Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Firmy i przedsiębiorcy


Jak zawieszenie własnej działalności gospodarczej wpływa na rozliczenie PIT roczne?

Przedsiębiorca ma prawo zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku do zawieszenia działalności gospodarczej. W trakcie zawieszenia nie wykonuje on działań prowadzących do uzyskania dochodów z działalności, choć te i tak mogą się pojawić. Warto wiedzieć, jak przedsiębiorca powinien skonstruować swoje zestawienie PIT, jeśli działalność gospodarcza została zawieszona w trakcie trwania roku podatkowego. Czy rozliczenie roczne PIT powinno to w jakikolwiek sposób uwzględniać?czytajRoczny PIT właściciela firmy - PIT-36

Jako przedsiębiorca pozyskujesz przychody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest to źródło, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każda firma składa roczny PIT - również i twoja, bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów czy ponoszonych kosztów podatkowych. Jeśli jesteś opodatkowany na zasadach właściwych dla skali podatkowej, złożysz w urzędzie skarbowym deklaracje PIT na druku PIT-36. Pomożemy ci sprawdzić, czy jest to odpowiedni formularz na twoje rozliczenie roczne i podpowiemy, jak go wypełnić poprawnie i wywiązać się tym samym ze zobowiązania podatkowego wobec fiskusa.czytaj

Aktualności podatkowe: polscy mikroprzedsiębiorcy w kontekście podatków w roku 2016

Każdy przedsiębiorca w Polsce ma pewne zobowiązania wobec fiskusa. Płaci podatki, w tym podatek PIT. Przedstawiamy aktualności podatkowe, które powinny zainteresować wszystkich przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcy są najmniejszymi podmiotami rynkowymi, którzy również muszą wywiązywać się z obowiązków płatniczych wobec urzędów skarbowych. W jaki sposób?czytajRoczne zestawienie PIT - skala podatkowa

Skala podatkowa jest prostą formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku której podatnik opłaca podatek należny fiskusowi, posługując się przy tym dwustopniową skalą, zawierającą dwie stawki: 18 i 32 procent podatku. Ostateczna wysokość należności podatkowej zależy od wysokości dochodu podatnika. Zarówno osoba prywatna, nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca może rozliczać się za pomocą skali podatkowej z urzędem skarbowym. Roczne zestawienie PIT w takim przypadku jest składane na drukach PIT-37 lub PIT-36. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rocznego PIT według skali podatkowej, zapoznaj się z naszym artykułem - zapraszamy.czytaj

PIT-11 - przedsiębiorco, to Twój obowiązek!

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące PIT-11. To formularz podatkowy, który staje się podstawą dla tworzenia przez pracowników - podatników zeznań PITy. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wypełnienia informacji podatkowej i przesłania jej terminowo podatnikowi i do urzędu skarbowego. Zeznania PITy roczne pracowników opierają się na danych zgromadzonych w PIT-11.czytajRozliczenie na druku PIT 36

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika i były one opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, powinni złożyć w Urzędzie Skarbowym rozliczenie na druku PIT 36. Formularz Pit 36 jest właściwy dla płatników podatku dochodowego, którzy samodzielnie obliczają i odprowadzają podatek lub zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak dokonać prawidłowo rozliczenia z wykorzystaniem deklaracji PIT-36? W jakim terminie powinna ona trafić do Urzędu Skarbowego?czytaj

Kontrola skarbowa w firmie - ile czasu ma fiskus?

Fiskus dysponuje narzędziami kontrolnymi, dzięki którym może zweryfikować poprawność dokonywanych przez przedsiębiorców rozliczeń. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce, opodatkowana podatkiem PIT musi liczyć się z tym, że w stosunku do jej przedsiębiorstwa może być wszczęta kontrola skarbowa. Jaki jest maksymalny czas trwania kontroli skarbowej w firmie? Kiedy się rozpoczyna i w jaki sposób przebiega?czytaj


Nowsze artykuły