Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Rozliczanie dochodów » najem


Różnica między dzierżawą a najmem w kontekście zeznań PIT

Dzierżawa i najem to umowy, które pozwalają na pozyskiwanie korzyści finansowych z tytułu posiadanej nieruchomości. Jeśli i ty w poprzednim roku podatkowym miałeś swój udział w zyskach z najmu lub dzierżawy, musisz złożyć zeznanie PIT na odpowiednim druku i rozliczyć się z takich przychodów lub dochodów z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy moje zeznania PIT będą różniły się między sobą w przypadku przychodów wyłącznie z najmu lub wyłącznie z dzierżawy. Jakie różnice występują pomiędzy tymi dwiema umowami?czytajWynajmuję własnościowe mieszkanie brata, który mieszka i pracuje za granicą - jak powinniśmy i czy w ogóle rozliczyć takie dochody z najmu tu w Polsce?

Podatnicy, którzy wynajmują swoje mieszkanie mogą mieć wiele wątpliwości co do sposobu rozliczania się z fiskusem. Ustawodawca wprowadził jednak bardzo jasne i czytelne zasady, które warto poznać. Osoby, które są właścicielami mieszkania, domu, lokalu użytkowego, mogą wynajmować swoje nieruchomości innym podatnikom. Należy jednak pamiętać, iż wynajem jest źródłem dochodu, którym trzeba podzielić się z Urzędem Skarbowym.czytaj

Jaki podatek od prowadzonego najmu - PIT czy VAT?

Bardzo dużo osób używa terminów „najemca” oraz „wynajmujący”  naprzemienne, jako synonimy. Z prawnego i skarbowego punktu widzenia oba pojęcia dotyczą dwóch różnych grup osób. Najemca to osoba, której odpłatnie powierzono lokal lub mieszkanie do użytku, natomiast wynajmujący to strona, która w zamian za korzyści materialne oddaje do użytku swoją własność innej osobie lub osobom.czytajJaka jest najlepsza metoda opodatkowania najmu - i na jakim druku PIT dokonujemy rozliczenia?

Wynajmowanie mieszkania pozwala na uzyskanie dodatkowego przychodu, podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie najmu może odbywać się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Druki PITy muszą uwzględniać przychód lub dochód z najmu. Jakie rozliczenie dochodów z najmu będzie korzystniejsze dla podatnika?czytaj

Czy każdy najem prywatny musi być rozliczany na druku PIT

Podatnik może osiągać przychody z tytułu korzystania z posiadanych praw do nieruchomości. Jeśli posiada puste mieszkanie, może je wynająć poza prowadzoną działalnością gospodarczą i z tego tytułu czerpać korzyści majątkowe. Najem prywatny pozwala na pozyskiwanie dochodów, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w rocznym rozliczeniu PIT.czytaj