Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Firmy i przedsiębiorcy


Czy możliwe jest zarejestrowanie firmy za granicą, a prowadzenie jej w Polsce - jak w takim wypadku rozliczać się z fiskusem?

Polskie prawo nie sprzyja zakładaniu i prowadzeniu swobodnej działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego wielu przedsiębiorców decyduje, aby ich firma zarejestrowana była poza Polską, w państwie o korzystniejszym systemie prawnym. Jakie rozliczenie podatkowe powinien złożyć przedsiębiorca, którego firma zarejestrowana jest za granicą, ale jej działalność prowadzona jest w Polsce? Czy płaci on podatki w kraju zarejestrowania działalności, czy tylko podatek dochodowy w kraju? Jak wygląda opodatkowanie podatkiem PIT takiej firmy w praktyce?czytajPodatki w przedsiębiorstwie, czyli A B C prawa biznesowego

Decydując się na założenie własnej, pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca jednocześnie decyduje się płacić podatki. Prawo biznesowe narzuca na niego obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Podatki w przedsiębiorstwie właściciel firmy może płacić na kilka różnych sposobów, determinujących to, jakie PITy będzie on składał do Urzędu Skarbowego. Rozliczenia roczne uwzględniać mogą dla celów odprowadzenia podatku dochodowego, przychód podatnika, koszt jego uzyskania i dochód. Deklaracja podatkowa może pozwalać przedsiębiorcy na skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych przewidzianych dla danego formularza PIT. Jak założyć działalności i jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wybrać przedsiębiorca?czytaj

Zatrudnienie dziecka w swojej firmie - jakie koszty uzyskania przychodów?

Zatrudniając w swojej firmie osoby z rodziny, trzeba liczyć się z tym, że nie wszystkie koszty związane z ich wynagrodzeniem i rejestracją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W koszty uzyskania przychodów przy zatrudnianiu pracowników spoza rodziny wlicza się ich wynagrodzenie czy też składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jak kwestia ta wygląda przy zatrudnieniu w swojej firmy własnego dziecka?czytajWłasna działalność: szczegółowa inwentaryzacja na koniec roku a zeznanie PIT

Obowiązkowe, coroczne zeznanie PIT dotyczy wszystkich podatników, niezależnie od tego czy uzyskiwali oni w danym roku podatkowym dochody z tytułu umów o pracę, prowadzili własną działalność lub też notowali zyski z jeszcze innych źródeł. Na każdą z tych grup ustawodawca nakłada nieco inne obowiązki, siłą rzeczy, przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z kilkoma dodatkowymi powinnościami. Jedną z nich jest konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji, o ile właściciel przedsiębiorstwa posiada magazyn z towarem. Oczywistym jest, iż przedsiębiorca wykonujący jedynie usługi, zakupujący jedynie przedmioty prowadzące do uzyskania przychodu, nie będzie przeprowadzał inwentaryzacji, gdyż logicznym jest, iż nie będzie miał czego liczyć. Spis inwentarzowy wykonują przedsiębiorcy, którzy prowadzą handel i posiadają magazyn. Nie ma tu jednak znaczenia, czy ów magazyn jest dużym budynkiem gromadzącym setki czy tysiące produktów, czy też mieści się w jednej szafie w mieszkaniu przedsiębiorcy. Zestawienia podatkowe Pity nie zawierają spisu inwentarzowego, jednak ściśle się z nim wiążą.  Stan magazynowy aktualny na ostatni dzień roku kalendarzowego dużo mówi o sprzedaży oraz obrocie. Porównując faktury zakupowe z aktualnymi wartościami wynikającymi ze spisu otrzymujemy bardzo rzetelny komunikat, możemy w łatwy sposób wyłuskać informacje o sprzedaży.czytaj

Czy ryczałt ewidencjonowany jest dobrą formą rozliczania z fiskusem dla młodej firmy?

Ustawodawca podatkowy pozostawia podatnikom będącym przedsiębiorcami  różne formy rozliczania się z fiskusem. Zasady ogólne lub ryczałt ewidencjonowany, to najczęstsze sposoby, według których podatnicy regulują swoje powinności wobec Urzędu Skarbowego. Osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, muszą dobrze zastanowić się, jaka forma opodatkowania będzie dla nich najkorzystniejsza. W chwili złożenia w urzędzie miasta lub gminy formularza dotyczącego zgłoszenia chęci prowadzenia działalności gospodarczej należy między innymi określić sposób rozliczania podatków. Nie oznacza to jednak, iż raz podjęta decyzja nie może zostać zmieniona, gdy w praktyce okaże się błędna.czytajJak rozliczyć stratę podatkową?

Podatnik rozliczając się z fiskusem na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatku liniowego, może wykazać w rozliczeniu PIT stratę podatkową. PIT ze stratą podatkową tak samo jak z nadwyżką należy złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym.czytaj

Czy właściciel firmy uwzględnia w swoim rocznym PIT tzw. odprawę dla pracownika

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników reguluje zasady wypłaty odprawy pieniężnej zwalnianym pracownikom. Przepisy tejże ustawy znajdują zastosowanie obowiązkowo w przedsiębiorstwach, w których pracodawcy zatrudniają w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 20 pracowników.czytaj