Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Budżet domowy


Czy wspólne konto generuje pojęcie darowizny?

Przekazałeś żonie lub przekazałaś mężowi darowiznę pieniężną, a macie wspólne konto bankowe? Sprawdź, czy taka darowizna wywołuje jakiekolwiek skutki w zakresie podatku dochodowego PIT. Czy musisz odprowadzić od niej podatek od darowizny na rzecz fiskusa? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.czytajPorady PIT dla rodziców - rozliczenie roczne z ulgą na dzieci

Wśród wielu ulg podatkowych, z jakich podatnicy w Polsce mogą korzystać przy okazji wypełniania swoich rocznych rozliczeń podatkowych PIT, na szczególną uwagę zasługuje ulga prorodzinna. Taka ulga na dziecko jest stosowana przez rodziców, osoby samotnie wychowujące dziecko lub rodziny zastępcze czy rodziców adopcyjnych. Generalnie takie grupy podatników mogą składać swoje rozliczenie roczne z ulgą na dzieci w pełni skutecznie. Na jakich zasadach stosuje się ulgę na dzieci i jakie ograniczenia w tym zakresie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?czytaj

Dochody małoletniego dziecka a zeznanie podatkowe PIT rodziców

Dochody małoletniego dziecka, które są objęte opodatkowaniem w Polsce, podatkiem dochodowym od osób fizycznych, muszą być wykazane w PIT. Niekiedy to samo dziecko musi ująć je w rozliczeniu rocznym wypełnianym na jego nazwisko i podpisywanym przez rodzica lub opiekuna prawnego, a innym razem będzie ujmować je zeznanie podatkowe rodziców. Jeśli masz nieletnie dziecko w domu, które w poprzednim roku zarobkowało, sprawdź, czy w twoim PIT muszą znaleźć się jego dochody i w jaki sposób je prawidłowo wykazać. W niniejszym artykule podejmujemy takie tematy jak: kiedy musisz rozliczyć dochody małoletniego dziecka we własnym PIT? Kiedy dziecko samo rozlicza się z fiskusem, a ty podpisujesz jego PIT? Jak prawidłowo ująć w PIT rodzica dochody małoletniego dziecka?czytajRoczny PIT w przypadku konieczności opodatkowania dochodów małoletniego dziecka

Prawo nie wyklucza możliwości uzyskiwania legalnie dochodów przez osobę niepełnoletnią. Będą one podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny PIT z tytułu takich dochodów często składają rodzice małoletnich dzieci. Opodatkowanie dochodów małoletniego dziecka wymaga złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-36.czytaj

Czy można ująć ulgę na dziecko męża z poprzedniego związku w swoim rocznym PIT?

Ulga na dziecko przysługuje w takiej samej mierze matce dziecka i jego ojcu - niezależnie od tego, czy rodzice pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie. Ważne jest dla zastosowania takiej preferencji w swoim rozliczeniu rocznym, aby rodzic posiadał pełnię praw rodzicielskich do dziecka. Ulga prorodzinna może być stosowana na przykład po połowie przez matkę i ojca dziecka w osobnych rozliczeniach PIT (jeśli rodzice rozstali się), w sytuacji gdy po równo dzielą się opieką nad dzieckiem. Jednak czy ulga na dziecko będzie mogła być zastosowana w PIT małżonków, jeśli jest ona związana z dzieckiem z poprzedniego związku męża? Jak wówczas będzie wyglądał taki roczny PIT?...czytajMąż prowadzi firmę, chce zatrudnić żonę - czy będą mogli złożyć jeden wspólny PIT roczny?

Polskie prawo umożliwia zatrudnianie członków rodziny w prowadzonej przez daną osobę działalności gospodarczej. Firma męża może więc stać się pracodawcą żony, choć nie będzie ona postrzegana jako pracownik, a jako osoba współpracująca w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość, aby PITy żony i męża połączyć i złożyć jeden wspólny PIT w urzędzie skarbowym? Czy też własna działalność gospodarcza musi być rozliczona na osobnym druku Pit?czytaj

PIT małżeństwa - gdy małżonkowie osiągają dochody zagraniczne

Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego, jeśli uzyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane skalą podatkową, byli przez cały rok małżeństwem i istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska. Wówczas PIT małżeństwa można złożyć na jednym druku: PIT-37 lub PIT-36. Czy w takim formularzu podatkowym można ująć dochody zagraniczne, które jedno z małżonków lub oboje uzyskali w poprzednim roku podatkowym?czytaj


Nowsze artykuły