Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Ulgi podatkowe » rehabilitacyjna


Odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatki nielimitowane i limitowane

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, że osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie w określonych przypadkach mają możliwość dokonania odliczenia z tytułu ulgi na rehabilitację w PIT. Ulga rehabilitacyjna zakłada dokonywanie odliczeń limitowanych oraz nielimitowanych. Jakie to będą odliczenia? Jakie Pity podatników mogą ujmować ulgę rehabilitacyjną?czytajCzy rodzic niepełnosprawnego dziecka może rozliczać się również jako podatnik ze statusem samotnego rodzica

Samotnym rodzicem, z punktu widzenia ustawodawcy podatkowego, jest osoba, która samodzielnie, bez pomocy drugiego rodzica, wychowuje potomstwo, zapewniając mu całodobową opiekę i utrzymanie. Status samotnego rodzica tracą osoby, które weszły w ponowny związek małżeński, i choć biologicznie nowy członek rodziny jest osobą obcą dla dziecka, to wówczas jednak pełni rolę drugiego opiekuna.  czytaj

Czy instalacja klimatyzacji w mieszkaniu własnościowym podlega pod ulgi podatkowe w ramach rozliczeń Pity

Do końca 2005 roku w polskich przepisach podatkowych istniała ulga remontowa, a właściwie remontowo-modernizacyjna, pozwalająca polskim podatnikom na odliczanie w rocznym rozliczeniu podatkowym wydatków poniesionych na remont lub modernizację pomieszczeń mieszkalnych. Należy przy tym powiedzieć, że ulga ta była wykorzystywana w rozliczeniach rocznych składanych do Urzędów Skarbowych w 2006 roku.czytajCzy praca na 1/2 etatu osoby niepełnosprawnej (w lekkim stopniu) redukuje jej prawo do ulgi na leki w rozliczeniu Pit?

Jedną z ulg podatkowych, jakie mogą być ujęte w deklaracjach podatkowych polskich podatników, jest ulga rehabilitacyjna, w ramach której zestawienia PITy mogą odliczać wydatki na leki. Stąd też często ulga rehabilitacyjna – potocznie nazywana jest ulgą na leki. Jedynie rozliczenie Pit osoby o ustalonym stopniu niepełnosprawności może ujmować ulgę na leki i odliczać ją od dochodu podatnika.czytaj