Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Aktualności ze świata podatków: polski przedsiębiorca w Norwegii - przepisy podatkowe


Zawiłe zasady opodatkowania oraz wysokie podatki powodują, że polski przedsiębiorca może zechcieć przenieść swoją działalność gospodarczą do innego kraju. Jeśli będzie chciał funkcjonować jako firma norweska, jakie opodatkowanie będzie stosowane w jego przypadku? Przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące podatków dla polskich przedsiębiorców prowadzących działalność również w Norwegii.

 

Nowe zasady raportowania informacji podatkowych

Od 2018 roku w Norwegii ma zacząć obowiązywać standard raportowania oparty na wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W skrócie standard ten nazywany jest SAF-T. Należy powiedzieć, że do jego wymogów będą musiały przystosować się nie tylko firmy norweskie, ale i polskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Norwegii - w postaci oddziałów lub powiązanych spółek. Odnoszą się one do nowych zasad raportowania informacji

Standard SAF-T został zaczerpnięty od anglojęzycznego wyrażenia Standard Audit File for Tax i jest standardem wymiany danych księgowych zgodny z zaleceniami wydanymi przez OECD. Celem wprowadzenia w życie w Norwegii standardu SAF-T jest zwiększenie efektywności prowadzonych kontroli podatkowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów z tym związanych. Dane w formacie SAF-T będą mogły zostać przekazywane bezpośrednio do organów podatkowych i audytorów zewnętrznych.

Celne jest porównanie zatem standardu SAF-T w Norwegii, który zacznie obowiązywać w przyszłym roku, do Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który obowiązuje już w Polsce wielu przedsiębiorców. W Norwegii podatnicy będą musieli składać pliki SAF-T na żądanie organów podatkowych. Będzie to tylko jeden rodzaj pliku, ale już teraz, na pół roku przed planowanym wdrożeniem nowego standardu podatkowego, przedsiębiorcy powinni się do niego przygotować. Może to polegać na wdrożeniu w wykorzystywanych przez nich systemach komputerowych mechanizmów umożliwiających automatyczne generowanie pewnych typów danych, w określonym zestawieniu. Rozwiązania informatyczne powinny być przy tym zgodne z zaleceniami OECD.

SAF-T nie jest typową deklaracją podatkową, jaką dotychczas przedsiębiorcy przekazywali organom podatkowym. Ma to być plik pokazujący zagregowane dane, czyli sumy, które mają wpływ na wynik podatkowy. Dane zawarte w SAF-T muszą pochodzić wprost z ksiąg rachunkowych. W pliku należy wykazać każdą transakcję, produkt czy ruch magazynowy dokonany przez przedsiębiorcę. Pliku SAF-T nie będzie można przygotować ręcznie, ponieważ wymagałoby to nadmiernych nakładów czasu.

Aby wygenerować dane, które podlegają ujęciu w standardzie SAF-T i ich raportowania, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić mapowanie. Polega ono na dopasowaniu pól i sekcji w systemie księgowym do odpowiednich pól w pliku raportowym.

Podatek dochodowy w Norwegii

Podobnie jak i w Polsce, w Norwegii z tytułu pozyskiwanych przychodów lub dochodów należy opłacić podatek dochodowy. Od 1 stycznia 2016 roku stawka podstawowa podatku dochodowego wynosi 25 proc. Warto wspomnieć, że wcześniej wynosiła ona aż 27 proc. Przedsiębiorcy docelowo mają płacić podatek dochodowy w wysokości 22 proc. kwoty dochodu, ale minie jeszcze dużo czasu, zanim poziom ten zostanie rzeczywiście osiągnięty.

W Norwegii podatnicy płacą podatki bezpośrednie, czyli:

  • podatek dochodowy,
  • podatek majątkowy.

Norweski system fiskalny uwzględnia jednocześnie także podatki pośrednie w tym podatek VAT nazywany merverdiavgift.

Podatnicy składają co roku obowiązkowe zeznanie z tytułu dochodów lub przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych. W rozliczeniu tym wykazują swój pełny dochód, a na jego podstawie można uzyskać informacje, do jakich świadczeń pochodzących z sektora publicznego każdy podatnik będzie miał prawo.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Norwegii obowiązkiem przedsiębiorcy jest dokonanie rejestracji w Norweskim Rejestrze Podmiotów Gospodarczych. Później przedsiębiorca musi nawiązać formalny kontakt z lokalnym urzędem podatkowym, nazywanym z języka norweskiego skattekontoret. To w jego gestii będzie ustalenie dla podatnika właściwej zaliczki na podatek dochodowy opłacanej fiskusowi. Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Norwegii mają obowiązek udzielenia organom podatkowym informacji o dochodzie, majątku i odliczeniach od dochodu w ramach zeznania podatkowego, które uzyskują w marcu lub kwietniu kolejnego roku. Zeznanie powinno trafić do urzędu podatkowego do 30 kwietnia w formie pisemnej lub do 31 maja w formie elektronicznej. Po rozpatrzeniu zeznania podatkowego przez lokalny urząd podatkowy podatnik otrzymuje rozliczenie podatkowe z naliczonym podatkiem. Jeśli został opłacony w zbyt małej kwocie, należy go uregulować.