Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Budżet domowy » rozliczenie z dzieckiem


Porady PIT dla rodziców - rozliczenie roczne z ulgą na dzieci

Wśród wielu ulg podatkowych, z jakich podatnicy w Polsce mogą korzystać przy okazji wypełniania swoich rocznych rozliczeń podatkowych PIT, na szczególną uwagę zasługuje ulga prorodzinna. Taka ulga na dziecko jest stosowana przez rodziców, osoby samotnie wychowujące dziecko lub rodziny zastępcze czy rodziców adopcyjnych. Generalnie takie grupy podatników mogą składać swoje rozliczenie roczne z ulgą na dzieci w pełni skutecznie. Na jakich zasadach stosuje się ulgę na dzieci i jakie ograniczenia w tym zakresie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?czytajRozliczenie roczne rodzica łącznie z dzieckiem

Status samotnego rodzica przysługujący osobom, które w rzeczywistości wychowują samodzielnie dziecko, bez wsparcia partnera czy drugiego rodzica, powoduje, że mają one możliwość złożenia zeznań podatkowych PITy razem z dzieckiem. Jest to preferencyjne rozliczenie roczne rodzica, które pozwala na zoptymalizowanie wysokości opłacanego podatku dochodowego na rzecz fiskusa. Dodatkowo roczne Pit razem z dzieckiem składają rodzice, którzy są zobowiązani na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku do doliczenia do swoich dochodów rocznych, dochodów pozyskanych przez małoletniego, których on sam nie może rozliczyć.czytaj

Dochody małoletniego dziecka a PIT rodziców

Prawo w Polsce nie zabrania pozyskiwania dochodów przez osoby niepełnoletnie, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych. Jeśli jednak dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatnik musi je rozliczyć. W zależności od źródła uzyskiwania dochodów w odmienny sposób będą one rozliczane. Dochody małoletniego dziecka mogą być między innymi rozliczanie w PIT rodziców. W jaki sposób?czytajDochody małoletnich dzieci rozliczamy na formularzu PIT/M

Polskie prawo narzuca pewne ramy postępowania dla pracodawców zatrudniających osoby nieletnie w swoich przedsiębiorstwach. Niemniej małoletni mogą zarabiać, ale ich dochody będą podlegać w wielu przypadkach opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zarobki dzieci tym samym będą musiały być ujęte w rozliczeniu PIT rocznym. Niekoniecznie one same będą je składać w urzędzie skarbowym po zakończeniu roku podatkowego. W wielu sytuacjach dochody małoletnich dzieci będą rozliczane przez ich rodziców lub opiekunów prawnych. W tym celu dorośli rozliczający się z dochodów małoletnich dzieci, będą wypełniać formularz PIT/M. Jak tego dokonać i jakie rozliczenie roczne PIT będzie właściwe dla wykazania przed fiskusem dochodów dziecka podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak należy rozliczyć dochody małoletniego dziecka?czytaj

Rodzice, którzy nie są małżeństwem, a ulga rodzinna w PIT

Bycie małżeństwem na pewno pozwala na wspólne rozliczenie podatkowe. Jednak brak formalnego aktu zawarcia małżeństwa nie likwiduje możliwości, aby rodzice dziecka oboje zastosowali w swoich rocznych zestawieniach podatkowych, składanych naturalnie oddzielnie względem siebie, we właściwych względem miejsca zamieszkania Urzędach Skarbowych, ulgę rodzinną, w odpowiedniej proporcji kwotowej.czytajDefinicja samotnego rodzica w świetle prawa podatkowego i rozliczeń rocznych PITy

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają prawo w rocznych rozliczeniach podatkowych skorzystać z pewnych ulg i preferencji. Prawo podatkowe zakłada, że rozliczenia roczne PITy rodziców samotnie wychowujących dzieci mogą uwzględniać rozliczenie łącznie z dzieckiem. Samotnym rodzicom będzie przysługiwała również ulga rodzinna. PIT z ulgą na dziecko może być jednak złożony wyłącznie wtedy, gdy rodzic rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej.czytaj

Gdy opiekę i wychowanie dziecka przejęła matka chrzestna - rozliczenie PIT z ulgą lub bez ulgi prorodzinnej

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, mogą skorzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych. Rozliczenie PIT może w ich przypadku między innymi uwzględniać ulgę z tytułu wychowywania dziecka. Ulga prorodzinna, nazywana również ulgą na dzieci, może być uwzględniona w formularzach PITy, jeśli podatnicy rozliczają się na zasadach ogólnych, na drukach PIT-36 lub PIT-37.czytaj


Nowsze artykuły