Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Budżet domowy


Wspólne rozliczenie PIT z dzieckiem - jak wypełnić?

Osoby spełniające warunki uznania ich za samotnego rodzica będą mogły wypełnić rozliczenie PIT z dzieckiem na preferencyjnych zasadach. Będzie to polegać na tym, że formularz podatkowy Pit uwzględni co najmniej dwie osoby - samotnego rodzica oraz jego pociechę. Kto ma prawo do takiego preferencyjnego rozliczenia podatkowego i w jaki sposób będzie w nim obliczany podatek należny fiskusowi? Czy każda deklaracja PIT może być złożona jako wspólne rozliczenie PIT z dzieckiem? czytajKiedy łączne zeznanie PIT małżonków jest dla nich opłacalne?

Wspólny PIT małżonków powinien być generalnie preferencją dla nich i prowadzić do obniżenia wysokości płaconego przez nich wspólnie podatku, który należy się fiskusowi. Nie zawsze jednak PITy małżonków składane wspólnie są rzeczywiście tak bardzo opłacalne. Kiedy zeznanie PIT wypełnione przez współmałżonków będzie dla nich najkorzystniejsze, a kiedy bilans zysków dla rozliczeń wspólnych i indywidualnych będzie dokładnie taki sam? Czy małżonkowie zawsze powinni rozliczać się ze sobą na jednym druku podatkowym?czytaj

Porady PIT dla rodziców - rozliczenie roczne z ulgą na dzieci

Wśród wielu ulg podatkowych, z jakich podatnicy w Polsce mogą korzystać przy okazji wypełniania swoich rocznych rozliczeń podatkowych PIT, na szczególną uwagę zasługuje ulga prorodzinna. Taka ulga na dziecko jest stosowana przez rodziców, osoby samotnie wychowujące dziecko lub rodziny zastępcze czy rodziców adopcyjnych. Generalnie takie grupy podatników mogą składać swoje rozliczenie roczne z ulgą na dzieci w pełni skutecznie. Na jakich zasadach stosuje się ulgę na dzieci i jakie ograniczenia w tym zakresie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?czytajWspólnie z żoną wynajmuję mieszkanie, jak rozliczamy się z dochodów z tego najmu?

Wynajmowanie mieszkania może być źródłem dodatkowego przychodu podatnika. W takiej sytuacji, o ile najem nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, mamy do czynienia z najmem prywatnym. Dochody z najmu muszą być wówczas rozliczone w PIT indywidualnym właściciela nieruchomości. Problem pojawia się wówczas, gdy właścicielami mieszkania są małżonkowie. Czy powinni rozliczyć dochody z najmu wspólnie, w jednym PIT, czy w dwóch osobnych na własne nazwiska? Jaka metoda na opodatkowanie dochodów z najmu obowiązuje w Polsce?czytaj

Roczny PIT w przypadku konieczności opodatkowania dochodów małoletniego dziecka

Prawo nie wyklucza możliwości uzyskiwania legalnie dochodów przez osobę niepełnoletnią. Będą one podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny PIT z tytułu takich dochodów często składają rodzice małoletnich dzieci. Opodatkowanie dochodów małoletniego dziecka wymaga złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-36.czytajDochody małoletniego dziecka a PIT rodziców

Prawo w Polsce nie zabrania pozyskiwania dochodów przez osoby niepełnoletnie, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych. Jeśli jednak dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatnik musi je rozliczyć. W zależności od źródła uzyskiwania dochodów w odmienny sposób będą one rozliczane. Dochody małoletniego dziecka mogą być między innymi rozliczanie w PIT rodziców. W jaki sposób?czytaj

Mąż prowadzi firmę, chce zatrudnić żonę - czy będą mogli złożyć jeden wspólny PIT roczny?

Polskie prawo umożliwia zatrudnianie członków rodziny w prowadzonej przez daną osobę działalności gospodarczej. Firma męża może więc stać się pracodawcą żony, choć nie będzie ona postrzegana jako pracownik, a jako osoba współpracująca w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość, aby PITy żony i męża połączyć i złożyć jeden wspólny PIT w urzędzie skarbowym? Czy też własna działalność gospodarcza musi być rozliczona na osobnym druku Pit?czytaj


Nowsze artykuły