Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Ulgi podatkowe


Porady PIT dla rodziców - rozliczenie roczne z ulgą na dzieci

Wśród wielu ulg podatkowych, z jakich podatnicy w Polsce mogą korzystać przy okazji wypełniania swoich rocznych rozliczeń podatkowych PIT, na szczególną uwagę zasługuje ulga prorodzinna. Taka ulga na dziecko jest stosowana przez rodziców, osoby samotnie wychowujące dziecko lub rodziny zastępcze czy rodziców adopcyjnych. Generalnie takie grupy podatników mogą składać swoje rozliczenie roczne z ulgą na dzieci w pełni skutecznie. Na jakich zasadach stosuje się ulgę na dzieci i jakie ograniczenia w tym zakresie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?czytajCzy można ująć ulgę na dziecko męża z poprzedniego związku w swoim rocznym PIT?

Ulga na dziecko przysługuje w takiej samej mierze matce dziecka i jego ojcu - niezależnie od tego, czy rodzice pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie. Ważne jest dla zastosowania takiej preferencji w swoim rozliczeniu rocznym, aby rodzic posiadał pełnię praw rodzicielskich do dziecka. Ulga prorodzinna może być stosowana na przykład po połowie przez matkę i ojca dziecka w osobnych rozliczeniach PIT (jeśli rodzice rozstali się), w sytuacji gdy po równo dzielą się opieką nad dzieckiem. Jednak czy ulga na dziecko będzie mogła być zastosowana w PIT małżonków, jeśli jest ona związana z dzieckiem z poprzedniego związku męża? Jak wówczas będzie wyglądał taki roczny PIT?...czytaj

Rozliczenie roczne rodzica łącznie z dzieckiem

Status samotnego rodzica przysługujący osobom, które w rzeczywistości wychowują samodzielnie dziecko, bez wsparcia partnera czy drugiego rodzica, powoduje, że mają one możliwość złożenia zeznań podatkowych PITy razem z dzieckiem. Jest to preferencyjne rozliczenie roczne rodzica, które pozwala na zoptymalizowanie wysokości opłacanego podatku dochodowego na rzecz fiskusa. Dodatkowo roczne Pit razem z dzieckiem składają rodzice, którzy są zobowiązani na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku do doliczenia do swoich dochodów rocznych, dochodów pozyskanych przez małoletniego, których on sam nie może rozliczyć.czytajJak wypełnić załącznik do PIT, by odliczyć ulgę na dwoje dzieci

Podatnicy korzystający w swoich zestawieniach rocznych składanych z tytułu uzyskiwania dochodów lub przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z ulg podatkowych, najczęściej są zobowiązani do wypełnienia prócz deklaracji głównej, również określonych załączników. Jaki załącznik PIT będzie niezbędny, jeśli zestawienia Pity podatników będą ujmowały ulgę na dzieci? Na jakich zasadach obecnie będzie przyznawana ulga na dwoje dzieci?czytaj

Kto w rozliczeniu PIT może skorzystać z ulgi dla krwiodawców?

W rocznych rozliczeniach podatkowych podatnicy mają szansę skorzystania z licznych ulg i odliczeń podatkowych. Ulgi podatkowe przyznawane są na zasadach ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Jedną z tych ulg jest ulga dla krwiodawców. Kiedy rozliczenie PIT będzie mogło ujmować ulgę z tytułu honorowego krwiodawstwa? Jak deklaracje Pity powinny uwzględniać taką ulgę?czytajCzy w aktualnych deklaracjach PITy rozliczamy ulgę prorodzinną na nowych zasadach?

Fakt wychowywania dziecka jest jednym z warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej. Deklaracje PITy, w których odliczana jest ulga na dziecko, muszą uwzględniać znowelizowane zasady rozliczania takiej ulgi, bowiem zasady te uległy zmianie od 1 stycznia 2013 roku, więc w deklaracjach za rok obecnych muszą one być stosowane w praktyce. Ulga prorodzinna na nowych zasadach wprowadza w życie kryterium dochodowe, które znajduje zastosowanie w przypadku odliczania ulgi na jedno dziecko. Ulgi podatkowe w zeznaniach pity muszą zawsze być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Sprawdźmy, jakie warunki powinien więc spełnić podatnik...czytaj

Czy w PIT możemy odliczyć kwoty na leki niezwiązane z niepełnosprawnością?

Osoby niepełnosprawne składając PIT, mają możliwość skorzystania z ulgi podatkowej związanej z ich niepełnosprawnością. Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie w rocznym PIT wydatków związanych z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej, wydatków na dostosowanie przestrzeni życiowej takiej osoby do jej indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz wydatków na lekarstwa: ulga na leki jest częścią ulgi rehabilitacyjnej. Czy odliczenie z tytułu ulgi na leki można dokonać, jeśli kupowane przez osobę niepełnosprawną farmaceutyki, to leki niezwiązane z niepełnosprawnością podatnika?czytaj


Nowsze artykuły