Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Ulgi podatkowe » rehabilitacyjna


Podatnik niepełnosprawny na rencie a rozliczenie zarobków dodatkowych z pracy

Osoby niepełnosprawne są szczególną grupą podatników, uprawnioną do skorzystania z możliwości zastosowania w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi rehabilitacyjnej. Prawo do niej będzie miał niepełnosprawny podatnik, osoba opiekująca się nim, jak również osoby, które pobierają rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Jak powinien rozliczyć się z fiskusem w ramach deklaracji PIT niepełnosprawny podatnik, dla którego dochodem z ubiegłego roku była renta i zarobki dodatkowe z pracy? Czy praca dodatkowa wymaga odrębnego rozliczenia PIT? Jak powinny wyglądać zeznania podatkowe roczne niepełnosprawnego podatnika na rencie?czytajCzy ulga rehabilitacyjna a ulga na leki są tym samym?

Ustawodawca gwarantuje osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym przywileje związane z zakupem leków lub z nabyciem sprzętów prowadzących do odzyskania zdrowia oraz sprawności. W tej tematyce poruszamy się w obrębie dwóch głównych narzędzi podatkowych, a są to ulga rehabilitacyjna oraz bardzo korzystna ulga na leki. W obu przypadkach osoby przewlekle chore, posiadające aktualne orzeczenie lekarskie mogą uwzględnić przysługujące im ulgi wypełniając obowiązkowe, coroczne rozliczenie PIT.czytaj

Czy rodzic niepełnosprawnego dziecka może rozliczać się również jako podatnik ze statusem samotnego rodzica

Samotnym rodzicem, z punktu widzenia ustawodawcy podatkowego, jest osoba, która samodzielnie, bez pomocy drugiego rodzica, wychowuje potomstwo, zapewniając mu całodobową opiekę i utrzymanie. Status samotnego rodzica tracą osoby, które weszły w ponowny związek małżeński, i choć biologicznie nowy członek rodziny jest osobą obcą dla dziecka, to wówczas jednak pełni rolę drugiego opiekuna.  czytajCzy na pobyt w uzdrowisku przysługuje ulga podatkowa w PIT

Osoby niepełnosprawne mogą w swoich rozliczeniach podatkowych korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, ale w sposób ściśle określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Finansów w swoich interpretacjach podawał, w jaki sposób można korzystać z ulgi rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych.czytaj

Czy praca na 1/2 etatu osoby niepełnosprawnej (w lekkim stopniu) redukuje jej prawo do ulgi na leki w rozliczeniu Pit?

Jedną z ulg podatkowych, jakie mogą być ujęte w deklaracjach podatkowych polskich podatników, jest ulga rehabilitacyjna, w ramach której zestawienia PITy mogą odliczać wydatki na leki. Stąd też często ulga rehabilitacyjna – potocznie nazywana jest ulgą na leki. Jedynie rozliczenie Pit osoby o ustalonym stopniu niepełnosprawności może ujmować ulgę na leki i odliczać ją od dochodu podatnika.czytaj