Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Budżet domowy


Kiedy łączne zeznanie PIT małżonków jest dla nich opłacalne?

Wspólny PIT małżonków powinien być generalnie preferencją dla nich i prowadzić do obniżenia wysokości płaconego przez nich wspólnie podatku, który należy się fiskusowi. Nie zawsze jednak PITy małżonków składane wspólnie są rzeczywiście tak bardzo opłacalne. Kiedy zeznanie PIT wypełnione przez współmałżonków będzie dla nich najkorzystniejsze, a kiedy bilans zysków dla rozliczeń wspólnych i indywidualnych będzie dokładnie taki sam? Czy małżonkowie zawsze powinni rozliczać się ze sobą na jednym druku podatkowym?czytajUlgi podatkowe dla małżeństwa, czyli wspólny roczny PIT

Małżonkowie pozostający w formalnym związku małżeńskim, mają możliwość złożenia wspólnego Pit małżeństwa. Taka ulga umożliwia im rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych na jednym druku PIT. Wspólny roczny PIT nie jest dostępny dla wszystkich form opodatkowania. Ponadto takie ulgi podatkowe są możliwe do zastosowania przez współmałżonków, jeśli spełniają oni warunki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.czytaj

Wspólnie z żoną wynajmuję mieszkanie, jak rozliczamy się z dochodów z tego najmu?

Wynajmowanie mieszkania może być źródłem dodatkowego przychodu podatnika. W takiej sytuacji, o ile najem nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, mamy do czynienia z najmem prywatnym. Dochody z najmu muszą być wówczas rozliczone w PIT indywidualnym właściciela nieruchomości. Problem pojawia się wówczas, gdy właścicielami mieszkania są małżonkowie. Czy powinni rozliczyć dochody z najmu wspólnie, w jednym PIT, czy w dwóch osobnych na własne nazwiska? Jaka metoda na opodatkowanie dochodów z najmu obowiązuje w Polsce?czytajRozliczenie wspólne z małżonkiem - czy wspólny PIT muszą podpisać oboje?

Rozliczenie wspólne z małżonkiem na jednym druku podatkowym PIT jest możliwe, jeśli spełnione zostaną warunki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Taką deklarację roczną można składać w formie tradycyjnej, pisemnej, na papierowym druku podatkowym lub jako rozliczenie online, w postaci e-deklaracji rocznej. Czy w obu przypadkach rozliczenie współmałżonków musi być podpisane zarówno przez męża, jak i przez żonę?czytaj

Dochody małoletniego dziecka a PIT rodziców

Prawo w Polsce nie zabrania pozyskiwania dochodów przez osoby niepełnoletnie, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych. Jeśli jednak dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatnik musi je rozliczyć. W zależności od źródła uzyskiwania dochodów w odmienny sposób będą one rozliczane. Dochody małoletniego dziecka mogą być między innymi rozliczanie w PIT rodziców. W jaki sposób?czytajCzy zatrudnienie w swojej firmie małżonka pociąga za sobą jakieś skutki w PIT?

Nie ma przepisów, które uniemożliwiałyby zatrudnienie żony lub męża w firmie prowadzonej przez drugiego współmałżonka. Prawo o swobodzie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wskazuje, że przedsiębiorca może zatrudniać na gruncie swojej firmy zarówno osoby spokrewnione, jak i spowinowacone z nim. Firma zyskuje dzięki temu lojalnych pracowników. Niemniej zatrudniony małżonek nie będzie traktowany tak jak każdy inny pracownik w świetle prawa, ale jako osoba współpracująca. Jakie opodatkowanie takiego pracownika podatkiem PIT znajduje swoje zastosowanie w takim przypadku? Na jakim rozliczeniu PIT małżonek powinien wówczas złożyć swoje rozliczenie roczne?czytaj

Jeśli małżonkowie mają różne adresy zameldowania, ale jeden adres zamieszkania - mogą złożyć wspólny PIT?

Adres zamieszkania nie zawsze pokrywa się z adresem zameldowania. W dowodzie osobistym podatnika wskazywany jest adres zameldowania czyli miejsce, pod którym zgodnie z dokumentami zameldował się dany obywatel. Niemniej wcale nie jest powiedziane, że dana osoba musi pod tym adresem stale przebywać. Może mieć inny adres zamieszkania. Czy w przypadku, w którym małżonkowie mają inne adresy zameldowania, ale ten sam adres zamieszkania, będą mogli złożyć wspólny PIT żony i męża? Czy zamieszanie z adresami rzeczywistymi i adresami w dowodach osobistych likwiduje możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego rocznego PITy małżonków.czytaj


Nowsze artykuły