Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2015

Rozliczanie dochodów » emerytura/renta
Czy emeryt, który nigdy nie korzystał z ulgi remontowej, ma do niej prawo w ramach swego rozliczenia rocznego

Podatnik chcący rozliczyć ulgi podatkowe musi spełniać następujące warunki:czytaj

  • rozliczać się na zasadach dających prawa do ulg podatkowych (zasady ogólne – skala podatkowa, podatek liniowy);
  • posiadać podstawy umożliwiające odliczenie ulgi (np. aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, trzeba być rodzicem biologicznym, adopcyjnym, lub tworzyć rodzinę zastępczą, aby skorzystać z ulgi remontowej należy posiadać dokumenty świadczące o poniesionych kosztach na remont / przebudowę itd. ) .
  • posiadać akt własności lokalu lub inny akt prawny do użytkowania

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT - podatnika emeryta prowadzącego własną działalność

Osoba mająca ustalone prawo do emerytury i pobierająca świadczenie emerytalne może bez przeszkód założyć lub kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej. Czy jednak emeryt będący jednocześnie przedsiębiorcą powinien odprowadzać składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe? Czy jego deklaracja PIT takie składki ma ujmować w poczet kosztów podatkowych?czytaj