Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Ulgi podatkowe » na krew


Kto w rozliczeniu PIT może skorzystać z ulgi dla krwiodawców?

W rocznych rozliczeniach podatkowych podatnicy mają szansę skorzystania z licznych ulg i odliczeń podatkowych. Ulgi podatkowe przyznawane są na zasadach ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Jedną z tych ulg jest ulga dla krwiodawców. Kiedy rozliczenie PIT będzie mogło ujmować ulgę z tytułu honorowego krwiodawstwa? Jak deklaracje Pity powinny uwzględniać taką ulgę?czytajZestawienie roczne PIT z odliczeniem ulgi na krew

Przekazywanie darowizn niesie za sobą pewne skutki podatkowe. Po stronie przekazującego darowiznę skutki te są najczęściej pozytywne, bowiem w wielu przypadkach będzie on miał możliwość złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowe Pity z ulgą z tytułu darowizny.czytaj

Czy wszyscy honorowi dawcy krwi mają prawo do ulgi podatkowej w rocznym Pit

Ulgi podatkowe pozwalają na obniżenie ostatecznego zobowiązania podatkowego wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ulga podatkowa odliczana jest w rocznym zeznaniu podatkowym od podstawy opodatkowania podatkiem PIT, albo od samego podatku należnego fiskusowi. Jedną z ulg podatkowych dostępnych obecnie w rocznych rozliczeniach podatkowych jest ulga dla dawców krwi.czytaj