Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Budżet domowy » indywidualne


Dochody z pracy na etacie plus dodatkowe z umowy o dzieło - czy rozliczam się na PIT-37?

Dochody z pracy na etacie są pozyskiwane przez pracownika za pośrednictwem płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dlatego płatnik zobowiązany jest do przekazywania zaliczek podatkowych co miesiąc do urzędu skarbowego oraz do wystawienia dla wszystkich swoich pracowników informacji podatkowych PIT-11 w terminie do końca lutego danego roku podatkowego. Pracownicy dzięki nim mogą poprawnie wypełnić swoje PITy. Jak jednak potraktować dochody dodatkowe z umowy o dzieło, które podatnik pozyskiwał w tym samym czasie co praca na etacie? Czy może złożyć formularz PIT roczny na jednym druku PIT-37 ujmując w nim obie grupy dochodów z poprzedniego roku podatkowego?czytajJak należy się zachować w przypadku nieotrzymania PIT-11

Jedną z najbardziej popularnych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest skala podatkowa. Podatek opłaca się według progresywnej skali uwzględniającej dwa progi - 18 proc. dla dochodów poniżej 85 528 zł oraz próg 32 proc. dla nadwyżki ponad wskazaną kwotę. Wszyscy pracownicy etatowi, a także emeryci, renciści czy zleceniobiorcy rozliczają się z urzędem skarbowym w ten właśnie sposób. Jeśli pozyskują dochód za pośrednictwem płatnika, muszą wypełnić z tytułu swojego rozliczenia rocznego rozliczenie PIT-37. Jego podstawą jest informacja podatkowa PIT-11. Co zrobić, jeśli płatnik nie wystawi takiego formularza i nie prześle go podatnikowi?czytaj

Czy pracownik etatowy dorabiający na umowę o dzieło może rozliczać się na PIT37

Wielu podatników ma problem z rozróżnieniem dwóch druków. PIT37 jest bardzo podobny do formularza oznaczonego jako PIT-36. Rzeczywiście, oba dotyczą rozliczania na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18 % lub 32 % w zależności od osiąganych dochodów.  W obu przypadkach można także odliczać różnego rodzaju ulgi podatkowe. Jak się jednak okazuje, ustawodawcy skarbowemu wcale nie jest obojętnie, który druk zostanie wybrany przez podatnika, gdyż z jakiego ś konkretnego względu istnieją oba formularze a nie jeden z nich.  PIT-37 dotyczy, jak już wspomniano, rozliczenia podatku na zasadach ogólnych, w sytuacji gdy wszelkie dochody pochodzą od płatnika i są wyszczególnione na dokumencie PIT-11, który musi zostać dostarczony podatnikowi najpóźniej do końca lutego, gdy dotyczy dochodów i opłacanych składek za rok ubiegły.czytajJak wypełnić pierwszy samodzielny PIT?

W życiu każdego człowieka nadchodzi moment, w którym przestaje być dzieckiem i zaczyna brać odpowiedzialność za swoje postępowanie. W Polsce takim momentem jest ukończenie 18 roku życia. Wówczas, zgodnie z istniejącym prawem, dana osoba nabywa pełną zdolność do czynności prawnych i staje się pełnoletnia.czytaj

Opodatkowanie PIT a użyczenie lokalu niewielkiej spółce

Według Kodeksu cywilnego i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umowa użyczenia jest podstawą do wykorzystywania na przykład na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej cudzych składników majątku, w formie całkowicie bezpłatnej. Oznacza to, że osoba użyczająca dany składnik majątku, nie uzyskuje z tego tytułu żadnego dochodu, a więc jej działania nie powodują powstania obowiązku podatkowego.czytajCzy paski z wysokością pensji trzeba przechowywać razem z rozliczeniem rocznym składanym do fiskusa

Obowiązkiem płatnika podatku dochodowego zatrudniającego pracowników na podstawie umów o pracę czy umów cywilnoprawnych, jest przekazanie im w terminie do końca lutego kolejnego roku podatkowego, informacji podatkowej w postaci PIT-11, w której wyszczególniona będzie wysokość uzyskanego w poprzednim roku podatkowym wynagrodzenia oraz wysokość opłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.czytaj

Prawo do urlopu w przypadku umowy zlecenia - obowiązek podatkowy PIT pracownika na wakacjach

Umowa zlecenie nie jest regulowana na mocy przepisów Kodeksu pracy, a Kodeksu cywilnego. Z racji tego, uprawnienia nadane pracownikom w prawie pracy nie znajdują zastosowania w odniesieniu do umów cywilnoprawnych, do jakich zaliczana jest umowa zlecenie. Pracownicy pracujący na umowach zlecenie otrzymują od zleceniodawców wynagrodzenie, które z mocy prawa podatkowego podlega generalnie  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.czytaj


Nowsze artykuły