Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Aktualności podatkowe - Austria: obniżenie podatków sprzyja wzrostowi gospodarczemu


Każdemu marzy się obniżenie podatków. System podatkowy w Polsce jak na razie nie jest przyjazny samym podatnikom. Im więcej zarabiamy, tym więcej podatku płacimy, przynajmniej wtedy, gdy jesteśmy opodatkowani na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Co jednak stałoby się, gdyby rządzący zmienili jednak przepisy podatkowe i tym samym obniżyli podatki? Sprawdźmy to na przykładzie Austrii, gdzie ostatnio miały miejsce właśnie takie modyfikacje systemu fiskalnego. Przedstawiamy w niniejszym tekście aktualności podatkowe z Austrii. Czy zmiana przyczyniła się tam do wzrostu gospodarczego kraju?

 

Reforma podatkowa w Austrii

Na przełomie lat 2015/2016 w Austrii rząd zdecydował się na przeprowadzenie szerokiej reformy podatkowej. Przyniosła ona ważne zmiany w progresji stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Zmianom nie uległa wysokość kwoty wolnej od podatku. W Austrii wynosi ona w skali roku aż 11 000 euro, co w porównaniu z najwyższą kwotą wolną w Polsce na poziomie 6 600 zł wydaje się bardzo dużą wartością.

Do 31 grudnia 2015 roku Austriacy płacili podatek dochodowy od osób fizycznych według progresywnych stawek kształtujących się następująco:

 • roczny dochód w wysokości od 0 euro do 11 000 euro - kwota wolna od podatku, brak stawki podatkowej,
 • roczny dochód w granicach od 11 000 euro do 25 000 euro - stawka podatku dochodowego 36,50 proc.,
 • roczny dochód w granicach od 25 000 euro do 60 000 euro - stawka podatku dochodowego w wysokości 43,21 proc.,
 • roczny dochód ponad 60 000 euro - stawka podatku w wysokości 50,00 proc.

Od 1 stycznia 2016 roku zmniejszono skalę podatkową i obecnie stawki wynoszą:

 • roczny dochód w wysokości od 0 euro do 11 000 euro - kwota wolna od podatku, brak stawki podatkowej,
 • roczny dochód w granicach od 11 000 euro do 18 000 euro - stawka podatku dochodowego 25 proc.,
 • roczny dochód w granicach od 18 000 euro do 31 000 euro - stawka podatku dochodowego w wysokości 35 proc.,
 • roczny dochód w granicach od 31 000 euro do 60 000 euro - stawka podatku dochodowego w wysokości 42 proc.,
 • roczny dochód w granicach od 60 000 euro do 90 000 euro - stawka podatku dochodowego w wysokości 48 proc.,
 • roczny dochód w granicach od 90 000 euro do 1 mln euro - stawka podatku dochodowego w wysokości 50 proc.,
 • roczny dochód ponad 1 mln euro - stawka podatku w wysokości 55 proc.

O ile do końca 2015 roku najwyższą stawką podatku dochodowego było 50 proc., o tyle od 2016 roku jest to 55 proc. Niemniej dotyczy ona niewielkiej grupy podatników w Austrii, zarabiających w skali roku ponad 1 mln euro. Wprowadzono ją czasowo i będzie ona obowiązywała w latach 2016-2020.

Ożywienie wzrostu gospodarczego w Austrii po obniżeniu podatków

Międzynarodowy Fundusz Walutowy analizował zmiany, jakie dokonały się w Austrii po zmianie przepisów podatkowych. Z raportu przedstawionego przez MFW, w którym znalazła się analiza skutków polityki gospodarczej i podatkowej Austrii, znalazła się konkluzja, że dzięki obniżeni opodatkowania dochodów kraj ten zapewnił sobie dynamiczny wzrost gospodarczy. To dobra informacja zarówno dla samych obywateli, jak i dla rządzących - podjęli oni bowiem słuszną decyzję dla całego kraju.

Już w 2016 roku doszło do polepszenia się wskaźników gospodarczych w Austrii. Z danych pochodzących z raportu MFW wynika, że na przestrzeni lat 2012-2015 średni wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Austrii wynosił 0,6 proc. w skali roku, a w roku 2016 szacowany był on na 1,4 proc. w skali roku. To ogromny wzrost, pozytywnie oceniany zgodnie przez wszystkich ekonomistów, a jego przyczyn należy upatrywać we wzroście konsumpcji, obniżeni podatków dochodowych oraz ożywieniu w zakresie inwestycji w całej Austrii.

Odchodzenie od opodatkowania pracy

Austria obniżyła już podatki dochodowe, dzięki czemu doprowadzono do mniejszego opodatkowania pracy. Niemniej Międzynarodowy Fundusz Walutowy w dalszym ciągu rekomenduje rządowi Austrii odchodzenie od opodatkowania pracy, na rzecz opodatkowania w wyższym stopniu nieruchomości, działalności skutkującej zanieczyszczani środowiska naturalnego oraz konsumpcji. Dla stopniowego wzrastania ożywienia gospodarczego tego państwa zdaniem ekspertów MFW kluczowe jest zmniejszenie skali obciążeń podatkami i składkami pracy. Są one uważane za barierę w rozwoju działalności gospodarczej. Jednocześni rekomenduje się władzom Austrii podjęcie skutecznych działań dla poprawy efektywności systemu podatkowego i ściągalności podatków.