Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Budżet domowy » rozliczenie z dzieckiem


Wspólne rozliczenie PIT z dzieckiem - jak wypełnić?

Osoby spełniające warunki uznania ich za samotnego rodzica będą mogły wypełnić rozliczenie PIT z dzieckiem na preferencyjnych zasadach. Będzie to polegać na tym, że formularz podatkowy Pit uwzględni co najmniej dwie osoby - samotnego rodzica oraz jego pociechę. Kto ma prawo do takiego preferencyjnego rozliczenia podatkowego i w jaki sposób będzie w nim obliczany podatek należny fiskusowi? Czy każda deklaracja PIT może być złożona jako wspólne rozliczenie PIT z dzieckiem? czytajCzy można ująć ulgę na dziecko męża z poprzedniego związku w swoim rocznym PIT?

Ulga na dziecko przysługuje w takiej samej mierze matce dziecka i jego ojcu - niezależnie od tego, czy rodzice pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie. Ważne jest dla zastosowania takiej preferencji w swoim rozliczeniu rocznym, aby rodzic posiadał pełnię praw rodzicielskich do dziecka. Ulga prorodzinna może być stosowana na przykład po połowie przez matkę i ojca dziecka w osobnych rozliczeniach PIT (jeśli rodzice rozstali się), w sytuacji gdy po równo dzielą się opieką nad dzieckiem. Jednak czy ulga na dziecko będzie mogła być zastosowana w PIT małżonków, jeśli jest ona związana z dzieckiem z poprzedniego związku męża? Jak wówczas będzie wyglądał taki roczny PIT?...czytaj

Rozliczenie roczne rodzica łącznie z dzieckiem

Status samotnego rodzica przysługujący osobom, które w rzeczywistości wychowują samodzielnie dziecko, bez wsparcia partnera czy drugiego rodzica, powoduje, że mają one możliwość złożenia zeznań podatkowych PITy razem z dzieckiem. Jest to preferencyjne rozliczenie roczne rodzica, które pozwala na zoptymalizowanie wysokości opłacanego podatku dochodowego na rzecz fiskusa. Dodatkowo roczne Pit razem z dzieckiem składają rodzice, którzy są zobowiązani na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku do doliczenia do swoich dochodów rocznych, dochodów pozyskanych przez małoletniego, których on sam nie może rozliczyć.czytajRozliczenie PIT z dzieckiem

Bywa, że rodzice są zobowiązani do doliczenia do swoich dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów małoletnich dzieci. Nie wszystkie dochody dzieci niepełnoletnich podlegają rozliczeniu wraz z rodzicami, bowiem mogą one być rozliczane z fiskusem na ich indywidualnych drukach podatkowych, przy czym takiej deklaracji nie podpisuje dziecko, a pełnoletni opiekun czy rodzic. Jeśli rodzic musi złożyć Pit z dzieckiem, to nawet, jeśli zasadniczo jego rozliczenie PIT  powinno zostać sporządzone na druku PIT-37, złoży deklarację podatkową na druku PIT-36. PITy rodziców  z dochodami dzieci muszą uwzględniać dodatkowo załącznik PIT/M, na którym wyszczególnione zostaną źródła dochodów niepełnoletnich pociech. Jak składać rozliczenie PIT  z dzieckiem?czytaj

Dochody małoletnich dzieci rozliczamy na formularzu PIT/M

Polskie prawo narzuca pewne ramy postępowania dla pracodawców zatrudniających osoby nieletnie w swoich przedsiębiorstwach. Niemniej małoletni mogą zarabiać, ale ich dochody będą podlegać w wielu przypadkach opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zarobki dzieci tym samym będą musiały być ujęte w rozliczeniu PIT rocznym. Niekoniecznie one same będą je składać w urzędzie skarbowym po zakończeniu roku podatkowego. W wielu sytuacjach dochody małoletnich dzieci będą rozliczane przez ich rodziców lub opiekunów prawnych. W tym celu dorośli rozliczający się z dochodów małoletnich dzieci, będą wypełniać formularz PIT/M. Jak tego dokonać i jakie rozliczenie roczne PIT będzie właściwe dla wykazania przed fiskusem dochodów dziecka podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak należy rozliczyć dochody małoletniego dziecka?czytajDefinicja samotnego rodzica w świetle prawa podatkowego i rozliczeń rocznych PITy

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają prawo w rocznych rozliczeniach podatkowych skorzystać z pewnych ulg i preferencji. Prawo podatkowe zakłada, że rozliczenia roczne PITy rodziców samotnie wychowujących dzieci mogą uwzględniać rozliczenie łącznie z dzieckiem. Samotnym rodzicom będzie przysługiwała również ulga rodzinna. PIT z ulgą na dziecko może być jednak złożony wyłącznie wtedy, gdy rodzic rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej.czytaj


Nowsze artykuły