Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Budżet domowy » rozliczenie z dzieckiem


Definicja samotnego rodzica w świetle przepisów podatkowych i ulgi na dzieci odliczanej w PIT

Samotnym rodzicem jest osoba, która niezależnie od swojego stanu cywilnego, samodzielnie wychowuje dziecko lub dzieci. Często w społeczeństwie funkcjonuje stereotyp, iż samotnym rodzicem jest zwykle matka, która z różnych względów nie wstąpiła w związek małżeński z ojcem potomstwa. W rzeczywistości jednak bycie samotnym rodzicem spowodowane jest wieloma rożnymi czynnikami. Samotny rodzic to:czytajStarsze artykuły