Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Firmy i przedsiębiorcy


Roczny PIT właściciela firmy - PIT-36

Jako przedsiębiorca pozyskujesz przychody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest to źródło, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każda firma składa roczny PIT - również i twoja, bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów czy ponoszonych kosztów podatkowych. Jeśli jesteś opodatkowany na zasadach właściwych dla skali podatkowej, złożysz w urzędzie skarbowym deklaracje PIT na druku PIT-36. Pomożemy ci sprawdzić, czy jest to odpowiedni formularz na twoje rozliczenie roczne i podpowiemy, jak go wypełnić poprawnie i wywiązać się tym samym ze zobowiązania podatkowego wobec fiskusa.czytajCzy podatek liniowy można płacić równolegle z pracą na etacie?

Podatek liniowy to jedna z możliwości opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Liniowcy płacą podatek dochodowy według jednolitej stawki podatku - 19 procent od kwoty dochodu, czyli od różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Opodatkowanie PIT liniowe jest alternatywą dla skali podatkowej. Podatki płacone są według jednej, a nie dwóch stawek podatkowych, a w wielu przypadkach może być to korzystne. Skala podatkowa zakłada opodatkowanie dochodów powyżej progu 85 528 zł stawką podatku 32 procent, co w porównaniu z 19-procentowym podatkiem PIT przy liniowej formie opodatkowania jest niekorzystne. Jakie druki PITy wypełniają liniowcy i czy praca na etacie może być łączona z opłacaniem podatku liniowego?czytaj

Roczne zestawienie PIT - skala podatkowa

Skala podatkowa jest prostą formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku której podatnik opłaca podatek należny fiskusowi, posługując się przy tym dwustopniową skalą, zawierającą dwie stawki: 18 i 32 procent podatku. Ostateczna wysokość należności podatkowej zależy od wysokości dochodu podatnika. Zarówno osoba prywatna, nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca może rozliczać się za pomocą skali podatkowej z urzędem skarbowym. Roczne zestawienie PIT w takim przypadku jest składane na drukach PIT-37 lub PIT-36. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rocznego PIT według skali podatkowej, zapoznaj się z naszym artykułem - zapraszamy.czytajWłasna firma jednoosobowa - jaki formularz roczny PIT?

Przy rejestrowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest podać wybraną metodę rozliczenia podatkowego. Determinuje ona tryb rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych przedsiębiorcy z fiskusem oraz to, jaki roczny PIT będzie on w przyszłości składał w Urzędzie Skarbowym. Istnieją cztery podstawowe formularze PITy przeznaczone dla przedsiębiorców. Jakie Pity firm są zwykle przekazywane na ręce fiskusa w terminie rozliczenia podatkowego?czytaj

Rozliczenie na druku PIT 36

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika i były one opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, powinni złożyć w Urzędzie Skarbowym rozliczenie na druku PIT 36. Formularz Pit 36 jest właściwy dla płatników podatku dochodowego, którzy samodzielnie obliczają i odprowadzają podatek lub zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak dokonać prawidłowo rozliczenia z wykorzystaniem deklaracji PIT-36? W jakim terminie powinna ona trafić do Urzędu Skarbowego?czytajCzy młode małe firmy mogą liczyć na jakieś specjalne preferencje podatkowe?

Założenie własnej działalności gospodarczej pozwala na uniezależnienie się od pracodawców, ale oznacza wzięcie na siebie pewnych zobowiązań formalnych i finansowych. Młode firmy mogą zmagać się z pewnymi kłopotami w płatnościach publiczno-prawnych i z niedoborem kapitału na regulowanie bieżących wydatków. Czy przysługują im w ramach rozliczeń PITy firm jakiekolwiek preferencje podatkowe, pozwalające im na zmniejszenie zobowiązania wobec fiskusa? Czy młodzi przedsiębiorcy mogą przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym z rocznych przychodów i kosztów, zastosować jakieś ulgi podatkowe?czytaj

Czy tracę prawo do ulgi, kupując kasę fiskalną zapasową?

Wielu podatników w toku prowadzenia działalności gospodarczej, ma obowiązek ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych z wykorzystaniem kasy fiskalnej, czyli kasy rejestrującej. Na jej zakup młody przedsiębiorca, dopiero rozpoczynający działalność swojej firmy, może otrzymać ulgę finansową. Czy prawo do ulgi jest odbierane tym przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na zakup obok podstawowego urządzenia, również kasy fiskalnej zapasowej?czytaj


Nowsze artykuły