Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Budżet domowy


Czy zatrudnienie w swojej firmie małżonka pociąga za sobą jakieś skutki w PIT?

Nie ma przepisów, które uniemożliwiałyby zatrudnienie żony lub męża w firmie prowadzonej przez drugiego współmałżonka. Prawo o swobodzie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wskazuje, że przedsiębiorca może zatrudniać na gruncie swojej firmy zarówno osoby spokrewnione, jak i spowinowacone z nim. Firma zyskuje dzięki temu lojalnych pracowników. Niemniej zatrudniony małżonek nie będzie traktowany tak jak każdy inny pracownik w świetle prawa, ale jako osoba współpracująca. Jakie opodatkowanie takiego pracownika podatkiem PIT znajduje swoje zastosowanie w takim przypadku? Na jakim rozliczeniu PIT małżonek powinien wówczas złożyć swoje rozliczenie roczne?czytajZałącznik PIT M - informacje

Małoletnie dzieci mogą zarobkować legalnie, ale ich dochody obciążone mogą być podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak się dzieje, muszą one zostać uwzględnione w rozliczeniach rocznych. W przypadku niektórych źródeł dochodów nieletnich oni sami wypełniają Pity i składają je w Urzędzie Skarbowym. Najczęściej jednak są one doliczane do dochodów rodzica lub rodziców w formularzu PIT-36, który składa się w takiej sytuacji. Ponadto, rodzic zobowiązany jest wypełnić załącznik PIT M. Do czego właściwie on służy i jakie informacje się w nim wyszczególnia?czytaj

Dochody z pracy na etacie plus dodatkowe z umowy o dzieło - czy rozliczam się na PIT-37?

Dochody z pracy na etacie są pozyskiwane przez pracownika za pośrednictwem płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dlatego płatnik zobowiązany jest do przekazywania zaliczek podatkowych co miesiąc do urzędu skarbowego oraz do wystawienia dla wszystkich swoich pracowników informacji podatkowych PIT-11 w terminie do końca lutego danego roku podatkowego. Pracownicy dzięki nim mogą poprawnie wypełnić swoje PITy. Jak jednak potraktować dochody dodatkowe z umowy o dzieło, które podatnik pozyskiwał w tym samym czasie co praca na etacie? Czy może złożyć formularz PIT roczny na jednym druku PIT-37 ujmując w nim obie grupy dochodów z poprzedniego roku podatkowego?czytajSamozatrudnienie a rozliczenia Pity

Samozatrudnienie jest jedną z możliwości wykonywania pracy zawodowej. Jakie rozliczenia Pity powinny składać do urzędów skarbowych osoby, które w poprzednim roku podatkowym zarobkowały w taki właśnie sposób?czytaj

Rozliczenie PIT z dzieckiem

Bywa, że rodzice są zobowiązani do doliczenia do swoich dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów małoletnich dzieci. Nie wszystkie dochody dzieci niepełnoletnich podlegają rozliczeniu wraz z rodzicami, bowiem mogą one być rozliczane z fiskusem na ich indywidualnych drukach podatkowych, przy czym takiej deklaracji nie podpisuje dziecko, a pełnoletni opiekun czy rodzic. Jeśli rodzic musi złożyć Pit z dzieckiem, to nawet, jeśli zasadniczo jego rozliczenie PIT  powinno zostać sporządzone na druku PIT-37, złoży deklarację podatkową na druku PIT-36. PITy rodziców  z dochodami dzieci muszą uwzględniać dodatkowo załącznik PIT/M, na którym wyszczególnione zostaną źródła dochodów niepełnoletnich pociech. Jak składać rozliczenie PIT  z dzieckiem?czytajCzy pracownik etatowy dorabiający na umowę o dzieło może rozliczać się na PIT37

Wielu podatników ma problem z rozróżnieniem dwóch druków. PIT37 jest bardzo podobny do formularza oznaczonego jako PIT-36. Rzeczywiście, oba dotyczą rozliczania na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18 % lub 32 % w zależności od osiąganych dochodów.  W obu przypadkach można także odliczać różnego rodzaju ulgi podatkowe. Jak się jednak okazuje, ustawodawcy skarbowemu wcale nie jest obojętnie, który druk zostanie wybrany przez podatnika, gdyż z jakiego ś konkretnego względu istnieją oba formularze a nie jeden z nich.  PIT-37 dotyczy, jak już wspomniano, rozliczenia podatku na zasadach ogólnych, w sytuacji gdy wszelkie dochody pochodzą od płatnika i są wyszczególnione na dokumencie PIT-11, który musi zostać dostarczony podatnikowi najpóźniej do końca lutego, gdy dotyczy dochodów i opłacanych składek za rok ubiegły.czytaj

Zwrot wydatków z karty debetowej a obowiązek opodatkowania PIT

Banki organizują przeróżne akcje, których celem jest przyciągnięcie jak największej liczby klientów, skłonnych do założenia u nich rachunku osobistego i przekazywania na niego swojego wynagrodzenia. Depozyty klientów budują bowiem zdolność do kredytowania klientów tego samego banku.czytaj