Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Aktualności ze świata: Wielka Brytania srogo kontroluje nieuczciwych podatników


System podatkowy w Wielkiej Brytanii jest korzystniejszy dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, niż system funkcjonujący w Rzeczypospolitej Polskiej. Również i podatnicy będący osobami fizycznymi płacą niższą daninę na rzecz państwa, z tytułu podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii niż w Polsce.

 

System podatkowy w Wielkiej Brytanii

Na wyspach brytyjskich początek roku podatkowego przypada na 6 kwietnia, a kończy się 5 kwietnia kolejnego roku. Już tutaj widać więc wyraźną zmianę w systemach podatkowych. Podatki płacone są według zupełnie innej skali podatkowej, niż w Polsce. Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi mogą ujmować wysoką kwotę wolną od podatku, noszącą nazwę Personal Allowance. W roku podatkowym 2012/2014 wynosiła ona aż 8105 funtów brytyjskich. Kwota wolna od podatku ustalana jest co roku.

Zasadniczo, podatek dochodowy Brytyjczycy płacą według opodatkowania skalą podatkową, obejmującą trzy progi:

  • 20%,
  • 40%,
  • 50%.

Są one stosunkowo wyższe niż w Polsce. Podatnicy mogą w swoich rozliczeniach podatkowych skorzystać z ulg osobistych, dla osób starszych, dla niepełnosprawnych i dla małżeństw. Wszystkie osoby zatrudnione na etatach w Wielkiej Brytanii, na podstawie umowy o pracę płacą podatek dochodowy automatycznie, w formie zryczałtowanej od każdego wynagrodzenia. Jest on pobierany w systemie PAYE. Podatnicy będący osobami fizycznymi i pracownikami otrzymują od pracodawców informację podatkową P60, stanowiącą podstawę właściwego rozliczenia podatkowego. Rozliczenia nie muszą dokonywać osoby pracujące w systemie PAYE, chyba że starają się o zwrot nadpłaty podatkowej od fiskusa. Podatki rozlicza się w deklaracjach podatkowych składanych w Urzędach Skarbowych do 31 października, po zakończeniu roku podatkowego, w formie papierowej. Dłuższy termin na rozliczenie – do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego przysługuje na rozliczenie w trybie online.

Unikanie podatków

Prowadzący działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii podatnicy masowo unikają podatków, jak wynika z raportu organizacji Fair Tax Campaign. Obecnie na wyspach weszło w życie prawo, które pozwala Urzędowi Podatkowemu na opublikowanie i podanie do wiadomości publicznej czarnej listy osób, które uchylają się od zobowiązań podatkowych. Rozwiązanie to było już uprzednio stosowane w Republice Irlandii i dało wymierne rezultaty. Kontrola skarbowa w Wielkiej Brytanii najpewniej w najbliższym czasie się nasili. Ma to na celu skłonienie nieuczciwych podatników do opłacania podatków w Wielkiej Brytanii. Jeśli podatnik indywidualny lub przedsiębiorca będzie miał alternatywę niepłacenia podatków w postaci uraty swojej reputacji i publicznym napiętnowaniem, być może zapłaci zalęgłości podatkowe wraz z należnymi fiskusowi odsetkami.

Zasady tworzenia „czarnej listy podatników”

W najbliższym roku podatkowym Urzędy Podatkowe najpewniej skorzystają z możliwości publikowania czarnej listy zawierającej nazwiska i adresy osób prywatnych a także firm, jeśli w wyniku kontroli skarbowej wykryto, że podatnicy ci świadomie uchylali się od płacenia podatku dochodowego na rzecz fiskusa. Na listę będą mogli zostać wciągnięci ci podatnicy, których zobowiązania podatkowe będą wyższe niż 25 tys. funtów. Drobni podatnicy z niewielkimi zaległościami w opłacaniu podatków nie znajdą się więc na takiej liście.

Czarna lista podatników to nie jedyny sposób na walkę Wielkiej Brytanii z nieuczciwymi podatnikami. Jeśli kontrola skarbowa wykrywa nieprawidłowości podatkowe u podatnika, fiskus nakłada na niego obowiązek zapłaty zaległego podatku, wraz z odsetkami od niego oraz karę w wysokości do 100% wysokości zaległego podatku. Nieuczciwy podatnik naraża się równocześnie na konsekwencje prawne swojego czynu.

Fiskus w Wielkiej Brytanii podejmuje szeroko zakrojone kroki w celu ścigania nieuczciwych podatników i srogo ich kontroluje. Tylko w trakcie ostatnich dwóch lat kontrolował konta Brytyjczyków w rajach podatkowych, uzyskując dane z 300 banków działających na wyspach.