Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Firmy i przedsiębiorcy


Kontrola skarbowa w firmie: poradnik przedsiębiorcy (skala podatkowa)

Administracja podatkowa, skupiona dziś wokół KAS - Krajowej Administracji Skarbowej - może przeprowadzić kontrolę u każdego podatnika. Każdy przedsiębiorca musi być gotowy na to, że jego firma będzie kontrolowana. Jak będzie wyglądała kontrola skarbowa w przypadku, gdy właściwą formą opodatkowania kontrolowanego przedsiębiorcy będzie skala podatkowa? Czy wszystkie formularze PIT przedsiębiorca powinien przygotować z kilku ostatnich lat na potrzeby przeprowadzenia działań kontrolnych przez inspektorów skarbówki?czytajMąż prowadzi firmę, chce zatrudnić żonę - czy będą mogli złożyć jeden wspólny PIT roczny?

Polskie prawo umożliwia zatrudnianie członków rodziny w prowadzonej przez daną osobę działalności gospodarczej. Firma męża może więc stać się pracodawcą żony, choć nie będzie ona postrzegana jako pracownik, a jako osoba współpracująca w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość, aby PITy żony i męża połączyć i złożyć jeden wspólny PIT w urzędzie skarbowym? Czy też własna działalność gospodarcza musi być rozliczona na osobnym druku Pit?czytaj

Czy zatrudnienie w swojej firmie małżonka pociąga za sobą jakieś skutki w PIT?

Nie ma przepisów, które uniemożliwiałyby zatrudnienie żony lub męża w firmie prowadzonej przez drugiego współmałżonka. Prawo o swobodzie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wskazuje, że przedsiębiorca może zatrudniać na gruncie swojej firmy zarówno osoby spokrewnione, jak i spowinowacone z nim. Firma zyskuje dzięki temu lojalnych pracowników. Niemniej zatrudniony małżonek nie będzie traktowany tak jak każdy inny pracownik w świetle prawa, ale jako osoba współpracująca. Jakie opodatkowanie takiego pracownika podatkiem PIT znajduje swoje zastosowanie w takim przypadku? Na jakim rozliczeniu PIT małżonek powinien wówczas złożyć swoje rozliczenie roczne?czytajSpłacanie zaległości podatkowych - porady

Zaległości podatkowe są wynikiem niedbałości lub zapominalstwa, a niekiedy nawet celowego działania podatników. Obowiązki podatnika wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie są wówczas wypełniane prawidłowo. Należy dodać, że zaległość podatkowa może powstać również w zakresie innych podatków opłacanych do Urzędu Skarbowego, m.in. podatku od towarów i usług. Jeśli podatnik chce uniknąć ponoszenia przykrych konsekwencji podatkowych, karno-skarbowych, dotyczących zaległości podatkowych, nie powinien dopuszczać do ich powstania. Jeśli jednak tak się stanie, należy je jak najszybciej uregulować wraz z odsetkami od długu. Przykładowo, gdy Pity podatnika wykazują nadwyżkę podatkową, może ona zostać przeznaczona na pokrycie zaległości podatkowych.czytaj

Deklaracja Pit właściciela firmy, którego pracownica złożyła wypowiedzenie, będąc na urlopie wychowawczym

Kodeks Pracy przewiduje szczególne uprawnienia z tytułu wychowywania dziecka przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pracownicy ci mają między innymi prawo do urlopu wychowawczego, na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia. Z urlopu wychowawczego można skorzystać w wymiarze 3 lat łącznie. Na urlopie wychowawczym pracownik jest chroniony prawnie przed zwolnieniem i tylko w szczególnych przypadkach pracodawca będzie miał możliwość rozwiązania z nim umowy o pracę. Jednakże, on sam w każdym momencie może wypowiedzieć umowę o pracę pracodawcy. Przedsiębiorcy muszą uwzględnić jego wypowiedzenie. Czy wpłynie ono na zeznanie podatkowe Pit pracodawcy? Jakie deklaracje PITy w takim wypadku złożą pracodawcy do Urzędu Skarbowego?czytajDo jakich i czy w ogóle odliczeń i ulg upoważnia rozliczenie PIT-28?

Rozliczenie PIT-28 jest właściwe dla podatników, którzy stosują do opodatkowania swoich przychodów ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałtowiec może pozyskiwać przychody albo z działalności gospodarczej albo z umów najmu prywatnego i podobnych. Ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania przychodów, jaka dostępna jest w polskich przepisach podatkowych. Czy rozliczenie PIT-28 umożliwia jakiekolwiek odliczenia z tytułu ulg i preferencji podatkowych? Czy jakiekolwiek ulgi podatkowe mogą być ujęte w deklaracji PIT ryczałtowca?czytaj

Ulga na nowe technologie - jakie warunki trzeba spełnić, jak udokumentować

Przedsiębiorcy uzyskujący dochody w Rzeczpospolitej Polskiej lub też ze źródeł zagranicznych, ale podlegających opodatkowaniu w Polsce, mają obowiązek rozliczenia się z tego tytułu z fiskusem na początku kolejnego roku podatkowego w związku z ich opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek PIT opłaca się według wybranej przez podatnika metody opodatkowania. PITy firm mogą być między innymi składane z wykorzystaniem druków PIT-36, przeznaczonych dla podatników uzyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Deklaracja PIT-36 stwarza szerokie możliwości optymalizacji podatkowej, ponieważ istnieje w jej przypadku możliwość skorzystania z różnych odliczeń i preferencji podatkowych. Ulgi podatkowe dla firm przyznawane są z tytułu na przykład wykorzystywania w działalności gospodarczej nowoczesnych technologii. Na jakich zasadach wykorzystywana jest w rozliczeniach rocznych PIT przedsiębiorców ulga na nowe technologie?czytaj


Nowsze artykuły