Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Budżet domowy » rozliczenie z małżonkiem


Kiedy łączne zeznanie PIT małżonków jest dla nich opłacalne?

Wspólny PIT małżonków powinien być generalnie preferencją dla nich i prowadzić do obniżenia wysokości płaconego przez nich wspólnie podatku, który należy się fiskusowi. Nie zawsze jednak PITy małżonków składane wspólnie są rzeczywiście tak bardzo opłacalne. Kiedy zeznanie PIT wypełnione przez współmałżonków będzie dla nich najkorzystniejsze, a kiedy bilans zysków dla rozliczeń wspólnych i indywidualnych będzie dokładnie taki sam? Czy małżonkowie zawsze powinni rozliczać się ze sobą na jednym druku podatkowym?czytajRozliczenie wspólne z małżonkiem - czy wspólny PIT muszą podpisać oboje?

Rozliczenie wspólne z małżonkiem na jednym druku podatkowym PIT jest możliwe, jeśli spełnione zostaną warunki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Taką deklarację roczną można składać w formie tradycyjnej, pisemnej, na papierowym druku podatkowym lub jako rozliczenie online, w postaci e-deklaracji rocznej. Czy w obu przypadkach rozliczenie współmałżonków musi być podpisane zarówno przez męża, jak i przez żonę?czytaj

Mąż prowadzi firmę, chce zatrudnić żonę - czy będą mogli złożyć jeden wspólny PIT roczny?

Polskie prawo umożliwia zatrudnianie członków rodziny w prowadzonej przez daną osobę działalności gospodarczej. Firma męża może więc stać się pracodawcą żony, choć nie będzie ona postrzegana jako pracownik, a jako osoba współpracująca w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość, aby PITy żony i męża połączyć i złożyć jeden wspólny PIT w urzędzie skarbowym? Czy też własna działalność gospodarcza musi być rozliczona na osobnym druku Pit?czytajW jaki sposób roczne PITy mogą wpływać na budżet domowy?

Obowiązek wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej PIT spoczywa na każdym polskim rezydencie podatkowym, który posiada miejsce zamieszkania i centrum interesów osobistych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a ponadto przebywa przez co najmniej połowę roku w Polsce. Roczne PITy wypełniane są na odpowiednich względem wybranej lub narzuconej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czy sposób rozliczenia deklaracji PIT wpływa w jakiś sposób na to, jak odczuje nasz budżet domowy złożenie zeznania podatkowego rocznego?czytaj

Czy wspólny PIT małżonków można poddać korekcie i złożyć osobno?

Małżonkowie, którzy cały poprzedni rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim, mając przy tym wspólność majątkową małżeńską, mogą rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych na jednym druku PIT, o ile rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc. Co jednak się stanie, jeśli będą oni chcieli poddać swój roczny PIT korekcie? Czy korekta pozwoli na ponowne złożenie deklaracji PIT przez małżonków, ale tym razem osobno, w postaci dwóch oddzielnych formularzy podatkowych?czytajCzy małżonkowie rozliczają wspólną deklarację na formularzu PIT-37?

Małżonkowie pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, mogą mieć możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego. Rozliczenie roczne Pit złożone wspólnie wiąże się z odniesieniem realnych korzyści finansowych, zwłaszcza, jeśli tylko jedno ze współmałżonków zarabia, a drugie nie uzyskuje dochodów, albo są one bardzo niskie.czytaj


Nowsze artykuły