Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Firmy i przedsiębiorcy » skala podatkowa


Kontrola skarbowa w firmie: poradnik przedsiębiorcy (skala podatkowa)

Administracja podatkowa, skupiona dziś wokół KAS - Krajowej Administracji Skarbowej - może przeprowadzić kontrolę u każdego podatnika. Każdy przedsiębiorca musi być gotowy na to, że jego firma będzie kontrolowana. Jak będzie wyglądała kontrola skarbowa w przypadku, gdy właściwą formą opodatkowania kontrolowanego przedsiębiorcy będzie skala podatkowa? Czy wszystkie formularze PIT przedsiębiorca powinien przygotować z kilku ostatnich lat na potrzeby przeprowadzenia działań kontrolnych przez inspektorów skarbówki?czytajCzy zatrudnienie w swojej firmie małżonka pociąga za sobą jakieś skutki w PIT?

Nie ma przepisów, które uniemożliwiałyby zatrudnienie żony lub męża w firmie prowadzonej przez drugiego współmałżonka. Prawo o swobodzie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wskazuje, że przedsiębiorca może zatrudniać na gruncie swojej firmy zarówno osoby spokrewnione, jak i spowinowacone z nim. Firma zyskuje dzięki temu lojalnych pracowników. Niemniej zatrudniony małżonek nie będzie traktowany tak jak każdy inny pracownik w świetle prawa, ale jako osoba współpracująca. Jakie opodatkowanie takiego pracownika podatkiem PIT znajduje swoje zastosowanie w takim przypadku? Na jakim rozliczeniu PIT małżonek powinien wówczas złożyć swoje rozliczenie roczne?czytaj

Spłacanie zaległości podatkowych - porady

Zaległości podatkowe są wynikiem niedbałości lub zapominalstwa, a niekiedy nawet celowego działania podatników. Obowiązki podatnika wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie są wówczas wypełniane prawidłowo. Należy dodać, że zaległość podatkowa może powstać również w zakresie innych podatków opłacanych do Urzędu Skarbowego, m.in. podatku od towarów i usług. Jeśli podatnik chce uniknąć ponoszenia przykrych konsekwencji podatkowych, karno-skarbowych, dotyczących zaległości podatkowych, nie powinien dopuszczać do ich powstania. Jeśli jednak tak się stanie, należy je jak najszybciej uregulować wraz z odsetkami od długu. Przykładowo, gdy Pity podatnika wykazują nadwyżkę podatkową, może ona zostać przeznaczona na pokrycie zaległości podatkowych.czytajDziałalność prowadzona indywidualnie a rozliczenie straty

Strata podatkowa powoduje, że rozliczenie podatkowe roczne podatnika wykazuje wyższą kwotę kosztów niż przychodów. Automatycznie, rozliczenie ze stratą podatkową będzie możliwe wyłącznie w przypadku rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub podatku liniowego. Działalność prowadzona indywidualnie może być jednym ze źródeł wykazywanej straty. Jak więc w praktyce powinno wyglądać rozliczenie poniesionej straty w rocznej deklaracji PIT?czytaj

Własna działalność: szczegółowa inwentaryzacja na koniec roku a zeznanie PIT

Obowiązkowe, coroczne zeznanie PIT dotyczy wszystkich podatników, niezależnie od tego czy uzyskiwali oni w danym roku podatkowym dochody z tytułu umów o pracę, prowadzili własną działalność lub też notowali zyski z jeszcze innych źródeł. Na każdą z tych grup ustawodawca nakłada nieco inne obowiązki, siłą rzeczy, przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z kilkoma dodatkowymi powinnościami. Jedną z nich jest konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji, o ile właściciel przedsiębiorstwa posiada magazyn z towarem. Oczywistym jest, iż przedsiębiorca wykonujący jedynie usługi, zakupujący jedynie przedmioty prowadzące do uzyskania przychodu, nie będzie przeprowadzał inwentaryzacji, gdyż logicznym jest, iż nie będzie miał czego liczyć. Spis inwentarzowy wykonują przedsiębiorcy, którzy prowadzą handel i posiadają magazyn. Nie ma tu jednak znaczenia, czy ów magazyn jest dużym budynkiem gromadzącym setki czy tysiące produktów, czy też mieści się w jednej szafie w mieszkaniu przedsiębiorcy. Zestawienia podatkowe Pity nie zawierają spisu inwentarzowego, jednak ściśle się z nim wiążą.  Stan magazynowy aktualny na ostatni dzień roku kalendarzowego dużo mówi o sprzedaży oraz obrocie. Porównując faktury zakupowe z aktualnymi wartościami wynikającymi ze spisu otrzymujemy bardzo rzetelny komunikat, możemy w łatwy sposób wyłuskać informacje o sprzedaży.czytaj