Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Rozliczanie dochodów » nieruchomości


Czy sprzedając mieszkanie, można uniknąć podatku?

Jeśli sprzedajemy mieszkanie, musimy liczyć się z tym, że naliczony zostanie od tej czynności (generującej po naszej stronie przychód) podatek. Sprzedaż nieruchomości podlega pod opodatkowanie podatkiem PIT. Czy jednak zawsze PITy zbywców muszą uwzględniać daninę na rzecz fiskusa? Niekoniecznie. Istnieją pewne zwolnienia, które umożliwią nam sprzedać nieruchomość i nie zapłacić z tego tytułu żadnego podatku. Jak to zrobić?czytajPodatek od czynności cywilnoprawnych - zbycie nieruchomości

Podstaw dla rozpatrywania podatku od czynności cywilnoprawnych i jego konstrukcji jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Określa ona przedmiot opodatkowania tym podatkiem oraz wyłączenia w zakresie opodatkowania podatkiem PCC.czytajDostałem w spadku jedną czwartą udziałów w nieruchomości (dom mieszkalny). Jaki podatek?

Regulacje dotyczące wysokości i trybu opłacania podatku od spadków i darowizn zawiera ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Wysokość owego podatku zależna jest od wartości czystej spadku oraz od tego, do jakiej grupy podatkowej jest zaliczany spadkobierca. Podatek od nieruchomości stanowiącej obiekt spadku będzie zależny także od tego, jaki udział – całościowy czy częściowy w spadku będzie miał spadkobierca.czytajGdy musisz rozliczyć sprzedaż mieszkania. Co będzie miało wpływ na twój Pit - data wybudowania czy nabycia?

Zasadniczo sprzedaż mieszkania opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile sprzedaż ta nastąpiła przed upływem pięciu lat od kupna lub wybudowania nieruchomości. W takim przypadku rozliczenie roczne musi ujmować dochód ze sprzedaży mieszkania. PITy podatników będą mogły ujmować ulgę mieszkaniową lub meldunkową i wówczas również odprowadzanie podatku ze zbycia nieruchomości przed wskazaną ustawowo datą nie będzie konieczne.czytaj

Sprzedaż budynku mieszkalnego a koszty uzyskania przychodu - podatek PIT od sprzedaży nieruchomości

Przychody uzyskiwane przez podatników w danych roku podatkowym mogą stanowić przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek PIT między innymi zapłacimy z tytułu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku ze sprzedażą nieruchomości mieszkalnej. Podatek od sprzedaży nieruchomości wyliczany jest zgodnie ze skalą podatkową, jednakże można zmniejszyć wymiar tego podatku.czytaj