oraz na produktywność różnych gałęzi przemysłu. Warto podkreślić, że jeszcze kilka lat temu podatek korporacyjny, przy łącznym opodatkowaniu na poziomie centralnym i lokalnym, wynosił aż 40,69 proc. W przyszłym roku podatkowym rozpoczynającym się w Japonii już w kwietniu, stawka podatku dochodowego od osób prawnych, czyli podatku korporacyjnego spadnie do poziomu 29,97 proc.

Obniżki czekają również firmy zarejestrowane w Irlandii Północnej. premier Peter Robinson zapowiedział, że w kwietniu 2017 roku Irlandia Północna obniży wysokość podatku korporacyjnego do 12,5 proc. Plany te są związane z zapowiadanym rozszerzeniem autonomii prowincji względem Wielkiej Brytanii. W efekcie Belfast - stolica Irlandii Północnej, ma otrzymać zdecydowanie więcej uprawnień, m.in. w zakresie kształtowania na swoim terenie polityki podatkowej. W Wielkiej Brytanii z kolei stawka podatku korporacyjnego także będzie obniżana dla poprawy sytuacji gospodarczej, z poziomu 21 proc. do 20 proc.