Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Ulgi podatkowe


Podatnik niepełnosprawny na rencie a rozliczenie zarobków dodatkowych z pracy

Osoby niepełnosprawne są szczególną grupą podatników, uprawnioną do skorzystania z możliwości zastosowania w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi rehabilitacyjnej. Prawo do niej będzie miał niepełnosprawny podatnik, osoba opiekująca się nim, jak również osoby, które pobierają rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Jak powinien rozliczyć się z fiskusem w ramach deklaracji PIT niepełnosprawny podatnik, dla którego dochodem z ubiegłego roku była renta i zarobki dodatkowe z pracy? Czy praca dodatkowa wymaga odrębnego rozliczenia PIT? Jak powinny wyglądać zeznania podatkowe roczne niepełnosprawnego podatnika na rencie?czytajUlgi podatkowe dla małżeństwa, czyli wspólny roczny PIT

Małżonkowie pozostający w formalnym związku małżeńskim, mają możliwość złożenia wspólnego Pit małżeństwa. Taka ulga umożliwia im rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych na jednym druku PIT. Wspólny roczny PIT nie jest dostępny dla wszystkich form opodatkowania. Ponadto takie ulgi podatkowe są możliwe do zastosowania przez współmałżonków, jeśli spełniają oni warunki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.czytaj

Czy można ująć ulgę na dziecko męża z poprzedniego związku w swoim rocznym PIT?

Ulga na dziecko przysługuje w takiej samej mierze matce dziecka i jego ojcu - niezależnie od tego, czy rodzice pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie. Ważne jest dla zastosowania takiej preferencji w swoim rozliczeniu rocznym, aby rodzic posiadał pełnię praw rodzicielskich do dziecka. Ulga prorodzinna może być stosowana na przykład po połowie przez matkę i ojca dziecka w osobnych rozliczeniach PIT (jeśli rodzice rozstali się), w sytuacji gdy po równo dzielą się opieką nad dzieckiem. Jednak czy ulga na dziecko będzie mogła być zastosowana w PIT małżonków, jeśli jest ona związana z dzieckiem z poprzedniego związku męża? Jak wówczas będzie wyglądał taki roczny PIT?...czytajZałączniki Pity do rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej i na leki

Zastosowanie ulg podatkowych w rocznych rozliczeniach podatkowych wymaga nie tylko spełnienia określonych prawem warunków przez podatników. Muszą oni dodatkowo wypełnić załączniki Pity odpowiednie dla konkretnej ulgi podatkowej. Czy ulga rehabilitacyjna i ulga na leki także wymagają ich ujęcia w załączniku do deklaracji głównej? Jak skutecznie złożyć rozliczenie PIT z ulgami tego typu?czytaj

Jak wypełnić załącznik do PIT, by odliczyć ulgę na dwoje dzieci

Podatnicy korzystający w swoich zestawieniach rocznych składanych z tytułu uzyskiwania dochodów lub przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z ulg podatkowych, najczęściej są zobowiązani do wypełnienia prócz deklaracji głównej, również określonych załączników. Jaki załącznik PIT będzie niezbędny, jeśli zestawienia Pity podatników będą ujmowały ulgę na dzieci? Na jakich zasadach obecnie będzie przyznawana ulga na dwoje dzieci?czytajRodzice, którzy nie są małżeństwem, a ulga rodzinna w PIT

Bycie małżeństwem na pewno pozwala na wspólne rozliczenie podatkowe. Jednak brak formalnego aktu zawarcia małżeństwa nie likwiduje możliwości, aby rodzice dziecka oboje zastosowali w swoich rocznych zestawieniach podatkowych, składanych naturalnie oddzielnie względem siebie, we właściwych względem miejsca zamieszkania Urzędach Skarbowych, ulgę rodzinną, w odpowiedniej proporcji kwotowej.czytaj

Czy w aktualnych deklaracjach PITy rozliczamy ulgę prorodzinną na nowych zasadach?

Fakt wychowywania dziecka jest jednym z warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej. Deklaracje PITy, w których odliczana jest ulga na dziecko, muszą uwzględniać znowelizowane zasady rozliczania takiej ulgi, bowiem zasady te uległy zmianie od 1 stycznia 2013 roku, więc w deklaracjach za rok obecnych muszą one być stosowane w praktyce. Ulga prorodzinna na nowych zasadach wprowadza w życie kryterium dochodowe, które znajduje zastosowanie w przypadku odliczania ulgi na jedno dziecko. Ulgi podatkowe w zeznaniach pity muszą zawsze być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Sprawdźmy, jakie warunki powinien więc spełnić podatnik...czytaj


Nowsze artykuły