Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Budżet domowy


Jeśli małżonkowie mają różne adresy zameldowania, ale jeden adres zamieszkania - mogą złożyć wspólny PIT?

Adres zamieszkania nie zawsze pokrywa się z adresem zameldowania. W dowodzie osobistym podatnika wskazywany jest adres zameldowania czyli miejsce, pod którym zgodnie z dokumentami zameldował się dany obywatel. Niemniej wcale nie jest powiedziane, że dana osoba musi pod tym adresem stale przebywać. Może mieć inny adres zamieszkania. Czy w przypadku, w którym małżonkowie mają inne adresy zameldowania, ale ten sam adres zamieszkania, będą mogli złożyć wspólny PIT żony i męża? Czy zamieszanie z adresami rzeczywistymi i adresami w dowodach osobistych likwiduje możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego rocznego PITy małżonków.czytajDochody z pracy na etacie plus dodatkowe z umowy o dzieło - czy rozliczam się na PIT-37?

Dochody z pracy na etacie są pozyskiwane przez pracownika za pośrednictwem płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dlatego płatnik zobowiązany jest do przekazywania zaliczek podatkowych co miesiąc do urzędu skarbowego oraz do wystawienia dla wszystkich swoich pracowników informacji podatkowych PIT-11 w terminie do końca lutego danego roku podatkowego. Pracownicy dzięki nim mogą poprawnie wypełnić swoje PITy. Jak jednak potraktować dochody dodatkowe z umowy o dzieło, które podatnik pozyskiwał w tym samym czasie co praca na etacie? Czy może złożyć formularz PIT roczny na jednym druku PIT-37 ujmując w nim obie grupy dochodów z poprzedniego roku podatkowego?czytaj

Czy wspólny PIT małżonków można poddać korekcie i złożyć osobno?

Małżonkowie, którzy cały poprzedni rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim, mając przy tym wspólność majątkową małżeńską, mogą rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych na jednym druku PIT, o ile rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc. Co jednak się stanie, jeśli będą oni chcieli poddać swój roczny PIT korekcie? Czy korekta pozwoli na ponowne złożenie deklaracji PIT przez małżonków, ale tym razem osobno, w postaci dwóch oddzielnych formularzy podatkowych?czytajRozliczenie PIT z dzieckiem

Bywa, że rodzice są zobowiązani do doliczenia do swoich dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów małoletnich dzieci. Nie wszystkie dochody dzieci niepełnoletnich podlegają rozliczeniu wraz z rodzicami, bowiem mogą one być rozliczane z fiskusem na ich indywidualnych drukach podatkowych, przy czym takiej deklaracji nie podpisuje dziecko, a pełnoletni opiekun czy rodzic. Jeśli rodzic musi złożyć Pit z dzieckiem, to nawet, jeśli zasadniczo jego rozliczenie PIT  powinno zostać sporządzone na druku PIT-37, złoży deklarację podatkową na druku PIT-36. PITy rodziców  z dochodami dzieci muszą uwzględniać dodatkowo załącznik PIT/M, na którym wyszczególnione zostaną źródła dochodów niepełnoletnich pociech. Jak składać rozliczenie PIT  z dzieckiem?czytaj

Dochody małoletnich dzieci rozliczamy na formularzu PIT/M

Polskie prawo narzuca pewne ramy postępowania dla pracodawców zatrudniających osoby nieletnie w swoich przedsiębiorstwach. Niemniej małoletni mogą zarabiać, ale ich dochody będą podlegać w wielu przypadkach opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zarobki dzieci tym samym będą musiały być ujęte w rozliczeniu PIT rocznym. Niekoniecznie one same będą je składać w urzędzie skarbowym po zakończeniu roku podatkowego. W wielu sytuacjach dochody małoletnich dzieci będą rozliczane przez ich rodziców lub opiekunów prawnych. W tym celu dorośli rozliczający się z dochodów małoletnich dzieci, będą wypełniać formularz PIT/M. Jak tego dokonać i jakie rozliczenie roczne PIT będzie właściwe dla wykazania przed fiskusem dochodów dziecka podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak należy rozliczyć dochody małoletniego dziecka?czytajZwrot wydatków z karty debetowej a obowiązek opodatkowania PIT

Banki organizują przeróżne akcje, których celem jest przyciągnięcie jak największej liczby klientów, skłonnych do założenia u nich rachunku osobistego i przekazywania na niego swojego wynagrodzenia. Depozyty klientów budują bowiem zdolność do kredytowania klientów tego samego banku.czytaj

Deklaracja roczna na druku Pit 37 oraz Pit-36 - różnice między dwoma popularnymi drukami

Najpopularniejszą w Polsce metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozostaje opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Taka metoda opodatkowania powoduje, że deklaracja roczna podatnika powinna zostać wypełniona z wykorzystaniem druku Pit 37 lub Pit 36. Są to popularne wśród podatników druki PITy. Zarówno Pit-36, jak i Pit-37 powinny trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jak wypełnić druk PIT-36 lub PIT-37? Dla kogo dokładnie takie rozliczenia podatkowe będą przeznaczone?czytaj