Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Firmy i przedsiębiorcy


Czy tracę prawo do ulgi, kupując kasę fiskalną zapasową?

Wielu podatników w toku prowadzenia działalności gospodarczej, ma obowiązek ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych z wykorzystaniem kasy fiskalnej, czyli kasy rejestrującej. Na jej zakup młody przedsiębiorca, dopiero rozpoczynający działalność swojej firmy, może otrzymać ulgę finansową. Czy prawo do ulgi jest odbierane tym przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na zakup obok podstawowego urządzenia, również kasy fiskalnej zapasowej?czytajPodatki w przedsiębiorstwie, czyli A B C prawa biznesowego

Decydując się na założenie własnej, pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca jednocześnie decyduje się płacić podatki. Prawo biznesowe narzuca na niego obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Podatki w przedsiębiorstwie właściciel firmy może płacić na kilka różnych sposobów, determinujących to, jakie PITy będzie on składał do Urzędu Skarbowego. Rozliczenia roczne uwzględniać mogą dla celów odprowadzenia podatku dochodowego, przychód podatnika, koszt jego uzyskania i dochód. Deklaracja podatkowa może pozwalać przedsiębiorcy na skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych przewidzianych dla danego formularza PIT. Jak założyć działalności i jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wybrać przedsiębiorca?czytajGdy przechodzisz na emeryturę i sprzedajesz firmę - twoje rozliczenie Pit

Emerytura to najczęściej czas odpoczynku po okresie wielu lat pracy zarobkowej. Wiąże się z koniecznością rezygnacji z pełnoetatowego zatrudnienia, wieloma formalnościami, których należy dopełnić, a czasem także z koniecznością sprzedaży własnej firmy. Zbycie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa to z pewnością trudna  decyzja, wymagająca przemyślenia i dokładnej analizy. Osoby pragnące przejść na emeryturę, które zamierzają odpłatnie zbyć własną firmę polecamy zapoznanie się z naszym artykułem, w którym wyjaśniamy prawne i praktyczne aspekty takiej sprzedaży. Opisujemy m. in. jak powinno wyglądać nasze rozliczenie Pit.czytaj

Własna działalność: szczegółowa inwentaryzacja na koniec roku a zeznanie PIT

Obowiązkowe, coroczne zeznanie PIT dotyczy wszystkich podatników, niezależnie od tego czy uzyskiwali oni w danym roku podatkowym dochody z tytułu umów o pracę, prowadzili własną działalność lub też notowali zyski z jeszcze innych źródeł. Na każdą z tych grup ustawodawca nakłada nieco inne obowiązki, siłą rzeczy, przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z kilkoma dodatkowymi powinnościami. Jedną z nich jest konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji, o ile właściciel przedsiębiorstwa posiada magazyn z towarem. Oczywistym jest, iż przedsiębiorca wykonujący jedynie usługi, zakupujący jedynie przedmioty prowadzące do uzyskania przychodu, nie będzie przeprowadzał inwentaryzacji, gdyż logicznym jest, iż nie będzie miał czego liczyć. Spis inwentarzowy wykonują przedsiębiorcy, którzy prowadzą handel i posiadają magazyn. Nie ma tu jednak znaczenia, czy ów magazyn jest dużym budynkiem gromadzącym setki czy tysiące produktów, czy też mieści się w jednej szafie w mieszkaniu przedsiębiorcy. Zestawienia podatkowe Pity nie zawierają spisu inwentarzowego, jednak ściśle się z nim wiążą.  Stan magazynowy aktualny na ostatni dzień roku kalendarzowego dużo mówi o sprzedaży oraz obrocie. Porównując faktury zakupowe z aktualnymi wartościami wynikającymi ze spisu otrzymujemy bardzo rzetelny komunikat, możemy w łatwy sposób wyłuskać informacje o sprzedaży.czytajKiedy fiskus może wszcząć kontrolę skarbową w firmie?

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca musi wywiązywać się z obowiązków podatkowych. Między innymi musi składać zeznania roczne PITy, w odpowiednich terminach i przy wykorzystaniu odpowiednich druków na zestawienie Pit. Jeśli podatnik wywiązuje się we właściwy sposób z obowiązku podatkowego, nie musi obawiać się jakiejkolwiek kontroli.czytaj

Jak rozliczyć stratę podatkową?

Podatnik rozliczając się z fiskusem na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatku liniowego, może wykazać w rozliczeniu PIT stratę podatkową. PIT ze stratą podatkową tak samo jak z nadwyżką należy złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym.czytaj