Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Rozliczanie dochodów » najem


Wspólnie z żoną wynajmuję mieszkanie, jak rozliczamy się z dochodów z tego najmu?

Wynajmowanie mieszkania może być źródłem dodatkowego przychodu podatnika. W takiej sytuacji, o ile najem nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, mamy do czynienia z najmem prywatnym. Dochody z najmu muszą być wówczas rozliczone w PIT indywidualnym właściciela nieruchomości. Problem pojawia się wówczas, gdy właścicielami mieszkania są małżonkowie. Czy powinni rozliczyć dochody z najmu wspólnie, w jednym PIT, czy w dwóch osobnych na własne nazwiska? Jaka metoda na opodatkowanie dochodów z najmu obowiązuje w Polsce?czytajJaki podatek od prowadzonego najmu - PIT czy VAT?

Bardzo dużo osób używa terminów „najemca” oraz „wynajmujący”  naprzemienne, jako synonimy. Z prawnego i skarbowego punktu widzenia oba pojęcia dotyczą dwóch różnych grup osób. Najemca to osoba, której odpłatnie powierzono lokal lub mieszkanie do użytku, natomiast wynajmujący to strona, która w zamian za korzyści materialne oddaje do użytku swoją własność innej osobie lub osobom.czytaj

Zarobki z najmu prywatnego w rocznym rozliczeniu podatkowym

Najem prywatny może być opodatkowany na dwa sposoby, albo za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, albo na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Zarówno jedna, jak i druga forma opodatkowania zarobków pochodzących z najmu prywatnego, ma swoje wady i zalety.czytajCzy każdy najem prywatny musi być rozliczany na druku PIT

Podatnik może osiągać przychody z tytułu korzystania z posiadanych praw do nieruchomości. Jeśli posiada puste mieszkanie, może je wynająć poza prowadzoną działalnością gospodarczą i z tego tytułu czerpać korzyści majątkowe. Najem prywatny pozwala na pozyskiwanie dochodów, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w rocznym rozliczeniu PIT.czytaj