Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Budżet domowy » rozliczenie z małżonkiem


Czy wspólne konto generuje pojęcie darowizny?

Przekazałeś żonie lub przekazałaś mężowi darowiznę pieniężną, a macie wspólne konto bankowe? Sprawdź, czy taka darowizna wywołuje jakiekolwiek skutki w zakresie podatku dochodowego PIT. Czy musisz odprowadzić od niej podatek od darowizny na rzecz fiskusa? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.czytajUlgi podatkowe dla małżeństwa, czyli wspólny roczny PIT

Małżonkowie pozostający w formalnym związku małżeńskim, mają możliwość złożenia wspólnego Pit małżeństwa. Taka ulga umożliwia im rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych na jednym druku PIT. Wspólny roczny PIT nie jest dostępny dla wszystkich form opodatkowania. Ponadto takie ulgi podatkowe są możliwe do zastosowania przez współmałżonków, jeśli spełniają oni warunki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.czytaj

Wspólnie z żoną wynajmuję mieszkanie, jak rozliczamy się z dochodów z tego najmu?

Wynajmowanie mieszkania może być źródłem dodatkowego przychodu podatnika. W takiej sytuacji, o ile najem nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, mamy do czynienia z najmem prywatnym. Dochody z najmu muszą być wówczas rozliczone w PIT indywidualnym właściciela nieruchomości. Problem pojawia się wówczas, gdy właścicielami mieszkania są małżonkowie. Czy powinni rozliczyć dochody z najmu wspólnie, w jednym PIT, czy w dwóch osobnych na własne nazwiska? Jaka metoda na opodatkowanie dochodów z najmu obowiązuje w Polsce?czytajCzy zatrudnienie w swojej firmie małżonka pociąga za sobą jakieś skutki w PIT?

Nie ma przepisów, które uniemożliwiałyby zatrudnienie żony lub męża w firmie prowadzonej przez drugiego współmałżonka. Prawo o swobodzie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wskazuje, że przedsiębiorca może zatrudniać na gruncie swojej firmy zarówno osoby spokrewnione, jak i spowinowacone z nim. Firma zyskuje dzięki temu lojalnych pracowników. Niemniej zatrudniony małżonek nie będzie traktowany tak jak każdy inny pracownik w świetle prawa, ale jako osoba współpracująca. Jakie opodatkowanie takiego pracownika podatkiem PIT znajduje swoje zastosowanie w takim przypadku? Na jakim rozliczeniu PIT małżonek powinien wówczas złożyć swoje rozliczenie roczne?czytaj

Jeśli małżonkowie mają różne adresy zameldowania, ale jeden adres zamieszkania - mogą złożyć wspólny PIT?

Adres zamieszkania nie zawsze pokrywa się z adresem zameldowania. W dowodzie osobistym podatnika wskazywany jest adres zameldowania czyli miejsce, pod którym zgodnie z dokumentami zameldował się dany obywatel. Niemniej wcale nie jest powiedziane, że dana osoba musi pod tym adresem stale przebywać. Może mieć inny adres zamieszkania. Czy w przypadku, w którym małżonkowie mają inne adresy zameldowania, ale ten sam adres zamieszkania, będą mogli złożyć wspólny PIT żony i męża? Czy zamieszanie z adresami rzeczywistymi i adresami w dowodach osobistych likwiduje możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego rocznego PITy małżonków.czytajCzy rozliczenie PIT z małżonkiem zawsze wypada najkorzystniej?

Małżonkowie to szczególna grupa podatników, która w swoich rozliczeniach podatkowych może skorzystać z preferencji podatkowej. Polega ona na możliwości złożenia wspólnego rozliczenia podatkowego. Rozliczenie PIT składane jest na jednym formularzu podatkowym, a zestawienie podatkowe w takim przypadku uwzględnia zarówno dochody małżonka, jak i żony.czytaj


Nowsze artykuły